Buddhadhamma Tepitaka Anatha Nimanta_mixdown

Buddhadhamma Tepitaka Anatha Nimanta_mixdown
Buddhadhamma Tepitaka Anatha Nimanta_mixdown
Popularität:0
  • Beschreibung

Buddhadhamma Tepitaka Anatha Nimanta_mixdown

ชวนโยมเรียนพระไตรปิฎก

เรื่อง อนาถบิณฑิกเศรษฐี

ตอนที่ ๓ นิมนต์พระสงฆ์ มีพระพุทธเจ้า เป็นประมุข ฉันภัตตาหารเช้า ครั้งแรก

หลังจากท่านอนาถบิณทิกคหบดีได้บรรลุโสดาบันแล้ว ก็ประกาศตนเป็นอุบาสกถึงพระรัตนตรัยตลอดชีวิต

อันที่จริง ท่านที่บรรลุโสดาบันแล้ว เป็นผู้มีพระรัตนไตรตลอดชีวิต เป็นผู้มีศีลห้าบริสุทธิ์ตลอดชีวิตแล้ว แต่ท่านก็ประกาศซ้ำอีกครั้งหนึ่ง

หลังจากนั้น ท่านอนาถบิณทิกคหบดี ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมกับพระภิกษุสงฆ์ ฉันภัตตาหารเช้าในวันพรุ่งนี้

เมื่อท่านอนาถบิณทิกะ กลับมาถึงบ้านเศรษฐีผู้เป็นพี่เขย คือราชคหเศรษฐี ได้เล่าเรื่องทุกอย่างให้ฟัง

เมื่อราชคฤหเศรษฐี ทราบดังนั้น จึงเสนอตัวให้ยืมเงิน เพื่อจับจ่ายใช้สอยในการซื้อสิ่งของทำอาหารถวายพระสงฆ์ในวันพรุ่งนี้ เพราะพระสงฆ์เป็นพันรูป ต้องใช้เงินเยอะในการซื้อสิ่งของทำอาหาร

ท่านอนาถบิณทิกะก็กล่าวว่า ไม่เป็นไร เงินของตนเพียงพอที่จะจับจ่ายใช้สอยซื้อสิ่งของทำอาหารถวายพระสงฆ์

และข่าวการเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ของท่านอนาถบิณทิกคหบดี ก็กระจายไปทั่วทั้งเมืองราชคฤห์ ชาวเมืองราชคฤห์ ผู้มีอันจะกินก็เสนอตัวที่จะให้ท่านคหบดียืมเงิน เพราะทุกคนรู้ว่าท่านอนาถบิณทิกคหบดี เป็นแขกบ้านแขกเมืองมาจากเมืองสาวัตถีคงไม่ได้พกเงินมาเยอะจึงเสนอตัวให้ยืม

ท่านอนาถบิณทิกคหบดี ก็ขอบคุณ แล้วกล่าวว่า เงินที่ตนเตรียมมานั้นเพียงพอที่จะซื้อสิ่งของทำภัตตาหารถวายพระสงฆ์ได้ในวันพรุ่งนี้

แม้พระเจ้าพิมพิสาร เมื่อพระองค์ทราบว่าท่านอนาถบิณทิกคหบดี จะเป็นเจ้าภาพเลี้ยงภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขในวันพรุ่งนี้ พระองค์ จะให้อนาถบิณทิกคหบดียืมเงินเพื่อจับจ่ายใช้สอยซื้อวัตถุสิ่งของทำภัตตาหารเช้าถวายพระสงฆ์ในวันพรุ่งนี้

ท่านอนาถะบิณทิกคหบดี ก็กราบขอบพระคุณในน้ำพระทัยอย่างล้นพ้นของพระองค์ แล้วกล่าวว่า เงินที่ตนเตรียมมานั้นเพียงพอที่จะซื้อวัตถุสิ่งของทำภัตตาหารถวายแด่พระสงฆ์ได้

