für 3

Buddhadhamma Tepitaka Anayussasutta III_mixdown

Buddhadhamma Tepitaka Anayussasutta III_mixdown
Buddhadhamma Tepitaka Anayussasutta III_mixdown
Popularität:0
  • Beschreibung

Buddhadhamma Tepitaka Anayussasutta III_mixdown 2020_1

พระมหาทองนาค นาควโร ประธานสงฆ์วัดธรรมวิหาร ฮันโนเฟอร์ เยอรมัน

(พระธรรมเทศนา ; การเทน์ )

Sprecher ist Phra Maha Thongnark Nagawaro , Abt des

Wat Dhammavihara Hannover . ( hier hören wir eine Predikt / Vortrag v. Abt )

กลิคที่ Download

ทบทวนธรรม อีกครั้ง

ชวนโยมเรียนพระไตรปิฎก

เรื่อง ปฐมอนายุสสาสูตร

หลักที่ทำให้พวกเราผ่านพ้นวิกฤตCOVID-19

วันนี้ ขอส่งธรรม สองเรื่อง เคยส่งแล้วเพื่อช่วยให้คิดตระหนักถึงสถานการณ์ร่วมกัน

ขออภัยที่ต้องกล่าวถึงบ่อยๆ เพื่อช่วยเตือนความจำและช่วยเตือนให้ตื่นตัวในการรับผิดชอบต่อเอง ต่อสังคม

ธรรมะที่จะให้พวกเราปลอดภัยจากโรคและมีความสุข ดังนี้

๑. ทำตนให้ สัปปายะ

รักษาร่างกายให้สบาย

เช่น ออกกำลังกาย นอนหลับให้เพียงพอ ไม่มากเกินไปหรือน้อยเกินไป รับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย ยารักษาโรคกินเฉพาะรักษาโรค ปฏิบัติตามคำแนะนำของหมอและของผู้รู้ทั้งหลายที่ถูกต้อง เป็นต้น

๒. รู้จักประมาณในสิ่งที่เป็นสัปปายะ

ตามข้อหนึ่ง เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพกายก็จริง แต่หากมากเกินไป ก็เป็นอันตราย ตายได้เหมือนกัน

๓.รับประทานอาหารที่ย่อยง่าย

อย่าเห็นแก่กินมากนัก

๔. อยู่ หรือไปในสถานที่สมควร

คือหลีกเลี่ยงสถานที่ที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ ตามสถานที่ต่างๆ แม้ผู้คนที่เราพบปะพูดคุยก็เหมือนกัน ต้องระวัง ต้องปฏิบัติตามหมอแนะนำ เช่นขยันล้างมือ ขยันฆ่าเชื้อด้วยแอลกอฮอล์ อย่าใช้มือที่ยังไม่ล้าง ยังไม่ฆ่าเชื้อไปถูหรือลูบสัมผัสส่วนที่ร่างกายจะดูดเอาเชื้อเข้าได้ง่าย

สถานการณ์ตอนนี้ แม้คนใกล้ชิดก็อย่าคิดว่าไม่เป็นไร แล้วประมาทไม่ปฏิบัติตามหมอแนะนำ เราทุกคนมีคนสนิททั้งนั้น และคนสนิทของเรา ก็ใช่ว่าในโลกนี้ เขามีเราคนเดียวที่สนิท เราสนิทกันเป็นทอดๆ

๕. ปฏิบัติธรรม

หลัก ๔ ข้อข้างต้น คือธรรมะ ปฏิบัติได้ ก็ชื่อว่าปฏิบัติธรรมแล้ว แต่ข้อ ๕ นี้ สูงเพิ่มไปอีกก็คือ รู้วิธีฝึกใจให้สะอาดด้วยด้วยความรู้

รักษาศีล

ตอนนี้รัฐบาลทั่วโลก ขอร้องให้เราทั้งหลายอยู่บ้าน เพื่อลดการกระจายไวรัส ขอร้องแล้วไม่ทำตาม ก็ต้องออกเป็นคำสั่ง ฝ่าฝืนต้องมีโทษกัน การปฏิบัติตามกฎเป็นศีล การรักษาศีลห้าเป็นศีล

ฝึกสติปัญญาด้วยกรรมฐาน เพื่อไม่ให้จิตฝ่ายอกุศลเกิดมากเกินจนสติแตก หรือกลัวเกินเหตุจนโรคประสาททางจิตจะเกิด หรือมัวแต่ดูข่าว ตามข่าวจนเหนื่อยอ่อนล้า ผวาด้วยตัวเลขของคนป่วยคนตายที่เพิ่มขึ้นแทบทุกวินาที

การปฏิบัติธรรมเพื่อการรู้ทันจิต ปล่อยจิตที่เป็นทุกข์ได้ ไม่เก็บไว้จนเน่า จะมีความสุข เบาสบายในท่ามกลางความทุกข์

ปฏิบัติตัวเองดีแล้ว รักษาตัวเองอย่างถูกต้องแล้ว ก็ช่วยเหลือผู้อื่นด้วย การช่วยเหลือมี ๔ วิธี ที่เรียกว่า สังคหวัตถุ ๔ ประการ คือ

๑. (ทาน) มีน้ำใจ

๒. (เปยยวัชชะ) พูดให้กำลังใจกัน

๓. (อัตถจริยา) ช่วยเหลือทางกายได้ช่วงไหนก็ช่วย ช่วยทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ช่วยเหลือทางวาจา เช่นพูดแนะนำสิ่งดีมีประโยชน์ ช่วยแนะนำให้คนตั้งอยู่ในกฎ ช่วยอยู่ในกฎ เป็นต้น

๔. (สมานัตตตา)ร่วมทุกข์ร่วมสุขด้วยกัน

อย่าเห็นแก่ตัว อย่าเอาแต่ประโยชน์ตน ตอนนี้เราทุกคน ตกอยู่ในสถานการณ์เดียวกัน เราต้องแชร์ความทุกข์ด้วยกัน แชร์ความสุขด้วยกัน ยอมรับและรับผิดชอบสถานการณ์ด้วยกัน

ขณะนี้ บ้านเรา กำลังมีคนมากมายปฏิบัติสังคหธรรม นี้ เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ น่าชื่นใจ

คณหมอ คุณพยาบาล และผู้เกี่ยวข้อง ทำงานเหนื่อยมาก ขอเพียงพวกเราปฏิบัติธรรมดังกล่าว พวกเราก็จะเป็นผู้ช่วยตัวเอง ช่วยหมอแบ่งเบาภาระการดูแล ช่วยสังคม

เราและชาวโลกจะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกัน สาธุ

อ้างอิง ปฐมอนายุสสาสูตร

http://www.84000.org/tipitaka/read/m_siri.php?B=22&siri=125

สังคหสูตร

http://www.84000.org/tipitaka/read/r.php?B=21&A=863

You may also like...

Popular Articles...

Schreibe einen Kommentar