Buddhadhamma Tepitaka Parichattakaviman_mixdown

Buddhadhamma Tepitaka Parichattakaviman_mixdown
Buddhadhamma Tepitaka Parichattakaviman_mixdown
Popularität:0
  • Beschreibung

Buddhadhamma Tepitaka Parichattakaviman_mixdown

ชวนโยมเรียนพระไตรปิฎก

เรื่องปาริฉัตตกวิมาน

เมื่อจิตงดงามมองอะไรก็งาม

ในสมัยที่พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ ณ พระวิหารเชตวัน อุบาสกท่านหนึ่งมีความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าเป็นอย่างมาก นิมนต์พระองค์ไปฉันที่บ้านของตนในวันหนึ่ง

อุบาสกได้ทำปะรำใหญ่ที่บ้านของตน ประดับตกแต่งอย่างงดงาม อลังการมาก

เมื่อได้เวลาฉัน ก็ได้กราบทูลอาราธนาพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมกับพระภิกษุสงฆ์มาฉัน

ในระหว่างนั้น มีอุบาสิกาคนหนึ่ง เป็นคนหาฟืนอยู่ในป่า ในขณะที่ออกจากป่า ก็ได้เห็นดอกอโศกสวยงาม จึงเก็บดอกอโศกพร้อมทั้งขั้วและก้านกลับมาด้วย แล้วเดินผ่านบ้านอุบาสกนั้น

นางมองเข้าไป เห็นพระพุทธเจ้าเข้า ก็เกิดความเลื่อมใส จึงเอาดอกไม้นั้น ไปปูลลาดรอบอาสนะของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยความเลื่อมใสอย่างมาก เสร็จแล้วนางก็เดินรอบทำประทักษิณพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้ว ก็กลับไปด้วยจิตใจชื่นบาน

ต่อมานางก็สิ้นชีวิตไปตามกาลเวลา ไปเกิดเป็นนางฟ้าบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ มีนางฟ้าพันหนึ่งเป็นบริวาร

วันหนึ่งท่านพระมหาโมคคัลลานะเถระ ได้ขึ้นไปชมสวรรค์ เห็นวิมานนั้นแล้ว จึงเข้าไปถามเจ้าของวิมานว่า

ดูก่อนเทพธิดา ท่านมาเก็บดอกไม้สวรรค์ปาริฉัตตกะ หอมสดชื่นน่ารื่นรมย์มาร้อยกรองเป็นมาลัยทิพย์ ขับร้องสำราญอยู่ เมื่อท่านกำลังฟ้อนรำอยู่ เสียงทิพย์น่าฟังชื่นใจ เปล่งออกจากอวัยวะน้อยใหญ่พร้อมๆ กัน ทั้งกลิ่นทิพย์หอมชื่นใจ ก็ฟุ้งออกจากอวัยวะน้อยใหญ่ทุกๆ ส่วน เมื่อท่านไหวกายไปมา เสียงเครื่องประดับอันท่านประดับไว้ที่ช้องผมทุกๆ ส่วน ถูกลมพัดมาต้องเข้า ก็เปล่งเสียงไพเราะคล้ายดนตรีเครื่อง ๕

อนึ่ง เสียงมาลัยประดับเศียร ที่ถูกลมพัดต้องเข้าแล้ว ก็กังวานไพเราะคล้ายกับเสียงดนตรีเครื่อง ๕ แม้กลิ่นดอกไม้ที่ท่านสอดแซมไว้บนผม ก็มีกลิ่นหอมน่าชื่นใจ ฟุ้งไปทั่วทุกทิศ ดุจไม้สวรรค์ฉะนั้น ท่านสูดดมกลิ่นอันหอมชื่นใจนั้น ทั้งได้เห็นรูปทิพย์อันมิใช่ของมนุษย์

นางเทพธิดาตอบว่า

ดิฉันได้น้อมนำเอาดอกอโศกซึ่งมีเกสรงามเลื่อมประภัสสร มีกลิ่นหอมฟุ้งไปบูชาพระพุทธเจ้า ครั้นดิฉันทำกุศลกรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญแล้ว จึงปราศจากความโศก ไม่มีโรค รื่นเริงบันเทิงอยู่เป็นนิตย์

อธิบายธรรม

ความงามของจิต จะทำให้เราไม่เครียด แม้จะต้องทำงานเหน็ดเหนื่อย หรือประสบเจอะเจอปัญหา เราก็สบายใจได้ พอใจเรางาม เราก็เบิกบาน กลายเป็นคนมองโลกเห็นแต่สิ่งดีๆ อย่างนางฟ้าองค์นี้ ครั้งสมัยเป็นมนุษย์เป็นคนยากจน หาของป่าดำเนินชีวิต เช่นเก็บฟืนเป็นต้น วันหนึ่งเก็บฟืนไปด้วย ก็เห็นดอกอโศกมากมาย งดงาม นางก็เก็บตามประสาหญิงทั่วไปที่รักความสวยงาม

ระหว่างทางกลับบ้าน เดินผ่านบ้านอุบาสกที่กำลังนิมนต์พระพุทธเจ้าและพระสงฆ์ฉันเช้าอยู่นั้น นางมองเข้าไป เห็นพระพุทธเจ้าก็ดีใจ จึงเอาดอกไม้นั้นไปปูรอบอาสนะของพระพุทธเจ้าด้วยความศรัทธาเลื่อมใสมาก เสร็จแล้วก็เดินเวียนขวาประทักษิณพระพุทธเจ้า ๓ รอบ แล้วก็กลับบ้าน

เมื่อตายตามกาลเวลา ก็เกิดเป็นนางฟ้า เพลิดเพลินบันเทิงใจมากยิ่งขึ้นอีก นางมีกลิ่นกายที่หอมชื่นใจเหมือนกลิ่นหอมของดอกไม้อย่างนั้นเลย

แดนสวรรค์นั้น เราลองนึกถึงสวนที่สวยงามที่สุดบนโลกใบนี้ มีพระราชวังที่สวยที่สุดอยู่ในสวนนั้น และเราประทับใจชื่นใจในสวนนั้น สวรรค์คล้ายสวนที่สวยที่สุดนั้น แต่สวยมากกว่ว่าหลายร้อยหลายพันเท่าหรือหลายล้านเท่า เพราะเจ้าของสวนนั้น ไม่แก่ ก่อนตายจะปรากฎความเศร้าหมองให้รู้จะว่าจะตายเท่านั้น

ทำใจให้งามได้ประโยชน์งามๆอย่างเดียวเท่านั้น

อ้างอิง

https://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=26&A=1367

You may also like...

Popular Articles...

Schreibe einen Kommentar