Buddhadhamma Tepitaka Balidaddasutta_mixdown

Buddhadhamma Tepitaka Balidaddasutta_mixdown
Buddhadhamma Tepitaka Balidaddasutta_mixdown
Popularität:0
  • Beschreibung

Buddhadhamma Tepitaka Balidaddasutta_mixdown

พระมหาทองนาค นาควโร ประธานสงฆ์วัดธรรมวิหาร ฮันโนเฟอร์ เยอรมัน

(พระธรรมเทศนา ; การเทน์ )

Sprecher ist Phra Maha Thongnark Nagawaro , Abt des

Wat Dhammavihara Hannover . ( hier hören wir eine Predikt / Vortrag v. Abt )

กลิคที่ Download

www.wathannover.de  / Foto 28.06.2015

ชวนโยมเรียนพระไตรปิฎก

เรื่อง พลิพัททสูตร

นิสัยโคหรือนิสัยกระบือ ดังนี้

๑. ชอบข่มเหงโคในฝูงของตน แต่ไม่ข่มเหงโคฝูงอื่น

๒. ชอบข่มเหงโคฝูงอื่น แต่ไม่ข่มเหงโคฝูงตน

๓. ชอบข่มเหงทั้งโคฝูงของตนและโคฝูงอื่น

๔. ไม่ข่มเหงโคฝูงของตนและโคฝูงอื่น

นิสัยคนก็เหมือนนิสัยของโคหรือกระบือ เหมือนกัน ดังนี้

๑. บางคนเหมือนโคที่ชอบข่มเหงโคในฝูงของตน แต่ไม่ข่มเหงโคฝูงอื่น

๒. บางคนเหมือนโคที่ชอบข่มเหงโคฝูงอื่น แต่ไม่ข่มเหงโคฝูงตน

๓. บางคนเหมือนโคที่ชอบข่มเหงทั้งโคฝูงของตนและโคฝูงอื่น

๔. บางคนเหมือนโคที่ไม่ข่มเหงโคฝูงของตนและโคฝูงอื่น

อธิบาย

ลักษณะของหัวหน้า ๑.เป็นเจ้านาย (Boss) ชอบสั่ง ๒. เป็นผู้นำ (Leader)ชอบนำ ๓. อันธพาล ระราน เป็นดังนี้

๑. ชอบข่มเหงโคในฝูงของตน แต่ไม่ข่มเหงโคฝูงอื่น

หัวหน้าแบบนี้ มักเป็นเจ้านาย (Boss) ชอบสั่งการ อารมณ์เสียง่าย พยายามสั่งให้คนอยู่ในโอวาท อยู่ในอำนาจตน สั่งซ้ายได้ซ้าย สั่งขวาได้ขวา หากไม่ทำตามมักถูกลงโทษ

หัวหน้าประเภทนี้ ขี้บ่น จุกจิกจู้จี้ เขาทำตัวน่ารำคาญไม่น้อยเลย แต่อย่างไร เขาก็มีลูกน้องสั่งได้ หรืออยู่อย่างเต็มใจก็มี และคนที่ทนอยู่ ก็มี เหมือนทางไปของคนถูกสั่งมันมืดไปหมด ไม่มีทางไป หรือหากอยากหนี มันก็ไปไม่ได้ มันเป็นกฎธรรมชาติที่เขาจะต้องมาเจอกัน

คนที่นิสัยเหมือนกัน ก็อยู่ด้วยกันอย่างสนุกสนาน แต่คนที่นิสัยไม่เหมือนกัน จะต้องทุกข์ทรมานอย่างยิ่ง ที่มีเจ้านายอย่างนี้

หัวหน้าหลายคนชอบสั่งๆอย่างเดียว ใช้อารมณ์โกรธสั่งลูกน้อง มองลูกน้องเป็นทาส ทำตัวเป็นเทพเจ้า อยากได้อะไรก็สั่งลูกน้อง หากลูกน้องทำให้ไม่ทันก็โกรธ ลงโทษ

๒. ชอบข่มเหงโคฝูงอื่น แต่ไม่ข่มเหงโคฝูงตน

หัวหน้าแบบนี้ มักเป็นอันธพาล ตั้งตนเป็นหัวหน้าแก๊งค์ พาลูกน้องไปรังแกกลุ่มแก๊งค์อื่นที่อาจจะกำลังน้อยกว่า หรือพลังอำนาจน้อยกว่า หรืออันธพาลบางกลุ่มก็ทำความเดือดร้อนให้แก่ชาวบ้านชาวช่อง

หรืออำนาจทางการเมือง ก็เป็นทำนองนี้ เมื่อตนมีพลังอำนาจ ก็ไปรังแกชนหรือกลุ่มชนที่พลังน้อยกว่า โดยเฉพาะที่ตนเกลียดชัง จะรังแกแบบไหนก็ได้

