Asivisasutta

Buddhadhamma Tepitaka Davidapathasutta_mixdown

Buddhadhamma Tepitaka Davidapathasutta_mixdown
Buddhadhamma Tepitaka Davidapathasutta_mixdown
Popularität:0
  • Beschreibung

Buddhadhamma Tepitaka Davidapathasutta_mixdown

ชวนโยมเรียนพระไตรปิฎ

เรื่อง ทวิธาปถสูตร

พระนาคะสมาละ ผู้ดื้อดึง

ขณะที่พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จไปแคว้นโกศล มีพระนาคะสมาละเป็นปัจฉาสมณะ เป็นพระเสด็จตามพระองค์ และท่านเป็นพระอุปัฏฐากด้วย ในช่วง ๒๐ พรรษาแรก พระผู้มีพระภาคเจ้าไม่มีพระอุปัฏฐากเป็นประจำ มีพระหลายรูปผลัดเปลี่ยนอุปัฏฐาก ช่วง ๒๕ ปีหลัง พระอานนทเถระเป็นพระอุปัฏฐาก ประดุจเงาของพระผู้มีพระภาคเจ้า

พระนาคะสมาละ เป็นหนึ่งในพระหลายๆรูป ที่อุปัฏฐากพระผู้มีพระภาคเจ้า

เมื่อเดินทางมาถึงทางสองแพร่ง พระนาคะสมาละคิดว่า ทางนี้น่าจะเป็นทางที่ใกล้สะดวก จึงกราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าให้เสด็จทางที่ตนต้องการจะไป แต่พระผู้มีพระภาคเจ้าไม่เสด็จไปทางนั้น ให้ไปทางอื่นดีกว่า

พระนาคะสมาละ ก็กราบทูลให้เสด็จทางนี้ถึงสามครั้ง แต่พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ปฏิเสธ ให้ไปอีกทางหนึ่งดีกว่า

เมื่อไม่สามารถให้พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จทางที่ตนต้องการ ก็ไม่พอใจ จึงวางบาตรและจีวรของพระผู้มีพระภาคเจ้าไว้ตรงนั้นเอง พร้อมกับพูดว่า นี่บาตรและจีวรของพระองค์ ขอพระองค์จงถือเอาเองไปเถิด แล้วก็เดินจากไป

เมื่อพระนาคะสมาละ เดินจากพระผู้มีพระภาคเจ้าไปไม่นานนัก ก็เข้าเขตแดนของพวกมหาโจร ๕๐๐ โจรเหล่านั้นเห็นพระภิกษุเดินมาก็เกิดความหมั่นไส้ ที่พระภิกษุรูปนี้ถือดีอวดเก่งมารูปเดียว เข้าเขตแดนของพวกตน จึงพากันออกมา รุมตี เตะ ต่อย ทุบบาตรให้แตก ฉีกผ้าสังฆาฏิให้ขาดเป็นชิ้น ๆ เสร็จแล้วก็กล่าวว่า นี่ดีนะท่านเป็นสมณะ ถ้าเป็นคนทั่วไปต้องฆ่าทิ้งแน่นอน

พระนาคะสมาละ ถือบาตรแตกสังฆาฏิขาดรุ่งริ่ง เดินโซซัดโซเซกลับมาหาพระผู้มีพระภาคเจ้า แล้วกราบทูลเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้แก่พระผู้มีพระภาคเจ้าฟัง

พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสแสดงให้ฟังว่า

บุคคลผู้ถึงเวท คือบุคคลผู้บรรลุอริยมรรค เป็นผู้รู้ เที่ยวไปด้วยกัน อยู่ด้วยกัน ปะปนกันอยู่กับคนพาล คือคนไม่รู้ ย่อมละเว้นคนผู้ไม่รู้ ซึ่งเป็นคนชั่วช้านั้นได้ เหมือนกกระเรียนดื่มนมที่ปนกับน้ำ ดื่มแต่เฉพาะน้ำนมเท่านั้น เว้นน้ำ (เปล่า)ฉะนั้น

อธิบายธรรม

คนที่มีจิตใจไม่เป็นธรรม โง่เขลา แม้อยู่กับคนประเสริฐ ผู้หมดกิเลส ก็ไม่เห็นคุณค่าของคนผู้ประเสริฐนั้น ตรงกันข้ามกลับเชื่อมั่นในตัวเองอย่างสูง และคนเหล่านี้ ก็มักจะมั่นใจว่า ความเชื่อของตัวเองนั้นถูกต้อง ยิ่งได้อ่าน ได้ฟัง ได้คบคนที่คิดเหมือนกันด้วยแล้วยิ่งจะมีความสุขใหญ่ เป็นความสุขแบบเร่าร้อน (เหมือนคนชอบกินอาหารเผ็ดจัด ยิ่งเผ็ดยิ่งอร่อย หลังจากนั้นท้องจะเสีย) แต่เมื่อใดคนดื้อเหล่านี้ ต้องประสบเจอกับปัญหา เจอทางตัน จึงจะสำนึกตัวเองได้ ถึงกระนั้น กว่าที่จะสำนึกตัวเองได้ ก็ต้องเจ็บปวด เกิดความเสียหายมากมาย

คนผู้มีจิตใจประเสริฐ เป็นอริยะ หรือปฏิบัติเพื่อพ้นกิเลส จิตก็งดงาม แม้จะอยู่กับคนพาลหรืออยู่กับคนฉลาด คนผู้มีจิตใจประเสริฐนั้นก็แยกแยะได้ว่า ใครเป็นคนดี ใครเป็นคนชั่ว ใครน่าคบ ใครต้องหลีกให้ห่าง เหมือนนกกระเรียนที่กินนมปนน้ำ สามารถแยกกินเฉพาะนมได้ไม่กินน้ำ

คนที่จิตใจไม่เป็นธรรม อย่างไรต้องประสบทุกข์ ประสบปัญหา แน่นอน

อ้างอิง

https://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=25&A=4280

You may also like...

Popular Articles...

Schreibe einen Kommentar