Buddhadhamma Tepitaka Atinivas sutta_mixdown

Buddhadhamma Tepitaka Atinivas sutta_mixdown
Buddhadhamma Tepitaka Atinivas sutta_mixdown
Popularität:0
  • Beschreibung

Buddhadhamma Tepitaka Atinivas sutta_mixdown

ชวนโยมเรียนพระไตรปิฎก

เรื่อง อตินิวาสสูตร

อยู่ประจำที่นานก็ยึดติด

เหตุผลที่จะทำให้ยึดติดเพราะติดที่ อยู่กับที่เดิมนานเกินไป ในพระสูตรนี้ ทรงตรัสกับพระภิกษุ ดังนี้

๑. อยู่นาน ก็จะมีสิ่งของมาก สะสมสิ่งของเยอะ

๒. อยู่นานก็จะมีเภสัชมาก สะสมเภสัชมาก โดยความหมายคือสะสมอาหารมาก

๓. อยู่นาน ก็จะมีธุระเยอะ มีงานเยอะ กลายเป็นข้ออ้างไม่มีเวลาบำเพ็ญเพียร

๔. อยู่นานมีคนรู้จักเยอะทั้งพระและโยม รู้จักกันแล้ว ก็มักคุ้นกัน

๕. จากวัดไปทีก็อาสัยอาวรณ์ ห่วงนั่นห่วงนี้

นี้เป็นโทษของการอยู่นาน ที่ไร้สติปัญญา แต่หากอยู่กับที่เดิมนานด้วยสติปัญญา ก็ไม่เป็นอันตรายแก่การบำเพ็ญธรรมแต่อย่างใด ดังนี้

อยู่อย่างมีสติปัญญา

๑. จะไม่หลงเก็บสิ่งของสะสมสิ่งของมากเกิน

๒. ไม่สะสมเภสัช คือไม่สะสมอาหารไว้มากเกิน

๓. งานไม่มาก เพราะรู้จักแบ่งงาน ฉลาดในการทำงานแม้งานจะเยอะ ก็เบาสบาย

๔. รู้จักพระและญาติโยมเยอะ แต่ไม่ยึดติดพระ ไม่ยึดติดโยม ไม่ปล่อยให้การรู้จักทำลายความดีงามในการบำเพ็ญเพียรปฏิบัติธรรม

๕. ปล่อยวางเสมอ จากไปเมื่อไหร่ก็สบาย ไม่รู้จะแบกสถานที่ไว้ทำไม

โทษในการอยู่กับที่นานเกินไป มีดังกล่าวนี้ ที่เป็นโทษเพราะเรื่อง ๕ ประการนั้นเอง จะทำให้เสียการบำเพ็ญเพียร ทำให้เสียการปฏิบัติตนให้ดีงาม วันๆมีแต่เรื่องโน้นเรื่องนี้ วุ่นวายไปหมด จิตไม่สะอาด ขาดธรรมแน่นอน เมื่อขาดธรรมะแล้ว มันก็ขาดทุกอย่าง และจะทำให้เกิดการยึดมั่นถือมั่น พอยึดมั่นก็พัฒนายาก เปลี่ยนแปลงเพื่อเกิดความเจริญยาก

พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสพระสูตรมุ่งหมายถึงพระก็จริง แต่หากฆรวาสประพฤติตนดังกล่าวก็มีโทษเหมือนกัน เช่น วันๆ

๑. ก็คิดหาเก็บไว้ๆ

๒. หาอาหารเก็บไว้ๆ

๓. ยุ่งทั้งวันทั้งคืน แยกงานไม่เป็น แบ่งงานไม่เป็น

๔. งานสังคมเยอะไปหมด ต้องคอยเอาอกเอาใจคนนั้นคนนี้

๕. มีบ้านแล้วก็ต้องห่วงบ้าน ไปไหนไกล ไปไหนนานไม่ได้ ห่วงบ้าน ห่วงว่าไม่ได้ปิดไฟปิดน้ำ อันที่จริงห่วงป่านก็เป็นสิ่งที่ดีจะได้ระมัดระวัง แต่ห่วงจนเครียด ก็เป็นการยึดติด

โทษ ๕ ประการ นี้ ทำให้เราไม่มีเวลาว่าง ไม่มีเวลาเป็นของตัวเอง ไม่มีเวลาปฏิบัติธรรม ไม่มีเวลาไปวัด ไม่มีเวลาทำความดี มีแต่เวลาวุ่นวายดังกล่าว เพราะเราไม่มีสติปัญญา หากมีสติปัญญา เราก็ได้ประโยชน์ ๕ ประการเช่นกัน เพราะฉะนั้น เรื่องเดียวกัน แต่จิตคนอย่างคิด ผลก็ออกมาต่างกัน

ยิ่งกว่านั้น ความคุ้นเคย ดังกล่าว มันจะให้เรายึดมั่น ไม่กล้าคิดนอกกรอบ ไม่กล้าคิดอะไรที่มันนอกจากความคุ้นเคย ๕ ประการนี้ ความคุ้นเคยมันฆ่าเรา มันทำลายเรา ไม่กล้าคิดอะไรใหม่ๆ ไม่กล้าคิดอะไรที่เหนือไปจากนี้ มันจะกลัว กลัวจะไม่ดี กลัวจะเสีย จะไม่ได้อย่างที่คิด ความคุ้นเคยมันพากลัวสารพัด และมันจะพาเราจมปลักอยู่กับการคิดแบบเดิมๆ คือคิดอยู่แค่ ๕ ประการนี้แหละ

คนที่ถูกความคุ้นเคยกำกับชีวิต ตีกรอบให้ชีวิต จะเจริญรุ่งเรื่องด้วยทรัพย์ยาก เจริญรุ่งเรืองด้วยสติปัญญายาก เมื่อสติปัญญาไม่เกิด การเห็นธรรมก็เป็นไปไม่ได้เลย

ระวังกิจวัตรประจำวันมันจะทำลายชีวิตที่ดีงาม มันจะทำลายความคิดแบบสร้างสรร มันจะทำลายวิธีคิดแบบจินตนาการ เพราะมันจะพาเราคิดแคบๆ การคิดแคบนั้นคือการขุดบ่อฝังตัวเอง

อ้างอิง

https://84000.org/tipitaka/read/m_siri.php?B=22&siri=223

You may also like...

Popular Articles...

Schreibe einen Kommentar