เจ้าของกิจการบางคน ก็มักอวดดี เกทับ อวดเก่งใส่กิจการอื่น หรือหาเรื่องให้ใส่ร้าย นินทาให้ต่างๆนานา เพื่อทำลายคู่ต่อสู้ หรือบางทีเขาไม่เคยคิดเป็นศรัตรูกับตัวเองเลย แต่ เพราะความเป็นอันธพาลของตน จงพยายามทำให้เขาเสียหาย

๓. บางคนเหมือนโคที่ชอบข่มเหงทั้งโคฝูงของตนและโคฝูงอื่น

หัวหน้าแก็งค์อันธพาล มักเป็นอย่างนี้ วางอำนาจ ข่มเหงลูกน้อง ใครไม่อยู่อำนาจ ก็จัดการให้ย่อยยับทันที และชอบไปข่มเหงผู้อื่น โดยเฉพาะการยกพวกไปรบราฆ่าฟันกับฝ่ายตรงข้าม

แก๊งค์อันธพาลมากมาย ชอบและสนุกสนานกับการข่มเหงชาวบ้าน สร้างความเดือดร้อนให้แก่ชาวบ้าน

๔. บางคนเหมือนโคที่ไม่ข่มเหงโคฝูงของตนและโคฝูงอื่น

หัวหน้าที่ดีต้องเป็นอย่างข้อที่ ๔ ต้องรู้จักวิธีการบริหารคน หากหัวหน้าบริหารคนเป็น หัวหน้าคนนั้นจะได้ทุกสิ่งทุกอย่าง กิจการขององค์กรหรือบริษัทหรือร้านนั้นก็เจริญรุ่งเรือง

หัวหน้าที่ชอบสั่งการ ไม่ใช่เป็นหัวหน้าที่ดี เขาอาจจะได้งานที่ต้องการ แต่เขาไม่มีทางเลยที่จะได้ใจลูกน้อง

แต่หัวหน้าที่ดี ต้องทำให้ลูกน้องดู เป็นตัวอย่างให้ลูกน้องทำตาม แล้วบอกให้ลูกน้องทำตามได้

ก่อนอื่นต้องเห็นลูกน้องเป็นเพื่อนร่วมงาน เป็นเพื่อนร่วมกันสร้างความเจริญให้องค์กร กิจการ ร้านค้า หากไม่มีลูกน้อง ถึงห้วหน้าเก่งแค่ไหน มันก็ไร้ค่า เพื่อนต้องรู้ ต้องฉลาดวิธีปฏิบัติต่อเพื่อน

ลักษณะของหัวหน้าที่ดี ที่เก่ง ที่ฉลาด ที่ประเสริฐ ดังนี้

๑. มัญญุตา

รู้จริงในเรื่องที่ตนชำนาญ รู้รายละเอียดของงาน คือรู้ได้อย่างดีในเรื่องที่ตนเกี่ยวข้อง

๒. อัตถัญญุตา

รู้ความมุ่งหมายของเรื่องต่างๆที่จะทำอย่างถูกต้องตามความเป็นจริงของสิ่งนั้นๆ ว่าจะมีผลออกมาอย่างไร เช่นหากเทน้ำเปล่าหนึ่งลิตรลงบนหิน น้ำจะเป็นอย่างไร หากเทลงบนทราย น้ำจะเป็นอย่างไร หากเทลงบนดินร่วน น้ำจะเป็นอย่างไร

การสามารถหยั่งเห็นเหตุเห็นผลของงาน ของกิจการที่ทำอย่างถูกต้อง หรือผิดน้อยที่สุด นั่นแหละ คือนิสัยผู้นำที่เก่ง

๓.อัตตัญญุตา

สำรวจตัวเองอยู่เสมอ

รู้ว่าตอนนี้ เรามีความสามารถขนาดไหน เก่งขนาดไหน กำลังเรามีขนาดไหน ความสามารถขนาดนี้ ความรู้เราดีแค่ไหน ความรู้ขนาดนี้ จะทำงานนี้ ตอนนี้ได้หรือไม่ หากยังไม่เหมาะไม่พร้อมต้องเพิ่มอะไรบ้าง

คนที่สำรวจตัวเองเป็น มองตัวเองเป็นจะพัฒนาตัวเองได้เร็ว เพราะรู้ว่าอะไรบกพร่อง รู้ว่ามีพร้อมเรื่องอะไร เหมือนคนรู้ว่าตัวเองไซส์ขนาดไหน เวลาซื้อเสื้อผ้า ซื้อรองเท้า หรือ เครื่องใช้สอยอื่น ก็จะได้ซื้อถูกขนาด หากไม่รู้ว่าตนไซส์เท่าไหร่ ซื้อสิ่งของเครื่องใช้ไม่ถูกแน่นอน เสียเงินเสียทองเปล่า

