für 3

Buddhadhamma Tepitaka Kumar licchavi sutta_mixdown

Buddhadhamma Tepitaka Kumar licchavi sutta_mixdown
Buddhadhamma Tepitaka Kumar licchavi sutta_mixdown
Popularität:0
  • Beschreibung

Buddhadhamma Tepitaka Kumar licchavi sutta_mixdown

ชวนโยมเรียนพระไตรปิฎก

เรื่องกุมารลิจฉวี

หัวหน้าที่น่านับถือน่าบูชา

เหล่าพระราชกุมารของเจ้าลิจฉวีหลายพระองค์ เป็นวัยรุ่น วัยคึกคนอง ดื้อด้านมาก แถมเกเรชอบรังแกเด็กผู้หญิง ใครส่งของขวัญไปให้พระบิดามารดา พระกุมารเหล่านี้ก็แย่งชิงกันกัน เสียงดัง

วันนี้ ก็จะไปแสดงความคึกคนองของตนด้วยการไปล่าสัตว์ตัดชีวิตในพระราชอุทยาน ณ ป่ามหาวัน ใกล้เมืองเวสาลี (การมีพระราชอุทยาน มีป่าไม้ใหญ่ๆ ประจำเมือง เป็นความคิดอันเลิศล้ำของคนโบราณ ปัจจุบันประเทศที่เจริญส่วนใหญ่จะมีป่าอยู่กลางเมืองหรือรอบนอกเมือง)

พระกุมาร เหล่านี้ ขณะเดินไป แสดงความคึกคนองตามประสาวัยรุ่นคนดื้อ ก็ไปเจอเข้ากับพระพุทธเจ้าอย่างจัง ซึ่งทรงประทับนั่งใต้ต้นไม้ต้นหนึ่งพอดี พระกุมารเหล่านั้น ตกใจหมดความคึกคนองทันที วางธนู ซึ่งเป็นอาวุธจะทำร้ายสัตว์ ลงทันที แล้วให้สุนัขที่พามาล่าสัตว์ คอยอยู่ ณ ที่แห่งหนึ่งไม่ไกลจากที่นั้น

พระกุมารเหล่านั้น นั่งพนมมือ นิ่งเงียบ อยู่ใกล้ๆกับพระพุทธเจ้า ขณะนั้น เจ้าลิจฉวีนามว่ามหานามะ ซึ่งเป็นหนึ่งในกษัตริย์ของเจ้าลิจฉวี กำลังเดินป่าเล่น ก็มาเจอพระกุมารเหล่านั้น พระองค์ถึงกับเปล่งอุทานด้วยความดีใจ ไม่คิดว่าพระกุมารผู้ดื้อด้านเหล่านี้ จะเรียบร้อยถึงขนาดนี้ว่า “เจ้าวัชชีจักเจริญ เจ้าวัชชีจักเจริญ (ขอเจ้าวัชชีจงเจริญ ขอเจ้าวัชชีจงเจริญ)”

พระผู้มีพระภาค จึงถามว่า ทำไมพระองค์จึงกล่าวอย่างนั้น เจ้าลิจฉวีมหานามะจึงตรัสบอกความจริงของเด็กพระราชกุมารเหล่านั้นว่าปกติมีนิสัยอย่างไร

พระผู้มีพระภาคเจ้า ทรงเห็นว่าพระกุมารเหล่านี้ จะต้องขึ้นมาเป็นผู้ปกครองประเทศ จึงตรัสตอบเจ้าลิจฉวีมหานามะ ถึงหลักของการเป็นผู้ปกครองที่ดี จะต้องทำดังนี้

ผู้เป็นหัวหน้า ตั้งแต่เป็นหัวหน้าครอบครัว จนถึงผู้ปกครองประเทศ ควรปฏิบัติธรรมนี้

มีทรัพย์แล้วซึ่งได้มาโดยชอบธรรม จะมากหรือน้อยก็ตาม ต้องทำดังนี้

๑. สักการะ เคารพ นับถือ เลี้ยงบิดามารดา เมื่อท่านได้รับการดูแลจากเราแล้ว ท่านก็ให้พรเราและปกป้องเรา

๒. สักการะ เคารพ นับถือ เลี้ยงบุตรธิดา ภรรยา และคนที่งานบ้านในแผนกต่างๆ คนเหล่านี้ เมื่อได้รับการดูแลจากเรา ก็จะให้พรเรา ช่วยปกป้อง ป้องกันเรา

๓. สักการะ เคารพ นับถือ เลี้ยงเพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน เมื่อท่านเหล่านั้นได้รับการดูแลจากเราแล้ว ก็จะให้พรเรา ช่วยปกป้อง คุ้มครองเรา

๔. สักการะ เคารพ นับถือผีบรรพบุรุษ เทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย เช่นตั้งดอกไม้บูชา ตั้งข้าวน้ำอาหารหวานคาวบูชา สิ่งศักดิ์ทั้งหลายที่เราสักการะ เคารพ นับถืออย่างนี้ ก็จะให้พรเรา คุ้มครอง ปกปักรักษาเรา ทำให้เราเจริญก้าวหน้าในชีวิต เมื่อบูชาแล้วก็อย่าทิ้งไว้นาน สิ่งของเหล่านั้นจะเน่าเหม็น สกปรกได้

การบูชาผีบ้านผีเรือน บรรพบุรุษ เทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือ อย่าคิดว่าไร้สาระ ท่านเหล่านั้นได้ดื่มได้กินอาหารที่เราบูชาจริงๆ ท่านเป็นสิ่งศักดิ์ชั้นต่ำ ยังกินอาหารเหล่านี้ได้ เมื่อเราตั้งบูชา อาหารเหล่านี้ จะกลายเป็นของทิพย์ทันที บอกกล่าวบูชาด้วยว่าอาหารนี้บูชาท่านนั้นท่านนี้ และอมนุษย์อื่นๆด้วย

คนใจงาม ควรทำบ่อยๆ เสมอ อย่างน้อยก็เป็นการช่วยเหลือสิ่งศักดิ์สิทธิ์บางท่านที่ตกทุกข์ได้ยาก

๕. ทำบุญกับพระสงฆ์องค์เจ้า ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา พระสงฆ์องค์เจ้าเมื่อเราทำบุญแล้ว ท่านก็จะแนะนำสิ่งที่ดีแก่เรา สอนธรรมแก่เรา บอกทางดีแก่เรา

การทำ ๕ ประการดังกล่าว จะไม่มีทางเสื่อมเลย มีแต่จะเจริญฝ่ายเดียวไม่มีเสื่อมเลย(ยกเว้นกรรมเก่าที่ชั่วมากเกิน) ไปไหน อยู่ที่ใดก็จะมีแต่ความปลอดภัย เพราะทั้งคนทั้งเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ คอยคุ้มครองปกป้องเราอยู่ทุกที่ทุกแห่งหน

ไม่ว่าใครก็ตามที่ประพฤติธรรมดังกล่าว ถือว่าเป็นชนชั้นหัวหน้าทั้งนั้น

อ้างอิง

https://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=22&A=1742

You may also like...

Popular Articles...

Schreibe einen Kommentar