Buddhadhamma Tepitaka Anathapin Jetavana i mixdown

Buddhadhamma Tepitaka Anathapin Jetavana i mixdown
Buddhadhamma Tepitaka Anathapin Jetavana i mixdown
Popularität:0
  • Beschreibung

Buddhadhamma Tepitaka Anathapin Jetavana i mixdown

ชวนโยมเรียนพระไตรปิฎก

เรื่อง อนาถบิณฑิกเศรษฐี

ตอนที่ ๔ สร้างวัดเชตวัน

หลังจากเสร็จธุระในเมืองราชคฤห์แล้ว ท่านอนาถบิณทิกคหบดี ก็กลับเมืองสาวัตถี ในระหว่างทาง ได้บอกชาวบ้านว่า ตอนนี้พระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกแล้ว ขอท่านทั้งหลาย จงสร้างศาลา สร้างวิหาร เตรียมถวายสังฆทานแด่พระองค์เถิด ข้าพเจ้าได้นิมนต์พระองค์ไว้แล้วพระองค์จะเสด็จมาทางนี้

ท่านอนาถบิณทิกคหบดี เป็นคนที่มีน้ำใจกว้างขวางและเป็นคนที่พูดจาน่าเชื่อถือเพราะความเป็นคนพูดอย่างไรก็ทำอย่างนั้น ไม่ใช่เป็นคนพูดอย่างหนึ่งแล้วทำอย่างหนึ่ง ด้วยเหตุนี้เอง ท่านอนาถบิณทิกคหบดี จึงกลายเป็นคนที่พูดอะไรคนก็เชื่อถือ

คำพูดกับการกระทำตรงกัน ก็น่าเชื่อถือมากแล้ว หากเป็นคนมีน้ำใจกว้างขวาง ชอบช่วยเหลือสังคมด้วยจิตใจที่งดงาม คิดดูเถิดว่าผู้นั้นจะน่าบูชามากขนาดไหน

จริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้ แต่เมื่อท่านอนาถบิณทิกคหบดี เป็นคนที่น่าเชื่อถือพูด ชาวบ้านก็เชื่อสนิทใจ

เมื่อกลับถึงเมืองสาวัตถีแล้ว ได้เที่ยวหา สถานที่ ที่เหมาะแก่การสร้างวัด เหมาะแก่สมณวิสัย อย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า พระพุทธเจ้าทั้งหลายนิยมอยู่เรือนว่าง

ท่านคหบดียึดพระดำรัสนี้ เป็นนโยบายในการสร้างวัด คือไม่พลุกพล่านด้วยผู้คน ไปมาสะดวก ไม่ไกลไม่ไกลจากเมือง จากหมู่บ้านมากนัก

ไปเห็นสถานที่แห่งหนึ่งเหมาะสมมาก ไม่ไกลไม่ใกล้จากเมือง สวยงาม ทำเลดี แต่เป็นพระราชอุทยาน คือเป็นสวนของเจ้าเชตราชกุมาร เป็นพระราชอุทยานที่งดงามด้วยดอกไม้ พรรณไม้ต่างๆ

ท่านอนาถบิณทิกคหบดี จึงได้เข้าไปกราบทูลขอซื้อจากเจ้าเชตราชกุมาร

เจ้าเชตราชกุมารทำทีพูดจาประชดประชันแบบไม่อยากขายว่า ท่านคหบดี ถึงแม้ว่าท่านจะเอาเงินทองมาปูเต็มสวน ฉันก็ไม่ขาย

คำพูดแค่นี้ คนฉลาดอย่างท่านอนาถบิณทิกคหบดี ก็ได้ช่องทันที

ถามกลับทันทีว่า ตกลงพระองค์ขายแล้วใช่ไหม พระเจ้าข้า

ทำให้พระราชกุมาร กระอักกระอ่วนพระทัยทันที ไม่คิดว่าท่านคหบดี จะใจกล้าถึงขนาดนี้ ไม่คิดว่าจะมีมนุษย์อย่างนี้ในโลกนี้

เมื่อพระองค์ตรัสแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไง แต่ก็ยังตกลงกันไม่ได้ จึงต้องให้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตีความคำพูดของพระองค์ ว่าที่ตรัสไปนั้น มีความหมายว่าอย่างไร

ตุลาการฯ ก็ตีความว่า การที่พระองค์ตรัสอย่างนี้ ก็มีความหมายเท่ากับว่าพระองค์ขายแล้ว

เจ้าเชตราชกุมาร จึงจำใจต้องขายสวนให้แก่ท่านอนาถบิณทิกคหบดี ตามข้อตกลง

ท่านอนาถบิณทิกคหบดี ขนทรัพย์สมบัติมากมายมาปูพื้นที่ทั้งสิ้น หมดเงินไป ๑๘ โกฏิ (๑๘๐,๐๐๐,๐๐๐ จำนวนเงินปัจจุบัน แต่ค่าของเงินต้องมากกว่านี้ เช่นก๋วยเตี๋ยว จานละ ๔๐ บาท ขณะนี้ แต่เมื่อ ๔๐ ปีที่แล้ว จานละ ๕๐ สตางค์ ปริมาณก๋วยเตี๋ยวเหมือนกัน )

พื้นที่ประมาณ ๘๐ ไร่ที่ท่านอนาถบิณทิกคหบดี ซื้อ (วัดได้ขณะนี้) เมื่อซื้อสถานที่ได้แล้ว ท่านอนาถบิณทิกคหบดี ก็สร้างศาสนาวัตถุอีกมากมาย เพื่อให้เป็นสถานที่สัปปายะ เหมาะ สะดวก แด่พระพุทธเจ้าและพระภิกษุสงฆ์ทั้งหลาย เป็นเงินจำนวน ๑๘โกฏิ อีก

ที่ท่านอนาถบิณทิกคหบดีจำเป็นต้องซื้อสถานที่ตรงนี้ เพราะว่าเป็นสถานที่ ที่ไปมาสะดวก เป็นสถานที่ที่มีชื่อเสียงอยู่แล้วด้วย เศรษฐีไม่ได้มองที่จำนวนเงินที่ได้ลงทุนซื้อไป แต่เศรษฐีมองที่ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากสถานที่แห่งนี้ ซึ่งมีค่ามากมายมากกว่าเงินที่ซื้อไปอีกมากมายนับประมาณไม่ได้

ตั้งชื่อวัด ก็เพื่อเป็นเกียรติแก่เจ้าเชตราชกุมาร พระองค์มีชื่อเสียง คนรู้จักเยอะมากแล้ว การประกาศพระสัทธรรม ก็จะกระจายได้ง่ายขึ้น

วัดเชตวันเป็นวัดที่พระผู้มีพระภาคเจ้าแสดงธรรมมากที่สุด เป็นวัดที่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายได้รับรสพระธรรมมากที่สุด เป็นวัดที่สร้างพระอริยบุคคลมากที่สุด

ลิ้งค์

https://buddhadhamma.uttayarndham.org/tripitaka-stories/c/0/i/16361906/1-48

You may also like...

Popular Articles...

Schreibe einen Kommentar