๔. มัตตัญญุตา

รู้ประมาณตนและประมาณผู้อื่น

เช่นรับประทานอาหารมากน้อยแค่ไหนจึงจะพอดี ร่างกายสบาย รู้ประมาณการทำงานแค่ไหน ร่างกายไม่อ่อนล้า

จักพลังของผู้อื่น

รู้ประมาณงาน มอบงานแค่ไหนให้ลูกน้องแล้วจะเสร็จในเวลาที่กำหนด ไม่เหนื่อยไม่เร่ง ไม่เครียดและไม่เสียงาน

๕. กาลัญญุตา

บริหารเวลาเป็น

รู้จักจังหวะ รู้จักโอกาส เวลาไหนควรทำอะไร เวลาไหนควรลงทุนอะไร เวลาไหนควรพูดอะไร การฉลาดในการสร้างเวลาให้เหมาะสมที่ทำให้เกิดความเจริญไพบูลย์ เป็นภาวะของผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ที่ยอดเยี่ยม

๖. ปริสัญญุตา

รู้จักวางตัวให้งดงามในสังคม

เช่นกับชนกลุ่มนี้ต้องวางตัวอย่างนี้ พูดจาอย่างนี้ ก็จะสร้างความดีความเจริญได้ทั้งแก่ชมชนนั้นและตนเอง บุคลิคตนกับสังคม เมื่อวางถูกต้องแล้ว จะสง่างาม

๗. ปุคคลัญญุตา

หยั่งรู้นิสัยคน

หัวหน้าที่ดี ควรมองนิสัยลูกน้องออก เพราะหากหัวหน้ามองคนไม่เป็น จะมอบงานให้ถูกกับคนไม่ได้เลย ให้งานสะเปะสะปะไปทั่ว งานผิดคน คนผิดงาน ผลงานก็ไม่ดีหรือไม่เกิดเลย หรือผลงานที่เกิดก็โมเมเอา ซึ่งไม่ช่วยให้องค์กรเจริญรุ่งเรืองแต่อย่างใด

นี้คือหลักของผู้นำที่ดีและเก่ง และหัวหน้าที่เก่งประเสริฐนั้น ต้องเอื้อเฟื้อลูกน้องเป็นด้วย ดังนี้

๑. ทาน

หัวหน้าต้องใจกว้าง มีน้ำใจไหลสู่หัวใจลูกน้องเสมอ

๒. ปิยวาจา

หัวหน้าต้องฉลาดพูด ให้กำลังใจ พูดให้เกิดความรักความสามัคคี แนะนำแต่สิ่งดีงามให้ลูกน้อง

๓. อัตถจริยา

ช่วยเหลือลูกน้องเสมอ ลูกน้องทำอะไรได้ หัวหน้าต้องทำอันนั้นได้ เช่นเก็บขยะเป็น ล้างห้องน้ำเป็น เช็ดพื้นถูพื้นเป็น ดูเหมือนงานเล็กน้อย แต่หากหัวหน้าทำด้วย เขาจะเป็นหัวหน้าที่อยู่ในใจลูกน้องเสมอ

๔. สมานัตตตา

วางตัวงาม เหมาะสมกับลูกน้อง

หัวหน้าที่ฉลาดเท่านั้นจึงจะรู้ความเหมาะสมของตนของลูกน้อง หัวหน้าทำตัวเครียด วางมาดเกินไป ก็ผิดหลักธรรมนี้แล้ว เพราะฉะนั้นหัวหน้าที่ดี ต้องรู้จักสร้างบรรยากาสการทำงานให้สนุกสนานด้วย รื่นเริง เบิกบาน งานก็ได้คนก็สนุก

เนื่องจากพระสูตรนี้กล่าวถึงหัวหน้า จึงบรรยายถึงความเป็นหัวหน้ามากหน่อย

งานทุกอย่างต้องอาศัยหัวหน้าเท่านั้น ที่จะกำหนดทิศทางขององค์กร กิจการ ร้านค้าให้ไปในทางไหน แบบไหน หัวหน้าจึงสำคัญอย่างมาก

หัวหน้าดี ฉลาด ลูกน้องมีความสุข องค์ดีเจริญ กิจการรุ่งเรือง สังคมมีความสุข

อ้างอิง

https://84000.org/tipitaka/read/m_siri.php?B=21&siri=107

 

You may also like...

Popular Articles...

Schreibe einen Kommentar