กลอนปีใหม่ ๒๕๖๔_mixdown-Verse u.Segenswünsche von PhraMahaTongnark zum 01.01.21

กลอนปีใหม่ ๒๕๖๔_mixdown-Verse u.Segenswünsche von PhraMahaTongnark zum 01.01.21
กลอนปีใหม่ ๒๕๖๔_mixdown-Verse u.Segenswünsche von PhraMahaTongnark zum 01.01.21
Popularität:0
  • Beschreibung

กลอนปีใหม่ ๒๕๖๔_mixdown-[Neujahrsansprache]Verse und Segenswünsche von PhraMahaTongnark zum 01.01.21

Segenswünsche für das Jahr 2021.

ได้ฟังพรจากผู้อื่นกล่าวให้ เราก็มีความรู้สึกว่าดีบ้าง แต่หากเราทำตัวเองให้เป็นพรด้วยธรรมะ เราจะมีพร เราจะได้พรอยู่ตลอดเวลา

ขอนำธรรมะมาเป็นพรดำเนินชีวิต

แปลกลอนเป็นภาษาง่ายๆ

ในวาระดีถีขึ้นปีใหม่

ขอน้อมเอาคุณพระศรีรัตนตรัย

ช่วยคุ้มครองให้ไร้ภัยอันตราย

ปกป้องให้แคล้วคลาดจากหมู่คนพาล

ไม่ให้เกิดอันอันตรายใดๆ

ขอให้สุขภาพแข็งแรง

มีกายเปล่งปลั่งงดงาม

มีใจหนักแน่นไม่หวั่นไหว

กับคำพูดไม่ดีของคน

การอดทนต่อคำพูดไม่ดีได้เป็นบุญอย่างยิ่ง

ทำงานอันใดให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งๆ

ให้บุญหนุนนำให้เจริญก้าวหน้า

ได้คบแต่คนดีมีธรรมเป็นกัลยาณมิตร

จะได้ทำดีอยู่เสมอๆ และมีความสุข

ชีวิตนี้แสนสั้น

อย่าคิดว่ามันยาว

รีบเร่งทำความดีไว้ เพราะไม่รู้จะตายเมื่อไหร่

วิถีชีวิตประจำวันของเรา คือสถานที่ทำความดี เช่นที่ทำงานก็เป็นที่ทำความดี

มีน้ำใจเอื้อเฟื้อต่อผู้อื่นเสมอ ต่อสถานที่ ต่อสภาพแวดล้อม

ชีวิตของเราถูกกิเลสพาเดินทางมาไกลเหลือเกิน สุขทุกข์เราก็ได้มามากมาย

ต่อไปนี้ เราควรจะทำบุญเพื่อพ้นทุกข์เถิด

เราคือเจ้าของชีวิตนี้

เราสร้างเส้นทางของชีวิตเองได้

พอแล้วกับการปล่อยชีวิตให้ระเหเร่ร่อนตามจิตอันเป็นกิเลส เชื่อแต่คนมีกิเลสเราก็เลยไม่เห็นทางพ้นทุกข์เลย

เอาธรรมะของพระพุทธเจ้าสร้างแผนที่เดินทางให้ชีวิตนี้

ทำบุญด้วยการใช้สติปัญญากำหนดจิต กำหนดชีวิต

อย่าปล่อยให้อกุศลครอบงำ จนหลงทางอีก

เมื่อหมั่นพิจารณาด้วยสติปัญญา เราก็จะพ้นทุกข์ เราจะแก้ปัญหาชีวิตได้ทุกปัญหา

You may also like...

Popular Articles...

Schreibe einen Kommentar