Buddhadhamma Tepitaka Khemsutta_mixdown

Buddhadhamma Tepitaka Khemsutta_mixdown
Buddhadhamma Tepitaka Khemsutta_mixdown
Popularität:0
  • Beschreibung

Buddhadhamma Tepitaka Khemsutta_mixdown

ชวนโยมเรียนพระไตรปิฎก

เรื่อง เขมสูตร

อย่าเป็นคนเก่งแค่พูดหลักการ แต่ปฏิบัติแย่

เขมเทพบุตร เข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้ว กราบทูลว่า

คนโง่ทำตัวเองให้เป็นศัตรูของตัวเอง ด้วยการทำกรรมชั่วซึ่งส่งผลให้ตนเดือดร้อน คนทำอะไรแล้วเดือดร้อนภายหลัง หน้าเศร้า ร้องไห้ การกระทำนั้นเป็นการกระทำไม่ดี

คนทำอะไรแล้ว ไม่เดือดร้อนในภายหลัง มีจิตชื่นบานแจ่มใส การกระทำนั้นเป็นการกระทำที่ดี

อะไรที่ทำแล้วเกิดประโยชน์แก่ตน (ไม่เดือดร้อน ไม่ก่อปัญหาภายหลัง) ควรรีบทำสิ่งนั้น อย่ามัวพูดแต่หลักการ ทฤษฏี เจ้าความคิด จะเสียหาย เหมือนพ่อค้าเกวียนเอาแต่คิด(ว่าหนทางเกวียนข้างหน้าน่าจะไม่ดีขรุขระ) จึงขับเกวียนออกจากเส้นทางใหญ่ที่ดีราบเรียบ แล้วมาใช้เส้นทางเล็กที่ขรุขระมาก จนเพลาเกวียนหัก ต้องซบเซาเสียใจ ฉันใด คนที่หลีกออกจากธรรมแล้วประพฤติอธรรมก็ฉันนั้น

เป็นคนโง่เดินทางเข้าสู่ความตาย ต้องเศร้าโศก เหมือนพ่อค้าเกวียน ทำเพลาเกวียนหักฉะนั้น

อธิบายธรรม

คนโง่ มักพูดมากกว่าทำ เขาหาความจริงจากการคิดเอา แล้วก็พูดออกมา คนโง่บางคนอ่านหนังสือเก่ง เพื่อเสริมความคิดของตน คิดได้สลับซับซ้อนยิ่งขึ้น ก็จะพูดได้งดงามน่าฟังมากขึ้น หากผู้ฟังเป็นคนโง่เหมือนกัน ก็จะเชื่อง่ายไม่ไตร่ตรองเลย คนโง่บางคนก็เรียนเก่ง แต่การกระทำของคนเหล่านั้น แย่มาก

คนโง่จะมีหลักการดีอย่างไรก็ตาม หากทำตามหลักการนั้น ก็ล้วนแต่ก่อปัญหาในภายหลังทั้งนั้น ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐศาตร์ การเมืองก็ตาม เพราะเขาไม่รู้เหตุและผลของสิ่งที่กระทำ เขามีแต่ทฤษฏี มีแต่ความคิดที่สวยหรูงดงาม แต่มันไม่ใช่ความจริง

คนโง่ จะเรียนสูงหรือเรียนต่ำ หรือไม่ได้เรียนเลย เขาจะใช้ชีวิตด้วยความคิดเท่านั้น เหมือนพ่อค้าบรรทุกสินค้าด้วยกองคารวานเกวียน ขับเกวียนไปบนเส้นทางใหญ่ราบเรียบ เห็นหลุมนิดหน่อย ก็จินตนาการไปใหญ่ว่า ข้างหน้าน่าจะมีหลุมมาก อาจจะเป็นอันตรายแก่เกวียนได้ จึงตัดสินใจหลีกทางนั้น แล้วมาใช้เส้นทางที่ตนมั่นใจว่าดี แต่ขับเกวียนไป ก็เจอแต่หลุมบ่อใหญ่ จนเกวียนเสียหาย

ทำไมคนโง่ แม้เรียนสูง เรียนเก่ง มีหลัการดี หรือเรียนต่ำ หรือไม่ได้เรียนก็ตาม จึงทำอะไรแล้วมักก่อความเสียหายแก่ตนแก่สังคม เพราะเขาไม่มีธรรมะ คนไม่มีธรรมะ จะเก่งกาจ ฉลาดแค่ไหน ก็เป็นตัวปัญหาแก่ตนและแก่สังคมทั้งนั้น

คนพูดมาก มักเป็นคนไม่ดี อย่างน้อยเขาไม่รู้จักพอดีในการพูด ก็เป็นความไม่ดีแล้ว เมื่อไม่รู้จักพอดีบ่อยๆ ก็กลายเป็นด้าน หนา ไม่รู้ตัวเอง กลายเป็นคนชั่วได้ง่าย เขาจะเป็นคนชั่วที่ไม่ผิดกฎหมายก็ได้ เป็นคนชั่วที่ผิดกฏหมายก็ได้

เทวดาจึงกล่าวว่า อย่าเป็นนักปราชฌ์แห่งความคิด มันจะเสียเวลาเป็นคนดี อะไรที่เป็นความดี เป็นประโยชน์ต่อเอง ไม่ก่อปัญหาแก่ตนแก่สังคมในภายหลัง จงรีบทันที อย่ามัวโม้คุยหลักการนัก

คนดี เขาดีที่การกระทำ ไม่ใช่ดีเพราะพูดเอาให้ตนเป็นคนดี คนดีทำอะไรแล้ว มีความสุขขณะทำ อาจจะเหน็ดเหนื่อย แต่เหนื่อยด้วยความสุข มีจิตเบิกบานแจ่มใส ทั้งขณะทำและหลังทำไปแล้ว เพราะคนดีมีธรรมะ ประพฤติธรรมะ คนดีทำอะไรมักไตร่ตรอง ศึกษาเหตุ ศึกษาผลของสิ่งที่ทำหรือจะทำ ด้วยโยนิโสมนสิการ คือปัญญาดูเหตุผล ไม่ใช่คิดเอาเอง

อย่าหลงเด็ดขาดว่า คนดี คนเก่งที่มีคุณธรรมงดงาม จะไม่ถูกด่า ไม่ถูกใส่ร้าย แต่ที่น่ากลัวและเป็นอันตราย คือ คนชั่วหลงตนว่าเป็นคนดี คนฉลาด เหมือนพ่อค้าเกวียน

อ้างอิง

https://84000.org/tipitaka/read/m_siri.php?B=15&siri=103

You may also like...

Popular Articles...

Schreibe einen Kommentar