นี่แสดงให้เห็นว่า ความเป็นคนมีน้ำใจของท่านอนาถบิณฑิกคหบดีนั้น กลายเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่มาก

ท่านอนาถะบิณทิกคหบดี เมื่อก่อนนั้นชื่อว่า “สุทัตต”แต่เพราะความเป็นผู้มีน้ำใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อเพื่อนมนุษย์ต่อสรรพสัตว์ทั้งหลาย คนทั้งหลายจึงตั้งฉายานามให้ท่านว่า “อนาถะ” คือเป็นคนที่พึ่งของคนยากจน ท่านจึงเป็นเหมือนเทพเจ้าของคนจน

การมีน้ำใจต่อผู้อื่นนี้เอง จะทำให้เราอยู่ที่ไหนก็ไม่ตกทุกข์ได้ยาก จะทำอะไร ก็จะมีคนช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลา อย่างท่านอนาถบิณทิกคหบดีในขณะนี้ แม้จะเป็นเพียงแค่แขกบ้านแขกเมืองของเมืองราชคฤห์ แต่พอประชาชนทราบว่า จะเป็นเจ้าภาพเลี้ยงภัตตาหารแด่พระสงฆ์เป็นพันรูป มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุข ทุกคนต่างก็ดีใจยินดีที่จะให้ท่านอนาถบิณทิก คหบดียืมเงิน เพราะคิดว่าท่านมาจากเมืองไกลคงไม่ได้คงไม่ได้ติดเงินมามาก

จนถึงพระเจ้าแผ่นดินพระองค์ก็เสนอตัวที่จะให้ท่านอนาถบิณทิกคหบดี ยืมเงิน

คนมีน้ำใจงามไม่ต้องเอ่ยปากขอไม่ต้องอ้อนวอน ก็มีคนเสนอตัวมาช่วยเหลือ

ตรงกันข้ามกับคนที่ไม่ค่อยมีน้ำใจ ถึงช่วยผู้อื่นก็ไม่ได้ช่วยจากน้ำใจแท้จริง ผู้นั้นจะต้องลำบากไม่มีใครอยากช่วยเหลือถึงคราวลำบากคนก็เหมือนเฉย

พลังของการให้ พลังของน้ำใจยิ่งใหญ่จริงๆ เชื่อว่า ไม่ใช่แค่คนเท่านั้นที่จะรัก เทวดาก็ต้องรัก สรรพสัตว์ก็ต้องรัก ธรรมชาติทั้งหลายตั้งแต่ต้นไม้ใบหญ้าก็ต้องรักเช่นเดียวกัน เพราะคนน้ำใจงดงามจะมีรัศมี มีพลังงานที่งดงาม แผ่กระจายไปสัมผัสกับสรรพสิ่งทั้งหลาย

ในขณะที่พระสงฆ์ฉันเช้า ท่านก็ได้ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ด้วยความอิ่มอกอิ่มใจ

หลังจากที่พระผู้มีพระภาคเจ้าฉันเสร็จแล้ว ก็ได้เข้าไปนั่งใกล้ๆ แล้วกราบทูลว่า “ขอพระองค์ไปจำพรรษาที่เมืองสาวัตถีด้วยเถิด พระเจ้าข้า”

พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่า

พระตถาคตทั้งหลายนิยมอยู่เรือนว่าง

โดยความหมายก็คือมีที่พักไหม ที่ไม่รบกวนผู้อื่นและผู้อื่นก็ไม่มารบกวนมากนัก ก็คือไม่ใกล้ไม่ไกลจากเมือง จากชุมชนมากเกินไป

ท่านอนาถะบิณทิกคหบดี เป็นคนฉลาด พอพระพุทธเจ้าตรัสแค่นี้ ก็ทราบทันที แล้วกราบทูลว่า “ทราบแล้วพระเจ้าข้า”

ลิ้งค์

https://buddhadhamma.uttayarndham.org/tripitaka-stories/c/0/i/16360953/1-47

You may also like...

Popular Articles...

Schreibe einen Kommentar