Buddhadhamma Tepitaka Andhabari Peta_mixdown

Buddhadhamma Tepitaka Andhabari Peta_mixdown
Buddhadhamma Tepitaka Andhabari Peta_mixdown
Popularität:0
  • Beschreibung

Buddhadhamma Tepitaka Andhabari Peta_mixdown

 

ชวนโยมเรียนพระไตรปิฎก

เรื่อง อัณฑภารีสูตร

เกิดเป็นเปรตอัณฑะใหญ่เท่าหม้อ เพราะตัดสินคดีไม่ซื่อตรง

ครั้งเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่วัดเวฬุวัน เมืองราชคฤห์

พระมหาโมคคัลลานะเถระและพระลักขณะเถระพักอยู่บนภูเขาคิชฌกูฎ นอกเมืองราชคฤห์

เช้าวันหนึ่ง พระเถระทั้งสองลงมาบิณฑบาตในเมืองราชคฤห์ ขณะที่เดินลงมาจากภูเขานั้น ถึงที่แห่งหนึ่ง พระมหาโมคคัลลานเถระ ได้เห็นเปรต มีอัณฑะใหญ่มาก ลอยอยู่บนอากาศ

ภาพที่เห็นนั้น เปรตกำลังเดินแบกอัณฑะของตนซ่อนแร้ง กา นกทั้งหลายที่เยื้อแย่งกันจิกกินอัณฑะนั้น เปรตนั้นต้องแบกอัณฑะหนีบ้าง นั่งทับซ่อนไว้บ้าง แต่ก็ไม่มิดเพราะอัณฑะใหญ่มาก

ทรมานมาก เพราะไม่มีเวลาว่างจากการเจ็บปวดจากสัตว์เหล่านั้น อีกทั้งการแบกหนีสัตว์เหล่านั้นก็เหน็ดเหนื่อย

พระเถระเห็นดังนั้น จึงแย้มริมฝีปากเล็กน้อยตามปกติวิสัยของพระอรหันต์ทั้งหลาย ท่านพระลักขณะเถระเห็นดังนั้น จึงถามว่า “ทำไมท่านแย้มอย่างนั้น” ท่านพระมหาโมคคัลลานะเถระ บอกว่า ไว้ไปถามที่วัดเวฬุวัน ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ด้วยดีกว่า

เมื่อบิณฑบาตเสร็จ และฉันเรียบร้อยแล้ว พระเถระทั้งสองจึงไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้า พระลักขณะก็ได้ถามเหมือนเดิมอีก

พระมหาโมคคัลลานะเถระจึงเล่าเรื่องที่ได้เห็นนั้นให้ฟัง เมื่อฟังจบ พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสยืนยันว่าเป็นจริง เพราะพระองค์ก็เคยเห็น แต่ไม่บอกใคร เพราะเกรงคนไม่เชื่อ

พระองค์ตรัสบอกกรรมเก่าของเปรตนั้นว่า เคยเป็นคนตัดสินคดีความต่างๆ แต่ตัดสินไม่ซื่อตรง เพราะรับสินบนไว้เยอะ ตายแล้วตกนรกนานมาก เกิดเป็นเปรตเพราะเศษกรรมเท่านั้น

อธิบายธรรมเพิ่ม

คนไม่ซื่อตรง จะเป็นใครก็ตาม ย่อมได้รับผลกรรมแห่งความไม่ซื่อตรงแน่นอน เพราะมันเป็นกฎธรรมชาติ มีเหตุอย่างไรผลก็ต้องเป็นอย่างนั้น

เวลาเอาเปรียบผู้อื่น ได้เปรียบผู้อื่นแล้ว คนผู้เอาเปรียบนั้น อาจจะมีเกียรติ มียศ มีศักดิ์ คนนับถือมากมาย อาจจะมีเงินทองมากมาย จากการไม่ซื่อตรงนั้น ใช้สอยทรัพย์นั้นอย่างสนุกสนาน

อย่างมากมีความสุขจากสังคมบริวารเพื่อนพ้องที่นิสัยเหมือนกัน มีเงินทองไม่ขาดมือ แต่คนเหล่านั้นทั้งหมด จะต้องมีชีวิตอย่างเดียวกันกับเปรตตนนี้แน่นอน รูปแบบการรับกรรมอาจจะแตกต่างกันไป เพราะกฎของธรรมชาติยุติธรรมเสมอ

ผู้สร้างกฎธรรมชาตินั้น ไม่ใช่ใครอื่นใด คือเรานั่นเอง

ยิ่งหลง ยิ่งเพลิดเพลินกับการสร้างวิธีการเอาเปรียบมากเท่าใด ผลกรรมอันเผ็ดร้อน ยิ่งแรงและยาวนาน คนที่ชื่นชอบยินดีตามคนที่เอาเปรียบนั้น ก็ต้องได้รับผลกรรมตามด้วยแน่นอน

คนผู้เห็นผลกรรม ไม่ควรเอาเปรียบใคร ไม่ควรเอาการได้เปรียบทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน ทำลาย เบียดเบียนผู้อื่น แม้เราจะถูกเอาเปรียบก็ต้องระงับความโกรธ เพราะไม่คุ้มเลยในการก่อเวรที่มันจะเกิดซ้ำแล้วซ้ำอีก ทนดีกว่าเพราะผลกรรมที่งดงามคอยอยู่

อ้างอิง (รายละเอียดของเรื่องคล้ายใน “อัฏฐิสูตร”ทั้งหมด)

https://84000.org/tipitaka/read/m_siri.php?B=16&siri=205

You may also like...

Popular Articles...

Schreibe einen Kommentar