Buddhadhamma Tepitaka Davarpalakaviman_mixdown

Buddhadhamma Tepitaka Davarpalakaviman_mixdown
Buddhadhamma Tepitaka Davarpalakaviman_mixdown
Popularität:0
  • Beschreibung

Buddhadhamma Tepitaka Davarpalakaviman_mixdown

ชวนโยมเรียนพระไตรปิฎก

เรื่อง ทวารปาลกวิมาน

รับจ้างคอยนิมนต์พระสงฆ์เข้าบ้านนายจ้างด้วยใจงาม ก็เป็นเทวดาที่ยิ่งใหญ่

อุบาสกคนหนึ่ง เลื่อมใสในพระพุทธศาสนามาก เป็นชาวเมืองราชคฤห์ เขามีบ้านอยู่รอบนอกของเมือง ค่อนข้างจะโดดเดี่ยว และน่ากลัวไม่น้อย ดังนั้นเขาจึงปิดประตูหน้าต่างบ้าน เป็นประจำ เพื่อกันโจรขโมยเข้าบ้านและอาจทำอันตรายได้

เขาถวายอาหารบิณฑบาตแด่พระสงฆ์ ๔ สำรับทุกวัน บางวันเมื่อพระสงฆ์มาแล้วเห็นประตูหน้าต่างบ้านของเขาปิด พระสงฆ์คิดว่าเขาไม่อยู่ จึงกลับวัดเวฬุวัน

ต่อมาเขาทราบจากภรรยาว่า พระสงฆ์ไม่ได้มารับบิณฑบาตหลายวันแล้ว เมื่อเขารู้ปัญหา ว่าเกิดจากอะไร ก็แก้ปัญหาได้ แต่อุบาสกก็ยังไม่ค่อยกล้าเปิดประตูหน้าต่างไว้เพราะเกรงกลัวโจร แต่เขาก็แก้ปัญหาด้วยการแต่งตั้งชายคนหนึ่งให้เฝ้าหน้าบ้านไว้ มีหน้าที่คอยดูแลพระสงฆ์ เวลาพระสงฆ์มารับอาหารบิณฑบาตที่บ้าน ก็ให้เขานิมนต์พระสงฆ์เข้าบ้านแล้วจัดแจงดูแลปูอาสนะถวายพระสงฆ์ จนกว่าพระสงฆ์จะฉันอาหารเสร็จ

เขาทำอยู่อย่างนี้เป็นประจำ เมื่อทำบ่อยๆ ก็มีจิตอ่อนโยนมีจิตเลื่อมใส และได้ฟังเทศน์ฟังธรรมจากพระสงฆ์ยิ่งเลื่อมใสมากขึ้น

ทุกครั้งที่พระสงฆ์มาถึงบ้านเขาจะอาราธนาพระสงฆ์ด้วยคำพูดที่ไพเราะอ่อนน้อมอ่อนโยนด้วยความเลื่อมใสอย่างยิ่ง ถึงแม้ว่าอาหารนั้นจะไม่ใช่ของตนก็ตาม เป็นของเจ้าของบ้าน แต่เขาก็อนุโมทนาบุญทุกครั้งที่ได้ร่วมบำเพ็ญบุญ

เขาได้กล่าวอาราธนาพระสงฆ์ทุกเช้าด้วยคำพูดที่ไพเราะอ่อนน้อมถาอมตัวและเลื่อมใสอย่างยิ่งมีความสุขที่ได้ดูแลพระสงฆ์มีความสุขที่ได้ยกภัตตาหารถวายพระสงฆ์ ปลื้มใจในบุญนั้น

เมื่อหมดอายุขัย

อุบาสกผู้เป็นเจ้าของบ้านตายแล้ว ไปบังเกิดบนสวรรค์ชั้นยามา เป็นสวรรค์ชั้นที่ ๓ ส่วนบุรุษผู้ที่คอยดูแลพระสงฆ์ คอยต้อนรับพระสงฆ์ เมื่อสิ้นอายุขัยแล้วก็ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เขามีวิมานงดงามกว้างใหญ่ไพศาล มีนางฟ้ามีเทพบุตรรายล้อมสร้างความบันเทิงให้ มีทุกสิ่งทุกอย่างที่สวยงามอย่างยิ่งด้วยผลบุญที่เกิดขึ้น จากการมีจิตเลื่อมใส พูดจาอ่อนน้อมาถ่อมตัว พูดจาไพเราะอาราธนาพระสงฆ์ให้เข้าบ้าน

แล้วชื่นอกชื่นใจปลื้มใจในบุญที่ได้ทำ เช่นได้ยกสิ่งของ ได้ปูอาสนะถวายพระสงฆ์ และถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ ถึงแม้ว่าภัตตาหารนั้นไม่ใช่ของตนก็ตามแต่เขาก็ทำด้วยจิตเลื่อมใส

พลังของความดีนี้ยิ่งใหญ่นับประมาณไม่ได้ การเป็นคนดีมีความสุข เย็นสบาย ตรงกันข้ามกับการเป็นคนชั่ว คนที่ทำความชั่วอาจจะสนุกสนานในขณะที่ทำ แต่เขาก็เดือดร้อนและเครียดในขณะที่ทำ ก่อนทำและหลังทำแล้วก็ยิ่งจะเครียดใหญ่ เร่าร้อนเป็นสัตว์นรกทั้งเป็นและตายไปแล้วก็ต้องตกนรกแน่นอน

เมื่อจิตงดงามแล้ว เมื่อจิตเลื่อมใสแล้ว จับอะไรทำอะไรก็เป็นบุญไปหมด

อ้างอิง

https://84000.org/tipitaka/read/m_siri.php?B=26&siri=55

You may also like...

Popular Articles...

Schreibe einen Kommentar