Buddhadhamma Tepitaka Duggata sutta_mixdown

Buddhadhamma Tepitaka Duggata sutta_mixdown
Buddhadhamma Tepitaka Duggata sutta_mixdown
Popularität:0
  • Beschreibung

Buddhadhamma Tepitaka Duggata sutta_mixdown

ทบทวนธรรม

ชวนโยมเรียนพระไตรปิฎก

เรื่อง ทุคคตสูตร

คนไม่สมประกอบ เราก็เคยเป็นมาแล้ว

ธรรมชาติทั้งปวงเดินไปข้างหน้าอย่างเดียว สรรพสิ่งทั้งปวง เดินไปข้างหน้าอย่างเดียว สรรพสิ่งทั้งปวงเป็นวงล้อหมุนไปข้างหน้า เราเป็นส่วนหนึ่งของสรรพสิ่ง เราจึงเป็นส่วนหนึ่งของการหมุนไปข้างหน้า หมุนไปข้างหน้าที่ไม่มีจุดหมายว่าจะไปไหน ไปถึงไหน จุดแวะพักของสรรพสิ่งไม่มี

เราหมุนไปข้างหน้าที่ไร้จุดหมาย ไม่มีจุดพัก แต่เราก็ไม่เคยเหนื่อย ไม่คิดจะหยุดพัก ไม่คิดจะหยุดหมุนไปข้างหน้า เพราะเรามีอวิชชาเป็นส่วนหนึ่งของเรา ที่คอยปิดกั้น คอยกางกั้น ไม่ให้เราเห็นการหมุนไปนี้เป็นของน่าเบื่อ เหน็ดเหนื่อย กันไม่ให้เราเห็นว่าการดำเนินชีวิตให้รอดพ้นด้วยดีแต่ละชาติหนึ่งๆ นั้น ทรมาน เหนื่อย ลำบาย ยาก

มีตัณหา เป็นยางเหนืยว เป็นขนมหวาน เป็นสายรัดที่น่าพึงพอใจ เป็นน้ำเย็นเจือยาพิษให้เราได้ดื่มกินอาบในท่ามกลางอากาศร้อนกลางทะเลทราย เป็นตัวหลอกว่ามีเป้าหมายที่สวยงาม น่ารื่นรมย์ คอยอยู่ข้างหน้า เห็นปลายทางที่กำลังจะถึงอยู่ใกล้ๆนี้เอง แล้วเราก็เดิน วิ่ง ไปหาที่หมายของเรา

แต่ ยิ่งเรากำลังจะถึง ที่หมายก็ยิ่งห่างออกไปเรื่อย ถึงกระนั้นพลังดูดแห่งเป้าหมายก็ดูดเราไปเรื่อยๆ คือตัณหานั่นเอง

เราไม่เคยเหน็ดเหนื่อยกับการเดินทาง แม้มันจะทรมาน เพราะตัณหาเป็นแรงกระตุ้นให้เราอยากที่จะสำเร็จอยู่เสมอ เพราะตัณหานี้เอง ทำให้เราเคยเกิดเป็นทุกสิ่งทุกอย่างมาแล้ว เป็นมาแล้วนับไม่ถ้วนเลย

มีมนุษย์และเทวดามากมาย ที่แม้พระพุทธเจ้าตรัสบอกว่าวัฏสงสารมันเป็นอยู่อย่างนี้ ถึงกระนั้น มนุษย์และเทวดาเหล่านั้นก็ยังไม่เชื่อ เขาเชื่อความคิดของตนเองมากกว่า เขามั่นใจในตนเองมากกว่า

ส่วนมนุษย์เทวดาที่เชื่อ ยามเมื่อเห็นคนบ้า ก็น้อมใจเชื่อว่า เราก็เคยเป็นอย่างนี้มาแล้วเหมือนกัน ยามเมื่อเห็นคนพิการ ก็น้อมใจเชื่อว่า เราก็เคยเป็นอย่างนี้มาแล้ว ยามเมื่อเห็นคนด้วน ด้วนมากหรือด้วนน้อย ก็น้อมใจเชื่อว่า เราก็เคยเป็นมาแล้วเหมือนกัน ยามเมื่อเห็นคนชั่ว ชั่วน้อย ชั่วมาก ชั่วสุดๆ ชั่วสุดที่จะประมาณ ก็น้อมใจเชื่อว่า เราก็เคยเป็นอย่างนี้มาแล้ว

ยามเห็นคนธรรมดา เห็นคนชั้นสูง เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐี เป็นราชามหากษัตริย์ จักรพรรดิ์ ก็น้อมใจเชื่อว่า เราก็เคยเป็นมาแล้วเหมือนกัน เคยเป็นมาแล้วจนนับภพชาติไม่ได้

เทวดาชั้นต่ำ เทวดาชั้นสูง เราก็เคยเป็นมาแล้ว ยกเว้นพรหมชั้นสุทธาวาส ๕ ชั้นเท่านั้น ที่เรายังไม่เคยเกิด หากเราเคยเกิดก็จะมาอยู่ตรงนี้ไม่ได้ เพราะสถานที่นั้น เป็นสถานที่เกิดของบุคคลผู้บรรลุอนามิผลเท่านั้น เมื่อไปเกิดแล้ว จะไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีก

เปรตทุกชนิด สัตว์นรกทุกขุม สัตว์เดรัจฉานทุกชนิด อสุรกายทุกชนิด เราก็เคยเป็นมาแล้วทั้งนั้น และเป็นซ้ำซาก เพราะมีตัณหาเป็นตัวกระตุ้นให้อยากทำอะไรก็ได้ มีอวิชชาบดบังกั้นไม่ให้ปัญญาเกิด

แม้ชาตินี้ ขณะนี้ ก็มีนมุษย์เทวดามากมายไม่เชื่อ บางมนุษย์เทวดาก็เชื่ออยู่ว่าวัฏสงสารเป็นอย่างนี้ ถึงกระนั้น เขาก็ยังเป็นคนบาป บางคนเป็นทั้งคนบุญและคนบาป เพราะพลังตัณหามันแรงมาก พลังอวิชชามันแรงมาก ไม่สามารถต้านทานมันได้ จึงยังเป็นคนบาปอยู่ หรือเป็นทั้งคนบุญและคนบาป

อ้างอิง

https://84000.org/tipitaka/read/v.php?B=16&A=4939&Z=4949

You may also like...

Popular Articles...

Schreibe einen Kommentar