Buddhadhamma Tepitaka Busapetavatthu_mixdown

Buddhadhamma Tepitaka Busapetavatthu_mixdown
Buddhadhamma Tepitaka Busapetavatthu_mixdown
Popularität:0
  • Beschreibung

Buddhadhamma Tepitaka Busapetavatthu_mixdown

ทบทวนธรรม

ชวนโยมเรียนพระไตรปิฎก

เรื่อง ภุสเปตวัตถุ (ภุสเปรต)

กรรมอย่าดูถูกว่าเล็กน้อยแล้วไม่ผลต่อชีวิต…….

พระมหาทองนาค นาควโร ประธานสงฆ์วัดธรรมวิหาร ฮันโนเฟอร์ เยอรมัน

(พระธรรมเทศนา ; การเทน์ )

Sprecher ist Phra Maha Thongnark Nagawaro , Abt des

Wat Dhammavihara Hannover . ( hier hören wir eine Predikt / Vortrag v. Abt )

กลิคที่ Download

www.wathannover.de  / Foto Visakha Buscha 18.05.2014

ทบทวนธรรม

ชวนโยมเรียนพระไตรปิฎก

เรื่อง ภุสเปตวัตถุ (ภุสเปรต)

กรรมอย่าดูถูกว่าเล็กน้อยแล้วไม่ผลต่อชีวิต

๑.คนโกงน้ำหนักข้าว ตายเกิดเป็นเปรต เอาแกลบไฟโปรยศรีษะตนเอง

๒.คนตีศรีษะมารดา ตายเกิดเป็นเปรต เอาฆ้อนเหล็กตีศรีษะของตนเอง

๓.คนพูดเท็จแล้วสาบานว่าไม่ได้ทำ ตายเป็นเปรต เอานิ้วมือเล็บยาวจิกเนื้อหลังตนเองกิน

๔.คนโกหกสิ่งของที่มีบอกว่าไม่มี ตายเป็นเปรตกินแต่อุจจาระปัสสาวะของตน

หากเรามองธรรมชาติตามเหตุปัจจัยของมัน เราก็จะเห็นการเดินทางของสิ่งทั้งปวงเป็นสายๆไปเรื่อยๆ ไม่มีต้นไม่มีปลาย ทั้งหมดล้วนมีเหตุให้เดินทาง

ชีวิตคือร่างกายอันเป็นของเรานี้ อยู่ได้ถึงขณะนี้เพราะ ตาเราเห็น หูเราได้ยิน จมูกเรารู้กลิ่น ลิ้นเรารู้รส กายเราถูกต้องรู้สึกได้ ใจเราออกมารับอารมณ์ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ

เรากินสิ่งอื่น เรากินชีวิตของผู้อื่น จึงเกิดกายของเราอยู่ได้ กายเราก็เป็นอาหารของเชื้อโรคสารพัด เมื่อกายดับก็เป็นอาหารของผู้อื่นต่อ ส่วนหนึ่งก็แปรสภาพเป็น ดิน น้ำ ไฟ ลม และเป็นอาหาร เป็นปุ๋ย เป็นดิน เป็นหิน เป็นทรายต่อไปเรื่อยๆ ไม่มีอะไรหยุดนิ่งเลย

การกระทำอันเกิดจากกายนี้ ซึ่งมีผลมาจากใจตัวสั่ง ก็ก่อพลังงานเกิดเป็นสิ่งต่างๆตามที่กายกับใจนี้ร่วมกันทำ ไม่มีการหยุดนิ่ง ไม่มีการสูญเสียเลยแม้แต่น้อย

ลองมองการเดินทางของเสื้อสักตัวที่เราสวมใส่อยู่นี้ ว่าก่อนเป็นเสื้อมันเป็นอะไรมาก่อน ย้อนดูได้ แต่ปัญญาของบางคนมันสั้นและน้อยเหลือเกิน อาจจะย้อนได้แค่ว่า เสื้อนี้มาจากต้นไม้ ต้นไม้มาจากดิน แต่ดินอย่างเดียวต้นไม้โตไม่ได้ มีปัจจัยอื่นร่วมด้วย แล้วลองมองไปในอนาคต เสื้อนี้ก็จะเก่า จะกลายเป็นขยะ และกลายเป็นดินต่อแน่นอน ต่อจากดิน ปัญญาเราตามรู้ไม่ได้แล้ว เราอาจจะมองได้แค่นี้ แต่จริงๆแล้ว มีปัจจัยอื่นอีกมากมายที่เกิดจากเสื้อ โดยเฉพาะ มันกลายเป็น น้ำ ไฟ ลม ด้วย แต่ปัญญาเรามองไม่เห็น

การกระทำทางกาย วาจา ใจ ทุกขณะลมหายใจ ล้วนเป็นกรรม มีการสะสมพลังงานทั้งนั้น สะสมพลังงานอย่างไรไว้ก็จะเกิดเป็นอย่างนั้น แต่ปัญญาของเรามันน้อยมาก จึงตามดูไม่ได้ มองไม่เห็น มองไม่ออก ขณะเดียวกันจิตบางประเภทก็กีดกันไม่ให้เห็นตามความเป็นจริง

อ้างอิงพระไตรปิฎก

http://www.84000.org/tipitaka/read/r.php?B=26&A=4134

You may also like...

Popular Articles...

Schreibe einen Kommentar