Buddhadhamma Tepitaka Culavibang Sakul Tam_mixdown-1

Buddhadhamma Tepitaka Culavibang Sakul Tam_mixdown-1
Buddhadhamma Tepitaka Culavibang Sakul Tam_mixdown-1
Popularität:0
  • Beschreibung

Buddhadhamma Tepitaka Culavibang Sakul Tam_mixdown-1

ชวนโยมเรียนพระไตรปิฎก

เรื่อง จูฬกัมมวิภังคสูตร

ตอน กรรมที่ทำให้เกิดเป็นคนชั้นต่ำและกรรมที่ทำให้เกิดเป็นคนชั้นสูง

พระมหาทองนาค นาควโร ประธานสงฆ์วัดธรรมวิหาร ฮันโนเฟอร์ เยอรมัน

(พระธรรมเทศนา ; การเทน์ )

Sprecher ist Phra Maha Thongnark Nagawaro , Abt des

Wat Dhammavihara Hannover . ( hier hören wir eine Predikt / Vortrag v. Abt )

กลิคที่ Download

www.wathannover.de  /   Bilder K. Martin Visakha-Buscha Fest 18.05.2014

ชวนโยมเรียนพระไตรปิฎก

เรื่อง จูฬกัมมวิภังคสูตร

ตอน กรรมที่ทำให้เกิดเป็นคนชั้นต่ำและกรรมที่ทำให้เกิดเป็นคนชั้นสูง

สืบเนื่องจากสุภมานพโตเทยยบุตร ชาวนครสาวัตถี มาสนทนาธรรมกับพระพุทธเจ้า ถึงกรรมและผลของกรรมประเภทต่างๆ ดังนี้

กรรมที่ทำให้เกิดเป็นคนชั่นต่ำ

สิ่งมีชีวิตที่มีจิต แม้เราผู้เป็นมนุษย์ก็มีความรู้สึกทุกข์ สุข เฉยๆ เหมือนกัน ไม่แตกต่างจากสัตว์ ไม่แตกต่างจากเทวดา แต่แตกต่างกันแน่นอนกับสัตว์นรก แม้ในหมู่เราก็มีภาวะนี้เหมือนกัน เป็นมนุษย์เหมือนกัน มีความรู้สึกนึกคิดเหมือนกันทุกอย่าง ก็จริง แต่ความหยาบและความละเอียดประณีตต่างกัน สุขของเทวดา เหมือนสุขของมนุษย์ แต่สุขเทวดาประณีตกว่าละเอียดกว่า ที่ต่างกันเพราะจิตซึ่งเป็นตัวสั่งการให้ทำ เมื่อทำไปแล้ว ก็เกิดผลตามมาทันที ผลนั้นก็เกิดมาโดยตรงจากสิ่งที่กระทำที่เรียกว่า “เหตุ”

เกิดเป็นมนุษย์ชั้นต่ำ เพราะ

กระด้าง ดื้อแบบชั่ว

เย่อหยิ่ง จองหอง เห็นคนอื่นโง่ ต่ำไปหมด มีแต่ตัวเองหรือกลุ่มของตนเองเท่านั้นดี เก่งอยู่ฝ่ายเดียว

ไม่กราบไหว้คนดีมีศีลธรรม แต่กราบไหว้คนชั่ว

ไม่ต้อนรับ ไม่ให้เกียรติคนดีมีศีลธรรม แต่กลับให้เกียรติคนชั่ว ต้อนรับขับสู้อย่างดี

ไม่เชื้อเชิญคนดีมีศีลธรรมเข้าบ้าน หรือคนดีมีศีลมาถึงบ้านก็เมินเฉย ไม่เชื้อเชิญให้นั่ง

แต่กลับเชื้อเชิญคนชั่วเข้าบ้าน

เดินไปเจอคนดีมีศีลธรรม หรือผู้หลักผู้ใหญ่ ก็ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ แทนที่จะหลีกทางให้ท่าน กลับให้ท่านเป็นผู้หลีกทางให้ตน ไม่แยแสไม่สนใจ บางทีพูดใส่อีกว่า เราก็เป็นเจ้าของถนนเหมือนกันเพราะเราก็เสียภาษี

