Buddhadhamma Tepitaka Naga palilaiyaka_mixdown

Buddhadhamma Tepitaka Naga palilaiyaka_mixdown
Popularität:0
  • Beschreibung

Buddhadhamma Tepitaka Naga palilaiyaka_mixdown

ชวนโยมเรียนพระไตรปิฎก

เรื่อง นาคสูตร

ประทับอยู่ป่าปลีกวิเวกกับพญาช้าง

คราวที่พระภิกษุสงฆ์ชาวเมืองโกสัมพีทะเลาะกัน แม้พระผู้มีพระภาคเจ้า จะตรัสเตือนโทษของการทะเลาะกัน และแสดงธรรมให้ฟังมากมาย พระเหล่านั้นก็ไม่เชื่อฟังพระองค์เลย

วันหนึ่ง หลังจากทรงฉันภัตตาหารเสร็จแล้ว ก็ทรงเข้าป่าปาลิไลยกะ โดยไม่บอกใครเลยแม้แต่คนเดียว

จังหวะเดียวกันนั้นเอง พญาช้างตัวหนึ่งในป่าปาลิไลยกะนั้น ก็เบื่อหน่ายโขลงช้างของตนเหมือนกัน จึงหลีกออกจากโขลง หวังหาที่สงบพักอยู่ ก็มาพบพระพุทธองค์พอดี

เพราะเป็นช้างที่ฉลาด จึงปรนนิบัติดูแลพระพุทธเจ้าตั้งแต่วันแรก เป็นต้นมา

พระพุทธเจ้าก็ได้รับความสงบ พญาช้างก็ได้รับความสงบ พระพุทธองค์ จึงได้เปล่งพระอุทานนี้ว่า

จิตของพญาช้างผู้มีงางอนงามเหมือนงอนรถนั้น

เสมอกับจิตของพระพุทธเจ้า เพราะยินดีอยู่ผู้เดียวในป่าเหมือนกัน

อธิบายธรรม

การเข้าป่าของพระพุทธเจ้า เป็นเวลา ๓ เดือน พระองค์อยู่อย่างสบายสงบ และทำให้พระที่ทะเลาะกัน ตั้งสติได้ เพราะประชาชนแทบทุกเมือง พุ่งเป้าตำหนิติเดียนพระเหล่านั้น จนพระเหล่านั้นละอายใจ หากจะพูดแบบประชด ก็ว่า หากมุดแผ่นดินหนีอายได้ก็จะทำ จะขอโทษพระพุทธองค์ก็ทำไม่ได้ เพราะอยู่ในพรรษา จึงคอยจนกว่าจะออกพรรษา

๓ เดือนที่รอคอย เป็น ๓ เดือนที่ทรมานที่สุด

เมื่อออกพรรษาแล้ว จึงได้ขอขมาพระพุทธองค์ แต่กระบวนการ ขั้นตอนยาวมาก จึงขอกล่าวไว้เพียงเท่านี้ก่อน

เรา มาดำเนินตามพระพุทธองค์กันดีกว่า ดังนี้

๑. ถึงเรา เก่ง ดี ทำประโยชน์แก่สังคมมากมาย หวังดีต่อคนมากมาย แต่หากคนที่เราหวังดี เขาไม่ชอบความดีของเรา บางทีเราก็ต้องถอยออกมา ถึงดึงดันที่จะทำให้เขาเป็นคนดีให้ได้ กลับจะกลายเป็นการบีบคั้นให้เขาเป็นคนเลวเร็วยิ่งขึ้น

วันหนึ่งหากเขาพอมีความดีเป็นทุนเดิม เขาอาจจะสำนึกได้ หากสำนึกไม่ได้ ก็ต้องปล่อยไปตามกรรม อย่าพยายามเป็นเจ้าของชีวิตผู้อื่น เดี๋ยวเราก็ตายกลายเป็นความว่าง ไม่มีอะไรเป็นของตน แม้แต่กายตน

พระผู้มีพระภาคเจ้า ทรงถอย เข้าป่าเลย แต่การถอยนั้น คือการแก้ปัญญาที่ประเสริฐของพระองค์

๒. ทุกคนต้องทำงาน เพื่อหาเงินเลี้ยงชีวิต จะเป็นงานอะไรก็ตาม แม้คนที่มีเงินเหลือเฟือเพียงพอที่จะเลี้ยงชีวิตทั้งชีวิต ก็ยังต้องทำงาน เราเหน็ดเหนื่อย เมื่อยล้า และหลายครั้งที่เราเหนื่อยทั้งกายและใจ

หากเรา หาเวลาพักกายให้เต็มที่ เช่นนอนให้เต็มอิ่ม หรือแม้การท่องเที่ยวชมสถานที่อื่นๆ บ้าง จิตจะได้เปลี่ยนอารมณ์ และหาเวลาทำจิตให้สงบ สัก ๓๐ นาที หรือ ๑ ชั่วโมง เราจะมีพลังกายและพลังใจเพิ่มขึ้นอีกมากมาย อย่างน้อยอาทิตย์ละ ๑ ครั้ง ทำได้ทุกวันยิ่งดี ถึงขยันทำงานจนตายไม่พยายามพักกายพักใจ อย่างมากคนก็ยกย่อง แต่ผู้ตายได้อะไรไปกับความตาย

ฝึกใจให้ปล่อยทุกอย่าง พิจารณาความตายของตนเอง นึกวันตายของตนเอง ว่าเราจะเอาอะไรไปกับความตายด้วย อย่าพยายามแบกโลกเอาไว้ อย่าพยาพยามทำทุกอย่างที่ใจมันบอกว่า อันนั้นก็ยังไม่ทำ อันนี้ก็ยังไม่ทำ คนนั้นจะเป็นอย่างไรเมื่อเราไม่อยู่แล้ว คนที่คิด และเครียดดังกล่าว ส่วนใหญ่ตายเป็นผี เป็นเปรต อสุรกาย เดรัจฉาน สัตว์นรกทั้งนั้น ไม่คุ้มเลยกับการหวังดีที่งมงายไร้ปัญญานี้ ดังนั้น ฝึกปล่อยวาง ใจจะสบาย

การถอยเป็น การหาเวลาพักกาย พักใจให้สบาย จะทำให้เราอยู่กับชีวิตอย่างมีความสุข เพราะความวิเวก ความสงบนั้นเองจะทำให้เราเห็นทางของชีวิตตลอดไม่ติดขัดเลย

อ้างอิง

https://84000.org/tipitaka/read/m_siri.php?B=25&siri=70

You may also like...

Popular Articles...

Schreibe einen Kommentar