Buddhadhamma Tepitaka Jarasutta II_mixdown

Buddhadhamma Tepitaka Jarasutta II_mixdown
Buddhadhamma Tepitaka Jarasutta II_mixdown
Popularität:0
  • Beschreibung

Buddhadhamma Tepitaka Jarasutta II_mixdown

พระมหาทองนาค นาควโร ประธานสงฆ์วัดธรรมวิหาร ฮันโนเฟอร์ เยอรมัน

(พระธรรมเทศนา ; การเทน์ )

Sprecher ist Phra Maha Thongnark Nagawaro , Abt des

Wat Dhammavihara Hannover . ( hier hören wir eine Predikt / Vortrag v. Abt )

กลิคที่ Download

ชวนโยมเรียนพระไตรปิฎก

เรื่อง ชราสูตร

เครื่องประดับที่สวยงามมากที่สุดมีค่ามากที่สุด

เครื่องประดับอันประมาณค่าไม่ได้ ดังนี้

๑. ศีล

๒. ศรัทธา

๓. ปัญญา

๔. บุญ

อธิบาย

๑. ศีล

ใครก็ตามที่รักษาศีลอย่างดี จะเป็นวัยเด็กน้อย วัยหนุ่มสาว วัยกลางคน วัยปลายคน และวัยเฒ่าชรา เป็นอันงามทุกวัย

ส่วนเครื่องประดับที่เป็นวัตถุสิ่งของ แม้จะมีราคาแพงมากมายเพียงไหน งามปานใดก็ตาม สิ่งเหล่านั้นก็เหมาะแก่เราแค่ในวัยต้นๆเท่านั้น ถึงวัยปลายคนแล้ว ประดับอย่างไรก็ไม่งาม ผิวย่น หนังแห้ง ไม่เข้ากันเลยกับเครื่องประดับ

แต่ศีลนั้น ใครมีศีล รักษาศีลดี ช่างงามเหลือเกิน น่ากราบไว้ น่าเข้าใกล้

๒. ศรัทธา

เชื่อมั่นในพระรัตนตรัย คือมั่นใจในพระพุทธเจ้า เป็นบุคคลที่เมตตา กรุณาต่อพวกเราจริงๆ ทรงสอนแต่สิ่งที่ดีงามให้เราปฏิบัติ

เชื่อมั่นในธรรมะ หลักปฏิบัติที่พระองค์สอนนั้น เป็นความจริง ต้องพิสูจน์ ต้องปฏิบัติตามเท่านั้น ไม่ใช่ท่องจำเยอะ พูดเก่ง แล้วจะเข้าถึงธรรมะ

เชื่อมั่นว่า มีคนพิสูจน์ธรรมะของพระพุทธเจ้า เห็นตามพระพุทธเจ้า มีจริง

๓. ปัญญา

เป็นเครื่องประดับ ไม่หนัก เบา งาม สง่า เลิศ สูงส่ง สูงศักดิ์ ใครมีปัญญา น่านับถือ น่าเข้าใกล้ พูดคุยด้วยแล้วปลื้มใจ อิ่มใจ หรือได้ยินได้ฟังสิ่งที่ปัญญานั้นแสดงออกมา ก็สุขใจ

พระพุทธเจ้า คือเครื่องหมายของปัญญา ที่ประเสริฐยิ่ง

๔. บุญ

เป็นทรัพย์สมบัติที่มีมากเท่าไหร่ ยิ่งมีความสุข ใครแย่งไปไม่ได้ ใครขโมยไปไม่ได้ ใครทำอะไรไม่ได้เลย

และขอเชิญเราทั้งหลายผู้มีบุญ แผ่บุญแผ่เมตตาจิตให้แก่พี่น้องร่วมชาติ ร่วมโลก ให้หายจากโรคไวรัสCOVID-19ด้วยเถิด และให้โรคลดการแพร่กระจายลงไปเรื่อยๆด้วยเถิด

แผ่บุญแผ่เมตตาธรรมแก่เทวดาให้ ท่านมีความสุข แล้วช่วยเหลือหมู่มนุษย์ให้พ้นภัยCOVID-19นี้ โดยเร็วเถิด

นี้ เป็นวิธีทำบุญอีกทางหนึ่ง

เครื่องประดับ ๔ อย่างนี้ งดงามมาก และงามตลอดเวลา งามใน ๓ โลกเลย อย่างที่ใครมักพูดถึง

ขอเชิญเราทั้งหลาย ช่วยกันประดับเครื่องประดับอันประเสริฐนี้ ตั้งแต่บัดนี้เถิด จะทำให้กลุ่มพวกเรา งาม เปล่งประกาย ฉายโฉมรัศมี เห็นแล้วสุข ชื่นใจ บ้านเราจะอบอุ่น เพราะเครื่องประดับนี้ นอกจากงามแล้ว กลิ่นหอมเย็นชื่นใจ ทำให้เราสดชื่นด้วย

อ้างอิง

http://www.84000.org/tipitaka/read/m_siri.php?B=15&siri=51

You may also like...

Popular Articles...

Schreibe einen Kommentar