Buddhadhamma Tepitaka Bogasutta_mixdown

Buddhadhamma Tepitaka Bogasutta_mixdown
Buddhadhamma Tepitaka Bogasutta_mixdown
Popularität:0
  • Beschreibung

Buddhadhamma Tepitaka Bogasutta_mixdown

ชวนโยมเรียนพระไตรปิฎก

เรื่อง โภคสูตร

ทรัพย์บางทีก็นำโทษอันเป็นทุกข์มาให้แก่เราได้

ทรัพย์ที่เราหมั่นเพียรหาเก็บไว้ และใช้อยู่นั้น บางทีอันตรายทั้งที่คาดคิดและไม่คาดคิด ก็เกิดขึ้นได้ ทำให้ทรัพย์สูญเสียและเสียหายได้ จะทำให้เราเป็นทุกข์อย่างยิ่ง

โทษอันอาจจะเกิดได้ ดังนี้

๑. ไฟอาจจะทำลายทรัพย์เราได้

๒. น้ำอาจจะท่วมหรือพัดพาเอาไปได้

๓. สมัยก่อนพระเจ้าแผ่นดินอาจจะยึดเอาได้ สมัยปัจจุบันรัฐบาลอาจจะใช้อำนาจกฏหมายที่ไม่เป็นธรรมยึดเอาได้ ปัจจุบันกฎหมายเปิดช่องให้ผู้อื่นเอาทรัพย์เราได้ในบางกรณีด้วย คนทำการซื้อขายกับทรัพย์ประเภทนี้ เสี่ยงต่อการเสียหายมาก

๔. โจรอยากได้ และหมายถึงการถูกโกง ถูกเอาเปรียบ การถูกหลอกเอาด้วยวิธีการต่างๆ

๕. ลูกหลาน ญาติพี่น้องที่อันธพาลเอาไปดื้อๆ หรือบางคนต้องทำงานหาเงินเลี้ยงญาติพี่น้อง ดูเหมือนว่าคนที่เลี้ยงญาติพี่น้อง มักจะทำงานหนักมาก คนที่ถูกเลี้ยงเองก็มักจะตั้งตัวไม่ได้ เป็นเจ้ากรรมนายเวรของกันและกัน คนหาเงินให้ก็หาอย่างหนัก คนที่ใช้ก็ใช้อย่างหนัก แทนที่จะได้บุญ กลับเป็นว่าญาติเป็นตัวอันตรายต่อทรัพย์ไป

ทรัพย์ทั้งที่เป็นวัตถุสิ่งของ สิงสาราสัตว์ หรือที่ดิน เป็นต้น ล้วนเป็นที่รักที่หวงแหนของเราทั้งนั้น บางทีอันตรายดังกล่าวก็เกิดขึ้นได้ หลายท่านประสบเจอะเจอเป็นประจำ นี้หมายถึงเฉพาะทรัพย์อันอาจจะเกิดขึ้นได้ เท่านั้น ไม่กล่าวถึงทรัพย์ที่เราตั้งใจเอาไปทำให้มันเสียหาย เช่นอบายมุขต่างๆเป็นต้น

คนมีทรัพย์ จึงควรใช้ให้เป็นประโยชน์ทันที ดังนี้

๑. เลี้ยงตนเองให้มีความสุข

๒. เลี้ยงพ่อแม่ รวมถึงผู้มีอุปการคุณ

๓ เลี้ยงภรรยา (สามี) ลูก คนงานในบ้านในบริษัท

๔. เลี้ยงผู้หลักผู้ใหญ่

๕. ทำบุญทั้งกับพระสงฆ์และกับสังคม

การใช้ทรัพย์ดังกล่าว ทำให้เรามีความสุข พ่อแม่มีความสุข ครอบครัวมีความสุข คนในปกครองมีความสุข ผู้หลักผู้ใหญ่มีความสุขและจะเอ็นดูเราตอบ ทำบุญไว้ทั้งกับพระสงฆ์และสังคม ทำให้เรามีความสุขยิ่งขึ้น ผ่อนคลาย

คนที่ใช้ทรัพย์อย่างถูกต้องดังกล่าว จะทำให้ทรัพย์เราปลอดภัย ทั้งผู้น้อยผู้ใหญ่ก็ไม่รังแก ยกเว้นผู้หลักผู้ใหญ่ หรือผู้มีอำนาจนั้นเป็นมิจฉาทิฏฐิ ไม่มีความละอายไร้ศีลธรรม ก็กลั่นแกล้งได้ แต่ถึงอย่างไร ความดีและบุญกุศลที่ทำไว้ด้วยการใช้ทรัพย์ ๕ ประการดังกล่าว ก็จะเป็นเกราะคุ้มครองเราแน่นอน ส่วนเหล่ามิจฉาทิฏฐินั้น ไม่นานก็จะระเนระนาดตามกรรมของตนแน่นอน

คนฉลาด จึงต้องมั่นคง ในการใช้ทรัพย์ให้เกิดประโยชน์ดังกล่าวนี้

อ้างอิง

https://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=22&A=6079

You may also like...

Popular Articles...

Schreibe einen Kommentar