Buddhadhamma Tepitaka Dutiyasamajivisutta_mixdown

Buddhadhamma Tepitaka Dutiyasamajivisutta_mixdown
Buddhadhamma Tepitaka Dutiyasamajivisutta_mixdown
Popularität:0
  • Beschreibung

Buddhadhamma Tepitaka Dutiyasamajivisutta_mixdown

ชวนโยมเรียนพระไตรปิฎก

เรื่อง ทุติยสมสชีวิสูตร

เมื่อบุญเสมอกัน อย่างไรก็ต้องคู่กัน (คู่แบบไหนอีกเรื่องหนึ่ง)

มนุษย์ชายหญิงโดยทั่วไป เมื่ออยู่ในวัยที่เหมาะสมแล้ว ส่วนใหญ่ก็อยากมีคู่อยู่ด้วยกัน แต่ก็มีจำนวนไม่น้อยเลย ที่อยากอยู่คนเดียวมากกว่า โดยเฉพาะกับโลกปัจจุบัน การอยากมีชีวิตอยู่คนเดียวมีมากขึ้นเรื่อยๆ รู้สึกว่าอิสระในตัวเองมาก อยากไปไหนอยากทำอะไรก็สะดวก

ชีวิตคู่นั้น ท่านทั้งหลายย่อมดีรู้ว่าเป็นอย่างไร เป็นชีวิตที่มีทุกรสชาติ และรสชาติอีกรสหนึ่งที่ได้หลังจากผ่านพายุชีวิตมาอย่างหนัก คือความผูกพันธุ์กับคู่ชีวิตระหว่างตายายที่ใช้ความหนุ่มสาวให้ผ่านไปกับพายุหมดแล้ว

หลังพายุสงบลง ดูเหมือนว่ากลางทะเลอันเงียบสงบนิ่งนี้ แม้ลมก็ไม่พัด เราสองคนจะรักกันมาก มากจนหากใครมีอันต้องเป็นไปก่อน คนที่เหลืออยู่จะเหงา ว้าเหว่ แทบจะละลายตามกันไป

หากใคร คอยความอบอุ่นจากลูกหลาน แล้วเขาไม่ค่อยมาหา ไม่ค่อยมีเวลาดูแล ความว้าเหว่จะเพิ่มปริมาณยิ่งขึ้น ยิ่งใครมีลูกหลานแล้ว เขาทิ้งเราไปเลย ไม่ใช่เพียงแค่ความว้าเหว่เท่านั้นที่ท่วมทับชีวิตเรา แต่มันเป็นความว้าเหว่ที่แสนเจ็บปวด

มีมากมายหลายล้านคู่บนโลกใบนี้ ที่สามารถฟันฝ่ามรสุมชีวิตมาด้วยกัน แล้วก็มีมากมายหลายล้านคู่เช่นกันที่ชีวิตคู่ต้องล่มเพราะมรสุมชีวิต

ธรรมะที่จะประคองชีวิตคู่ให้ผ่านพ้นไปด้วยกัน จนวาระสุดท้ายของชีวิต คือ

๑. ศรัทธา

๒. ศีล

๓. จาคะ

๔. ปัญญา

เพราะชีวิตมันไม่ได้สมบูรณ์แบบเลยตั้งแต่เกิดมา เราจึงต้องปรับแต่งอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้สมบูรณ์

๑. ศรัทธา

หากเราเชื่ออะไรที่เหมือนกัน คล้ายกัน เราก็ไม่ต้องทะเลาะกัน หรือยอมกันหากเชื่อไม่ตรงกน ยอมรับในความต่างของความเชื่อ เราก็มีความสุข แต่หากเราเชื่ออะไรที่คล้ายกันแล้ว จะมีความสุขมาก

หากไม่ยอมรับความต่างแห่งความคิด รอยปริเกิดแล้ว

๒. ศีล

กฎธรรมชาติ กฎกติกา ระเบียบชีวิต

ศีลเป็นกฎธรรมชาติ ผิดแล้วก่อกรรมทำเข็ญแน่นอน ลองจินตนาการตามศีลห้าดูเถิด ใครล่วงแล้ว อยู่เป็นสุขยากมาก ถึงแม้จะมีทรัพย์สินเงินทอง มีเกียรติยศเพราะล่วงละเมิดศีลห้า ชีวิตก็ไม่เป็นสุข

กฎหมายหรือกติกา ที่ตั้งขึ้นเอง ก็ไม่พ้นจากศีลห้า ใครไม่ปฏิบัติตามกฎกติกา ย่อมเดือดร้อนแน่นอน

