Buddhadhamma Tepitaka Nandanasutta I_mixdown

Buddhadhamma Tepitaka Nandanasutta I_mixdown
Buddhadhamma Tepitaka Nandanasutta I_mixdown
Popularität:0
  • Beschreibung

Buddhadhamma Tepitaka Nandanasutta I_mixdown

พระมหาทองนาค นาควโร ประธานสงฆ์วัดธรรมวิหาร ฮันโนเฟอร์ เยอรมัน

(พระธรรมเทศนา ; การเทน์ )

Sprecher ist Phra Maha Thongnark Nagawaro , Abt des

Wat Dhammavihara Hannover . ( hier hören wir eine Predikt / Vortrag v. Abt )

กลิคที่ Download

ชวนโยมเรียนพระไตรปิฎก

เรื่อง นันทนสูตร

ความเพลิดเพลินในความสวยงามทำให้เราลืมทุกข์ได้

เทพบุตรองค์หนึ่งปลื้มความงามในสวนนันทวัน ถึงกล่าวว่า ใครไม่เคยเห็นสวนนันทวันคนนั้นย่อมไม่รู้จักความสุขที่แท้จริง

สวนนันทวันนั้น เป็นสวนดอกไม้ที่สวยที่สุดในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์นี้ ทั้งสวยด้วยพรรณไม้นานาขนิด พรรณไม้ดอกนานาขนิด พรรณไม้หอมนานาชนิด สระน้ำที่สะอาดงามมาก นกสวยงามนับประมาณมิได้ ส่งเสียงร้องคล้องจองบรรเลงเพลงสวรรค์

เพียงแค่เห็นก็ตื่นตาตื่นใจ ยิ่งได้สัมผัสกลิ่นหอมของดอกไม้สวรรค์ คนที่ว่ามีความทุกข์นับประมาณไม่ได้ ก็จะลืมทุกข์ไปอย่างสิ้นเชิง

บางครั้งพระอินทร์ คือท้าวสักกะ หัวหน้าเทวดาชั้นนี้ ก็กล่าวสอนธรรมะแก่เทวดาที่กำลังจะหมดบุญสิ้นอายุ ดับจากสวรรค์แล้ว แต่เทวดานั้นก็ยังเศร้าโศก เสียดายความสุข เสียดายความเป็นเทวดาของตนอยู่ พระองค์ก็จะให้เทวดาองค์อื่นประคองเทวดานั้นที่กำลังจะหมดบุญไปสวนนันทวัน

เทวดาที่กำลังจะหมดบุญ แม้เคยเห็นสวนนันทวันมาแล้ว แต่พอมาเห็นอีกก็ยังปลื้มปีติสุขเหมือนเดิน ความทุกข์ที่นับประมาณมิได้ก่อนนั้น ก็ดับสิ้น แล้วเทวดาองค์นั้นก็ค่อยๆหายละลายไปกับอากาศ ปราศจากจิตที่เป็นทุกข์โดยประการทั้งปวง ไปเกิดที่ไหนอีกเรื่องหนึ่ง

เราผู้เป็นมนุษย์ ก็สามารถเปลี่ยนอารมณ์ทุกข์ให้เป็นอารมณ์สุขได้ เหมือนเทวดา อย่าจมปลักอยู่กับทุกข์ เปลี่ยนอารมณ์บ้าง ถึงเสพข่าว ก็ควรเสพด้วยปัญญา ไม่จำเป็นต้องเสพด้วยจิตที่เป็นทุกข์ หาอะไรที่งามๆมาดู เปลี่ยนเรื่องคุยบ้าง คุยเรื่องที่เบิกบานใจ แต่ใจเรานี้ ปกติคุยเรื่องอะไร มันก็จะชินชาอยู่กับเรื่องนั้น จะแกะออกมาทีหนึ่ง ช่างยากเย็นแสนเข็ญ แต่ลองทำดู ขนาดเทวดากำลังจะสิ้นบุญ พอเห็นสวนนันทวันยังลืมทุกข์ได้

ความงามมีพลังมากถึงขนาดนี้

แต่เทวดาองค์หนึ่งที่รู้ธรรมะเป็นอย่างดี ก็กล่าวเตือนว่า ท่านอย่าประมาทนะ ท่านไม่เคยได้ยินพระอรหันต์ทั้งหลาย อย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นต้นได้สอนว่า “สังขารทั้งปวงไม่เที่ยง เกิดแล้วเสื่อมไป เกิดแล้วดับไป การสงบ(คือการดับกิเลส)สังขารเหล่านั้นได้ จะเป็นสุขที่แท้จริง”

ตราบใดยังมีขันธ์ห้า ไม่มีทางเป็นได้ที่เราจะพบความสุข จะมีความสุขอย่างแท้จริง อย่างมาก็แค่หลอกตัวเอง อย่างเทวดาที่กำลังเพลินกับความงามของสวน ทั้งที่ความจริง ตัวเทวดาเองก็จะเสื่อม ตายดับ สวนเองก็จะเสื่อมในวันหนึ่งแน่นอน

วันสุดท้ายที่เราจะดับ จะดับด้วยเหตุผลใดก็ตาม น้อยคนนักที่จะไม่ทุกข์ แต่ท่านที่ฝึกจิตดีแล้ว หมดกิเลสแล้ว รู้ทันสังขาร รู้ทันกิเลส มีปัญญาเกิดเต็มที่แล้ว สังขารจะอยู่จะไป ท่านก็ไม่ยินดียินร้ายแล้ว จบแล้วกับการแบกขันธ์ห้านี้

ตราบใดที่เรายังอยากมีขันธ์ห้า ยังอยากแบกขันธ์ห้า ยังอยากเลี้ยงขันธ์ห้านี้ ตราบนั้น เราจะเจอโรคที่กำลังทำให้เราผวาอยู่ขณะนี้คือ COVID-19 หรือโรคอื่นๆอีกมากมาย

นอกจากเจอโรคนี้แล้ว โรคแก่ โรคเจ็บ โรคตาย ก็เจ็บปวดมากเหลือเกิน

จงพยายามดึงจิตที่สวยงามออกมาให้ได้ ที่ถูกความโลภ ความโกรธ ความหลงคลุมเอาไว้ เจาะเปลือกเหล็กนี้ออกได้ เราจะมีความสุขเหลือประมาณ

อ้างอิง

http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=15&A=141

You may also like...

Popular Articles...

Schreibe einen Kommentar