พระมหาทองนาค นาควโร ประธานสงฆ์วัดธรรมวิหาร ฮันโนเฟอร์ เยอรมัน

(พระธรรมเทศนา ; การเทน์ )

Sprecher ist Phra Maha Thongnark Nagawaro , Abt des

Wat Dhammavihara Hannover . ( hier hören wir eine Predikt / Vortrag v. Abt )

 
1.Blessilng_mixdown


2.Attha Katha Uraga Jataka mixdown

3.cullahansajatakamixdown

4.Latukikajataka MP3_mixdownเสียงพากษ์ของหลวงอา ลองฟังกันดีเลยล่ะ

 

Latukikajataka MP3_mixdownเสียงพากษ์ของหลวงอา ลองฟังกันดีเลยล่ะ

cullahansajatakamixdown

Attha Katha Uraga Jataka mixdown

25062_Blessilng_mixdown