Buddhadhamma Tepitaka Ayaa cittabatta Jataka_mixdown

Buddhadhamma Tepitaka Ayaa cittabatta Jataka_mixdown
Buddhadhamma Tepitaka Ayaa cittabatta Jataka_mixdown
Popularität:0
Jahr:4
  • Beschreibung

Buddhadhamma Tepitaka Ayaa cittabatta Jataka_mixdown

ชวนโยมเรียนพระไตรปิฎก

เรื่อง อายาจิตภัตตชาดก

บวงสรวงถูกวิธี มนุษย์เจริญเทวดาก็สุข……..

พระมหาทองนาค นาควโร ประธานสงฆ์วัดธรรมวิหาร ฮันโนเฟอร์ เยอรมัน

(พระธรรมเทศนา ; การเทน์ )

Sprecher ist Phra Maha Thongnark Nagawaro , Abt des

Wat Dhammavihara Hannover . ( hier hören wir eine Predikt / Vortrag v. Abt )

กลิคที่ Download

www.wathannover.de  /  รูปภาพ คุณ อภิชัย Mingporn 2018

ชวนโยมเรียนพระไตรปิฎก

เรื่อง อายาจิตภัตตชาดก

บวงสรวงถูกวิธี มนุษย์เจริญเทวดาก็สุข

คนกลุ่มหนึ่ง ไม่ไกลจากกรุงสาวัตถี ก่อนไปค้าขายก็ไหว้เจ้าที่เจ้าทาง บวงสรวงเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองในอาชีพ

มนุษย์ทั่วไป มักต่อรองกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เสมอว่า “หากประสบความสำเร็จอย่างที่ปรารถนา ค้าขายดี” จะบวงสรวงท่านให้มากกว่านี้

และมนุษย์เหล่านั้น ก็ประสบความสำเร็จอย่างที่ปรารถนาทุกประการ เป็นไปไม่ได้เลยที่จะให้คิดเป็นอย่างอื่นว่าเทวดาไม่ได้ช่วย ต้องเป็นอานุภาพของเทวดาแน่นอน จึงจะแก้บน ด้วยการบวงสรวงให้ยิ่งขึ้นกว่าเดิม จึงฆ่าสัตว์ตัดชีวิตผู้อื่นเป็นจำนวนมาก เพื่อเอาใจเทวดาให้ดี จะได้เจริญยิ่งขึ้นอีก

พระภิกษุสงฆ์ เห็นดังนั้น จึงมากราบทูลพระพุทธเจ้า ถึงเรื่องนั้น ว่ามันจะเป็นไปได้จริงหรือ

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงนำอดีตนิทานมาเล่าให้ฟัง ว่า

สมัยก่อนนานมาแล้ว มีกุฎุมพีชาวพาราณสีคนหนึ่ง ก่อนไปทำธุรกิจ ก็ไหว้เจ้าที่ บูชาเทวดาด้วยเครื่องเซ่นไหว้ต่างๆ ที่ต้นไทรใกล้ประตูบ้านของตน แล้วก็ต่อรองกับเทวดาอีกว่า หากประสบความสำเร็จด้วยดีในการไปทำธุรกิจครั้งนี้ จะบวงสรวงท่านให้ยิ่งกว่านี้

หลังจากนั้น เขาก็ได้อย่างที่ปรารถนาทุกประการ จึงแก้บนด้วยการบวงสรวงเทวดาอย่างยิ่งใหญ่ สัตว์ล้มตายเป็นจำนวนมากด้วยฝีมือของเขา เพื่อเอาใจเทวดา กำลังตั้งเครื่องเซ่นไหว้ใต้ต้นไทร พอจะเริ่มพิธีบวงสรวง เทวดาก็ปรากฎองค์ขึ้น กล่าวว่า

ถ้าท่านต้องการจะแก้บนเพื่อให้พ้นจากคำบนบาน แม้ตายแล้วก็พ้นได้ แต่นี่ท่านต้องการจะแก้บนเปลื้องตนให้พ้นคำสัญญาที่บนไว้ กลับจะติดหนัก (คือติดกรรมหนัก)เข้าไปอีก คนดีคนฉลาดเขาไม่ทำกันอย่างนี้ การแก้บนเพื่อให้ตนพ้นคำสัญญาที่บนไว้อย่างนี้ เป็นวิธีทำของคนพาล(คนโง่)