ไม่สักการะคนดีมีศีลธรรม แต่กลับไปสักการะคนชั่ว

ไม่เคารพคนดีศีลธรรม แต่กลับไปเคารพคนชั่ว

ไม่นับถือคนดีศีลธรรม แต่กลับไปนับถือคนชั่ว

ใครมีพฤติกรรมอย่างนี้ เพียงข้อเดียวก็ต่ำแล้ว หากมีนิสัยดังกล่าวทุกข้อ ต้องเป็นคนชั้นต่ำสุดๆ

ว่าไปแล้ว คนมีนิสัยเหล่านี้ ขณะเป็นมนุษย์อยู่ ก็เหมือนเศษเดนของมนุษย์ไปแล้ว แม้เขาจะมีหน้ามีตาในสังคม มีเงินทองมากหรือน้อยก็ตาม ก็เป็นเพียงแค่กลุ่มเศษมนุษย์เหมือนกัน จึงรวมตัวกันอยู่ เป็นกลุ่มเป็นก้อน โดยมีคนดี หรือคนทั่วไปที่ไม่อยากมีเรื่อง เป็นสนามให้คนเหล่านี้แสดงพฤติกรรมแย่ๆเหล่านี้ใส่

คนเหล่านี้ ตายไป อย่างไรก็ต้องไปนรกแน่นอน พ้นจากนรกแล้ว กรรมยังส่งให้ไปเกิดในภพภูมิที่ต่ำและทรมานต่อไปอีก หากมาเกิดเป็นมนุษย์ ก็เป็นมนุษย์ชั่นต่ำ ไม่มีเกียรติ ไม่มีศักดิ์ศรีอะไรเลย เหมือนเป็นมนุษย์ที่ไม่ค่าอะไรเลย ไม่น่าเชื่อถือ ไม่น่าเลื่อมใส ไม่น่าเคารพ ไม่น่ากราบไหว้ ไม่น่าเข้าใกล้ด้วยซ้ำไป ทำอะไรคนก็ไม่ให้ความสำคัญ

เพราะกรรมนี้เอง แบ่งมนุษย์ออกเป็นชั้นๆ เราเองก็ใช่ว่าไม่อยู่ในข่ายนี้ หากเรามีแต่กรรมดีที่งดงามทั้งหมด เราก็คงไม่ใช่เป็นอย่างนี้แน่นอน แต่เรามีกรรมชั่วเหล่านี้ อาจจะน้อย หรือปานกลาง หรือเลยปานกลางไปทางต่ำเล็กน้อย จึงพอมีเกียรติ มีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์บ้าง

หน้าที่ของกรรมเก่าส่งเรามาเป็นอย่างนี้แล้ว มีชนชั้น มีระดับของมนุษย์ แต่…ตอนนี้ ขณะนี้ เป็นหน้าที่ของเรา จะเลือกเป็นอะไรอีก เลือกที่จะเป็นชนชั้นระดับไหน ประเภทไหนอีก ตอนนี้เราแตกต่างกันในระดับสังคม ชนชั้นก็จริง พลังการแสดงออกก็เป็นผลจากรรมเก่า คนระดับสูงมีพลังเหนือกว่าคนระดับล่าง แต่ถึงกระนั้นก็ตาม ผลของการกระทำของเราเท่ากันหมด ไม่ว่าจะชั้นต่ำสุดจนถึงชั้นสูงสุด

การกระทำขณะปัจจุบัน จะเปลี่ยนกรรมในอดีตได้ หากทำกรรมฝ่ายต่ำดังกล่าว ก็กลับไปสู่ที่เดิม หนักกว่าหรือเบากว่า ก็ขึ้นอยู่กับการทำ หากทำกรรมที่ตรงกันข้ามกับกรรมชั่วดังกล่าว ปัจจุบันผู้นั้นก็เป็นคนสูงด้วยความดี แม้เป็นคนระดับล่างหากเป็นคนดี มีศีลธรรม ก็จะกลายเป็นดาวในสังคมทันที ยิ่งหากเป็นดาวอยู่แล้ว ก็จะยิ่งสว่างไสวมากยิ่งขึ้น

เราเป็นผู้กำหนดชีวิตให้เป็นอย่างไรด้วยตัวเอง เราคือมหาอำนาจที่แท้จริง เราคือส่วนหนึ่งของธรรมชาติ และธรรมชาตินั้นเอง ทุกๆชิ้น แม้เล็กจนมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า ก็มีพลังอำนาจเหมือนกันหมด

อ้างอิง

https://84000.org/tipitaka/read/m_siri.php?B=14&siri=35

 

You may also like...

Popular Articles...

Schreibe einen Kommentar