Buddhadhamma Tepitaka Pathamabalasutta_mixdown

Buddhadhamma Tepitaka Pathamabalasutta_mixdown
Buddhadhamma Tepitaka Pathamabalasutta_mixdown
Popularität:0
  • Beschreibung

Buddhadhamma Tepitaka Pathamabalasutta_mixdown

ชวนโยมเรียนพระไตรปิฎก

เรื่อง ปฐมพลสูตร

กำลังของคน

ลักษณที่แสดงออกมาแล้วเป็นแรงผลักให้เกิดความน่าสนใจต่อผู้อื่นหรือเป็นพลังในตัวผู้นั้นเอง แต่มีปฏิกิริยาต่อผู้อื่นเช่นกัน ดังนี้

๑. เด็กน้อย มีการร้องไห้เป็นกำลัง

ยามเมื่อเด็กน้อยส่งเสียงร้องไห้จ้าออกมา ย่อมทำให้พ่อแม่ หรือผู้ดูแล ใจคอไม่ดีแน่นอน กลัวเด็กเป็นอันตราย หรือไม่สบาย

๒. ผู้หญิงมีความโกรธเป็นกำลัง

เวลาผู้หญิงโกรธ คนในครอบครัวต้องยอม โดยเฉพาะสามี ต้องยอม ลูกๆก็ต้องถอย พี่น้องก็ต้องถอย แต่หากผู้หญิงผู้โกรธนั้นเป็นหญิงพาล ไร้ศีลธรรม ถึงโกรธขึ้นมา ก็ยิ่งทำให้น่ารังเกียจซ้ำหนักไปอีก เรียกร้องความสนใจไม่ได้ เพราะหญิงนั้นน่ารังเกียจเกิน

๓. โจร มีอาวุธเป็นกำลัง

หากโจรไม่มีอาวุธ ก็ทำความเสียหายแก่ผู้อื่นไม่ได้ หรือทำได้น้อยมาก คนไม่กลัว โจรต้องอาศัยอาวุธเท่านั้น จึงจะข่มขู่ผู้อื่นได้ แสดงความอันธพาลของตนเองได้

๔. พระราชา มีอิสริยยศเป็นกำลัง

หากพระราชาอยู่ในชุดธรรมดา คนก็อาจจะเกรงกลัวน้อย แต่เมื่อใดทรงอยู่ในอิสริยยศแล้ว ความน่าเกรงขาม ก็เพิ่มทวีคูณขึ้นมาทันที

๕. คนพาลมีการจับผิดให้ร้ายผู้อื่นเป็นกำลัง

เพราะเขาโง่ จึงไม่รู้ใครดีใครชั่ว และเขาภูมิใจในตัวเองมากว่าตนเป็นคนดี และเป็นคนดีมาก ชนิดที่คนอื่นคือคนชั่ว คนดีต้องเป็นอย่างเขา การแสดงพฤติกรรมแบบพาลๆนั้นแหละคือกำลังของคนชั่วเหล่านั้น

๖. บัณฑิต ไม่จับผิดผู้อื่น ไม่ใส่ร้ายผู้อื่นเป็นกำลัง

มีแต่แก้ไขข้อบกพร่องของตนเอง บัณฑิตยิ่งปรับปรุงตนเอง ยิ่งงดงาม บัณฑิตในที่นี้หมายถึงคนดี

๗. พหูสูตบุคคล ชอบไตร่ตรอง เป็นกำลัง

คนฉลาดหาความรู้ เป็นคนคิดละเอียด มองอะไรก็มองรอบด้าน ไม่จมปลักอยู่แค่ด้านเดียว ดังนั้นเขาจึงมีความรู้อย่างถูกต้องและรู้เยอะ รู้เพระไตร่ตรองอย่างรอบคอบ

๘. สมณพราหมณ์ มีขันติธรรมเป็นกำลัง

สมณะ พระสงฆ์ หรือนักบวชทั้งหลายอดทนต่ออารมณ์ต่างๆได้ จึงจะงาม หากนักบวชขี้โกรธ โมโหง่าย ไม่สำรวม กิริยามารยาทไม่งาม ก็หมดความน่าเลื่อมใส แต่คนนิสัยเหมือนสมณะผู้นั้นก็คบกันได้

อ้างอิง

https://84000.org/tipitaka/read/m_siri.php?B=23&siri=100

You may also like...

Popular Articles...

Schreibe einen Kommentar