การแก้บนด้วยการบวงสรวงเทวดา แล้วต้องฆ่าสัตว์ตัดชีวิตผู้อื่นมากมาย เป็นวิธีการของคนโง่ มีที่ไหนเอาชีวิตผู้อื่นมาแลกชีวิตตน เพื่อให้ตนเจริญ คนอื่นเป็นทุกข์ ทรมาน สิ้นชีวิต ด้วยเข้าใจว่านี้คือความเจริญ คนดีที่ไหนเห็นคนอื่นเป็นทุกข์แล้วมีความสุข ไม่มีหรอกในโลกนี้ มีแต่คนชั่วเท่านั้นที่โง่หนักมากเหี้ยมโหดไร้ความเมตตาปราณีที่เบียดเบียนคนอื่นได้อย่างมีความสุข

การแก้ปัญหาของคนโง่ ยิ่งแก้ ก็ยิ่งติด ยิ่งแก้ก็ยิ่งเพิ่มปัญหา

เราโง่ แล้วขยันแก้ปัญหา คนอื่นเดือดรัอน คนอื่นโง่แล้วขยัน เราเดือดร้อน คนโง่บริสุทธิ์ เราจะเดือดร้อนกันนักเลย เขาโง่จนไม่รู้ว่าตนโง่ การกระทำของเขาล้วนแต่ทำตนให้ติดหนักอยู่ในความชั่ว แต่เขาก็ไม่รู้ตัว ยังคิดว่าตนฉลาดอยู่นั่นเอง เทวดาจึงกล่าวว่า “การเปลื้องตนอย่างนี้ คือการแก้ปัญหาอย่างนี้ เป็นเครื่องติด คือทำตนให้ติดอยู่ในความชั่วของคนโง่” เขาคิดว่าจะสร้างความเจริญ แต่หารู้ไม่นั่นคือทางแห่งความเสื่อม มันจึงพ้นไม่ได้ จะแก้บนเทวดาเพื่อให้พ้นจากการบนบาน แต่กลับจะติดหนักในความชั่ว

อบายภูมิคือสถานที่ ละลายพลังทั้งหมด พลังดูดแรงมาก รู้ตัวก็สายแล้ว อยากจะเป็นคนดี อยากย้อนเวลาใหม่ แต่หมดแล้ว คิดหนีก็ไม่มีทางรอด ดูนรกบนดิน คนติดคุกตะราง หมดอิสรภาพ ยิ่งติดอยู่แดนประหาร ยิ่งหมดทุกอย่าง

แต่คนกลุ่มนี้ ยังโชคดี เจอเทวดาที่ดีและเป็นเทวดาที่ฉลาดมากด้วย เพราะเป็นเทวดาพระโพธิสัตว์ ไม่เห็นแก่ลาภสักการะเคารพนับถือบูชา จึงทำหมู่มนุษย์นั้นให้เป็นคนดีได้ หากเจอเทวดาที่เป็นมิจฉาทิฏฐิ แย่เลย กอดคอกันตกนรกเลย ทั้งเทวดาและมนุษย์

และมนุษย์ในปัจจุบันก็ยังโชคดี ที่พระภิกษุสงฆ์เห็นการกระทำแล้ว กราบทูลพระพุทธเจ้าให้ทรงทราบ จึงทรงเล่าเรื่องนี้เตือนไม่ให้ทำชั่วต่อไป

แต่การกระทำที่ประเสริฐ คือทำบุญแล้ว แผ่บุญให้เทวดา เมื่อเทวดาได้บุญคือสิ่งดีงาม บุญของเทวดาก็จะเพิ่มปริมาณมากขึ้น อายุการอยู่บนสวรรค์ก็จะเพิ่มขึ้น เทวดาเมื่อได้บุญ ก็จะอนุเคราะห์เกื้อหนุนผู้นั้นให้เจริญในทางดีเหมือนกัน

แต่หากบูชาเทวดามิจฉาทิฏฐิก็จะชื่นชอบการบวงสรวงผิดๆ เทวดาเข้าใจผิดคิดว่า เรามีคนบูชาแล้วจะมีอำนาจ แล้วเทวดาองค์อื่นๆจะเกรงขาม ซึ่งเป็นการเข้าใจผิด หากเป็นอย่างนี้ ทั้งมนุษย์และเทวดาก็ตกนรกด้วยกัน พ้นจากนรกแล้ว ยังมาใช้เศษกรรมกันอีก การใช้เศษกรรม บางทีเกิดมาเป็นเพื่อนกัน ไปก่อกรรมทำเข็ญอีกเพื่อจะได้ไปเสวยความเป็นมนุษย์ชั้นต่ำและทรมานอีก ไม่จบไม่สิ้น

การมีธรรมะเท่านั้นประเสริฐที่สุด เราจะรู้ดีรู้ชั่วด้วยตัวเอง ไม่ต้องให้ใครคอยบ่งการคอยชี้ผิดชี้ถูก

อ้างอิง

https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=27&i=19

 

You may also like...

Popular Articles...

Schreibe einen Kommentar