ระเบียบ

ระเบียบ เป็นข้อปลีกย่อยเพื่อฝึกกายวาจาให้งดงาม เป็นมารยาท ใครมีมารยาท ผู้นั้นจะงดงามมาก

สามีภรรยาที่เพียบพร้อมด้วยศีลมารยาท ก็จะเป็นครอบครัวที่อบอุ่น สามีเทวดา ภรรยานางฟ้า

หากมีศีลไม่เท่ากัน ชีวิตคู่เดือดร้อนแน่นอน ทะเลาะกันเช้าเย็นแน่นอน เกิดมาเป็นคู่กัน แต่กัดกันบ่อยจนเหมือนสัตว์เดรัจฉานหรือสัตว์นรก ไม่มีความสุขเลย นอกจากไม่สุขแล้ว ยังอยู่ด้วยกันได้จนตลอดรอดฝั่ง อย่างนี้เป็นคู่กรรมคู่เวรที่ต่างคนต่างมาเอาคืน

๓. จาคะ

มีน้ำใจ ใจกว้าง ชอบช่วยเหลือสังคม

จิตที่ชอบช่วยผู้อื่น คือช่วยกันเองก่อนแล้วก็ขยายการช่วยออกไปสู่ภายนอก ทำให้เราผ่อนคลาย ไม่เครียด เมื่อจิตไม่เครียด การเกิดปัญหาก็น้อย คนใจแคบมองอะไร เห็นอะไร เจออะไร ก็กลายเป็นปัญหาหมด

พอเราใจกว้าง เราจะยอมรับความไม่สมบูรณ์ของชีวิต เราจะพัฒนาปรับปรุงไปเรื่อยๆ

จาคะนี้ ทำให้ผ่อนคลาย ปล่อยวาง ไม่เก็บกด ไม่เครียด

๔. ปัญญา

คิดตามเหตุผลของเรื่องต่างๆเท่านั้น ไม่ใช่คิดเอง เดาเอาเอง

ปัญญาจะปรับศรัทธาให้งดงามสมดุลย์ ผ่อนปรนกันได้ ยืดหยุ่นกันได้เพื่อความคล่องตัวเพื่อพัฒนา เพื่อประคองชีวิตคู่ให้เดินหน้าต่อไปอย่างมีความสุข

ปัญญาจะปรับศีลให้งดงาม คนไม่มีปัญญา ย่อมไม่รักษาศีลแน่นอน

ปัญญาจะปรับจาคะให้งดงาม

หากทั้งสองประพฤติได้ดังกล่าว ไม่ใช่จะมีความสุขในปัจจุบันนี้เท่านั้น แต่ทั้งสองจะเกิดเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าที่เป็นสามีภรรยากันอีก ลงจากเทวดานางฟ้า ก็มาเกิดเป็นมนุษย์ที่เป็นสามีภรรยากันอีก

ใครทำบุญ ประพฤติดีมีศีลในปัจจุบันอย่างดี แต่ไม่มีคู่ชีวิตในปัจจุบัน หากอยากมีคู่ในภพชาติต่อไป ก็เอาบุญที่ทำ เอาศีลที่รักษามาอธิษฐานให้คนมีบุญมีศีลเหมือนเราเกิดมาเป็นคู่ชีวิตของเรา

หรือหากใครคิดว่าพอแล้ว ก็ปรารถนาบรรลุอรหันต์ไปเลย เหมือนพระภิกษุและพระภิกษุณีในสมัยพุทธกาล มากมายเป็นลูกเศรษฐีมหาเศรษฐี รูปงาม องค์หญิงองค์ชาย รูปงาม ไม่อยากมีครอบครัว ก็ออกบวชเป็นพระอรหันต์มากมาย

พระพุทธเจ้าตรัสสรุปอีกว่า

สามีและภรรยาทั้ง ๒ เป็นผู้มีศรัทธา รู้ความประสงค์ของผู้ขอ(ชอบช่วยผู้อื่นมีน้ำใจ )

สำรวมระวัง(คือมีศีล) ประพฤติธรรม

เจรจาคำไพเราะอ่อนหวานต่อกัน

(จะ)มีความเจริญรุ่งเรือง มีความผาสุก

(เมื่อทั้ง ๒ มีความประพฤติเสมอกัน

รักใคร่ ไม่คิดร้ายต่อกัน ประพฤติธรรมในโลกนี้ มีศีลและวัตร(มารยาท)เสมอกัน ย่อมมีแต่ความสุขกับการใช้ชีวิต

(ตายแล้ว)ย่อมเพลิดเพลินบันเทิงใจในสวรรค์

อ้างอิง

https://84000.org/tipitaka/read/m_siri.php?B=21&siri=56

You may also like...

Popular Articles...

Schreibe einen Kommentar