Buddhadhamma Tepitaka Cittalada viman_mixdown

Buddhadhamma Tepitaka Cittalada viman_mixdown
Popularität:0
  • Beschreibung

Buddhadhamma Tepitaka Cittalada viman_mixdown

ทบทวนธรรม

ชวนโยมเรียนพระไตรปิฎก

เรื่อง จิตตลดาวิมาน

เทพบุตรผู้เคยเกิดเป็นคนจนยากไร้ แต่ใจบุญ

อุบาสกชาวสาวัตถี เป็นคนยากจนแสนเข็ญ เที่ยวรับจ้างทั่วไปเพื่อหาเงินเลี้ยงพ่อแม่ผู้แก่เฒ่า ถึงแม้ว่าพ่อแม่จะรบเร้าให้เขาแต่งงานอย่างไร เขาก็ไม่แต่ง เพราะเกรงว่าภรรยาจะไม่ชอบพ่อแม่ของเขา จะทำให้เขาอึดอัดใจในการเลี้ยงดูพ่อแม่

เป็นคนยากจน แต่ใจสะอาด รักษาศีลห้าได้อย่างดี ถึงวันพระก็รักษาศีลอุโบสถ ให้ทานเท่าที่ทำได้ แต่เต็มเปี่ยมไปด้วยศรัทธาเลื่อมใสในบุญของตนอย่างยิ่ง เขาประพฤติตนอย่างนี้จนสิ้นอายุขัย

ตายแล้ว ไปเกิดเป็นเทพบุตร ผู้งดงาม มีวิมานสวยงามเหมือนดังวิมานในสวนจิตตลดา ซึ่งเป็นสวนที่สวยที่สุดบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์

อธิบายเพิ่มเติม

บางทีเรา ก็มักอ้างเอาปากท้องมาเป็นอุปสรรคขัดขวาง ไม่ให้เป็นคนดี ไม่ให้รักษาศีล ไม่ให้เกิดศรัทธาเลื่อมใส แล้วก็ไม่ทำบุญ

สำหรับบางคนและหลายคนเลย การเป็นคนดี ดูเหมือนมันขัดขวางกับการดำรงชีวิตมากเลย และการเป็นคนดี ก็ต้องมีเวลาก่อน ถึงจะเป็นคนดีได้ แต่ขณะเดียวกัน เรามีเวลาเป็นคนชั่วได้

ชีวิตของเรา เมื่อคิดผิด มันก็พาทำแต่สิ่งที่ผิดตลอดไป และทำได้ทุกวัน เราคิดว่าการเป็นคนดีต้องมีเวลา ต้องมีเงิน ต้องไม่ทำงาน ต้องไม่ทำมาหากิน จึงจะเป็นคนดีได้ เราก็เลยเปิดพื้นที่ให้ความทุกข์ ความเครียด ความโลภ ความโกรธ ความหลงเข้ามายึดพื้นที่ของชีวิตไปหมด เรามีเวลาให้ความชั่วเกิดได้ขณะทำมาหาเลี้ยงชีพ แต่เราไม่มีเวลาให้ความดีเกิด ในที่สุดความทุกข์ ความเครียด ความโลภ ความโกรธ ความหลงมันก็ครองชีวิตของเราไปจนตาย

ชีวิตเรา ก็เหมือนธรรมชาติอื่นๆ สิ่งใดเกิดบ่อย สิ่งนั้นก็มีมาก การมีมากของบางสิ่งบางอย่างมันคือการทำลายให้สิ่งนั้นย่อยยับไป บางสิ่งบางอย่างหากมีมากยิ่งมีพลัง เช่นกิเลส ยิ่งมีมาก มันยิ่งมีกำลัง เราลองดูแค่ความเครียด หากเมื่อใดมีความเครียดเกิดขึ้น แล้วเราปล่อยให้มันเกิดบ่อยๆติดต่อกัน ผ่านไปไม่กี่นาที่ เราจะทรมานมาก ถึงขั้นกินไม่ได้ นอนไม่หลับเลย

ความทุกข์ต่างๆ แต่ละวันที่มันเกิดขึ้นในจิต นั่นคือการสะสมบาป เรามีเวลาให้บาปได้ แต่เรากันบุญไม่ให้เกิดด้วยการอ้างว่าไม่มีเวลา ชีวิตเราจึงเต็มไปด้วยบาป อยู่ขณะนี้ ก็มีแต่เรื่องราวให้ทุกข์ ตายไปเมื่อไหร่ ทุกข์ที่สะสมไว้นี้แหละจะเป็นพลังงานให้เราได้เสวย

อุบาสกผู้ยากจนคนนี้ ถึงขนาดไม่มีที่พึ่ง น่าจะไม่มีบ้านเป็นหลักแหล่งด้วยซ้ำไป ต้องเที่ยวหางานทำเพื่อแลกกับอาหาร ของานเขาทำอยู่เรื่อยๆ ได้กินบ้างไม่ได้กินบ้าง ท่านที่เคยไปอินเดีย คงจะนึกภาพคนจนในประเทศอินเดียออก บางคนต้องเอาดินเหนียวทำบ้านนอนข้างถนน อุบาสกคนนี้ ยากจนประมาณนั้น แต่ความจนไม่เป็นอุปสรรคต่อการเป็นคนดีเลย ความจนไม่เป็นอุปสรรคต่อการรักษาศีลห้า ความจนไม่เป็นอุปสรรคต่อการรักษาศีลอุโบสถ และความจนไม่เป็นอุปสรรคต่อการมีน้ำใจงดงาม ทำบุญตามกำลังทรัพย์ของตน คือได้ใส่บาตรพระภิกษุผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบบางครั้งบางคราว เลี้ยงดูพ่อแม่จนท่านจากไป

ด้วยจิตงามที่ยิ่งใหญ่ของเขานี้เอง เป็นพลังให้เป็นเทพบุตรผู้ยิ่งใหญ่ มีวิมานใหญ่โตถึง ๑๒ โยชน์ มีรัศมีส่องสว่างไปทุกสารทิศ

ทำใจให้เป็นบุญที่งดงามก่อนแล้ว อะไรที่ออกจากกายเรา ล้วนเป็นบุญทั้งนั้น ผลแห่งความดีคุ้มค่าจริงๆ แม้ตอนทำมันอาจจะลำบากยาก แต่ผลงามยิ่งนัก ส่วนความชั่ว(บางคน)ทำง่าย ไม่ต้องลงทุนอะไร เพียงแค่ทำตามอารมณ์ตามใจตนเอง ก็เป็นคนชั่วอย่างสมบูรณ์แล้ว

ขอให้เราทั้งหลาย เป็นเทพบุตรเป็นนางฟ้าอยู่ที่บ้านตนเดี๋ยวนี้ก่อน เมื่อสิ้นเวลาของร่างกายก็เป็นเทพบุตรเป็นนางฟ้าผู้ยิ่งใหญ่เลย

เทวดานางฟ้า ทำแต่สิ่งดีงาม พูดแต่สิ่งดีงาม คิดแต่สิ่งดีงามแม้จะฝืนต่อสู้กับกิเลส นั่นแหละคือหนทางแห่งความดีงาม

อ้างอิง

https://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=26&A=2493&Z=2509

You may also like...

Popular Articles...

Schreibe einen Kommentar