Buddhadhamma Tepitaka Asilomsutta Peta_mixdown

Buddhadhamma Tepitaka Asilomsutta Peta_mixdown
Buddhadhamma Tepitaka Asilomsutta Peta_mixdown
Popularität:0
  • Beschreibung

Buddhadhamma Tepitaka Asilomsutta Peta_mixdown

ชวนโยมเรียนพระไตรปิฎก

เรื่อง อสิโลมสูตร

เปรตมีขนเป็นดาบ

ท่านพระมหาโมคคัลลานเถระ ได้เห็นเปรตนี้ที่เขาคิชฌกูฏ ขณะลงจากภูเขาไปบิณฑบาตในเมืองราชคฤห์ แล้วท่านก็ยิ้มแย้มที่ริมฝีปากเล็กน้อย ท่านพระลักขณเถระ จึงถามว่า ยิ้มแย้มด้วยเรื่องอะไรหรือ ท่านพระมหาโมคคัลลานเถระ ตอบว่า เดี๋ยวถามอีกครั้งเมื่อเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้ว

เมื่อบิณฑบาตเสร็จ และฉันเรียบร้อยแล้ว จึงเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า ท่านพระลักขณเถระ จึงถามคำถามเดิมอีกกับท่านพระมหาโมคคัลลานะเถระ

พระโมคคัลลานะจึงบอกว่า ได้เห็นเปรตแปลกมาก ขนของเปรตนั้นเป็นดาบ และขนเหล่านั้น ก็ลอยขึ้นสู่อากาศแล้วก็ตกทิ่มแทงเปรตนั้น ซ้ำแล้วซำ้อีก

พระพุทธเจ้ารับรองว่าเป็นจริง พระองค์ก็เคยเห็นเปรตตนนี้ แต่ไม่กล่าวบอก เพราะไม่เป็นประโยชน์แก่คนไม่เชื่อ เมื่อไม่เชื่อก็จะพาลดูถูก แล้วทำกรรมต่อไปอีก

เปรตนี้ เป็นเปรตที่เคยฆ่าหมูมาเยอะ ตายแล้วตกนรกหลายแสนปี พ้นจากนรกแล้วก็เกิดเป็นเปรตมีดาบเป็นขน และขนเหล่านั้นก็หลุดออกจากร่างเปรตขึ้นสู่อากาศแล้วก็ตกลงทิ่มแทงเปรตนั้น เหมือนฝนดาบอย่างนั้น

เปรตนั้น เมื่อครั้งเป็นมนุษย์ น่าจะเอาดาบฟันแทงคอหมูตัวแล้วตัวเล่า ซ้ำแล้วซ้ำอีก ดาบนรกจึงเป็นขนหลุดออกจากร่างแล้วกลับเข้าทิ่มแทง เหมือนที่ตนเคยแทงหมูซ้ำแล้วซ้ำอีก

พฤติกรรมแทงหมู จึงติดที่จิต ถูกบันทึกไว้ด้วยจิตที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า เมื่อกายดับ จิตก็ดิ่งไปตามแรงดูดของธรรมชาติที่มีพลังงานเหมือนกัน คือนรกเป็นแหล่งพลังงานเจ็บปวดเหมือนพลังงานที่ฆ่าหมูด้วยการแทง

ไฟนรก ดาบนรก ล้างกรรมชั่วยังไม่หมด จึงมาทำความสะอาดต่อด้วยการเป็นเปรตเพื่อล้างกรรมชั่วของผู้นั้น ผลกรรมอันเป็นเศษจากนรกเท่านั้น แต่เปรตนั้นเจ็บปวดเหลือเกิน หมูเคยเจ็บปวดจากดาบอย่างไร เปรตนั้นก็เจ็บปวดอย่างนั้น แต่ปริมาณกรรมนั้นเพิ่มขึ้นหลายเท่านัก

ธรรมชาติยุติธรรมเสมอ จะมีเงินทองจากการฆ่าผู้อื่น จะมีชีวิตอยู่สุขสบายเพราะฆ่าผู้อื่น เพราะสัตว์เหล่านั้นเป็นอาหารของเรา นั่นเป็นความคิดจากโมหจิต ชีวิตใคร ใครก็รัก การอ้างสิทธิอันมืดบอดอย่างมิดชิดว่าเขาเกิดมาเพื่อเป็นอาหาร เพื่อใช้อำนาจฆ่าผู้อื่นอย่างถูกต้อง มันก็เป็นเรื่องของโมหจิต เป็นเรื่องอวิชชา แต่ธรรมชาติก็เดินทางตามเหตุปัจจัย ไม่ขึ้นอยู่กับการอธิบายอันแยบคายลึกซึ้งของอวิชชา

ยากดีมีจน ก็ไม่ใช่เงื่อนไขผ่อนปรนเพื่อให้มีสิทธิทำลายผู้อื่นเบียดเบียนผู้อื่นอย่างถูกต้อง

ไฟมีหน้าที่ร้อน อะไรก็ตามที่ไปถูกไฟก็ต้องร้อนตาม

มือเราไปถูกอะไรก็ตาม สิ่งที่ถูกจะติดมือทันที ถูกอากาศร้อน ก็ร้อนตาม ถูกอากาศเย็นก็เย็นตาม นี่เป็นกฎธรรมชาติ การฆ่าผู้อื่นเกิดจากจิต เป็นอันว่าจิตนั้นก็บันทึกการฆ่าไว้เรียบร้อยแล้ว อวัยวะแสดงกิริยาอย่างไร ก็ได้รับอย่างนั้นเพราะจิตบันทึกภาพไว้ทั้งหมด

แทบไม่มีเวลาใดเลย ที่จิตไม่สร้างกรรม เป็นกรรมหนักหรือกรรมเบา กรรมดีหรือกรรมชั่ว ก็ขึ้นอยู่กับว่าจิตตัวไหนออกมาทำงานในขณะนั้นๆ เป็นกรรมแรงหรือกรรมเบาก็ขึ้นอยู่กับเจตนา

หากเชื่อว่า สสารและพลังงานไม่มีอะไรสูญ ตามที่นักวิทยาศาสตร์เชื่อแล้ว ผู้เห็นกระบวนการ การทำงานของธรรมชาติอย่างละเอียดลึกซึ้งอย่างกระบวนการของกรรมนี้ อย่างพระพุทธเจ้าแล้ว ทำไมเราจะไม่เชื่อ

อ้างอิง พระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ เล่มที่ ๑๖ ข้อที่ ๒๐๖

https://84000.org/tipitaka/read/m_siri.php?B=16&siri=198

You may also like...

Popular Articles...

Schreibe einen Kommentar