Buddhadhamma Tepitaka Pathom akkhantisutta_mixdown

Buddhadhamma Tepitaka Pathom akkhantisutta_mixdown
Buddhadhamma Tepitaka Pathom akkhantisutta_mixdown
Popularität:0
  • Beschreibung

Buddhadhamma Tepitaka Pathom akkhantisutta_mixdown

ชวนโยมเรียนพระไตรปิฎก

เรื่อง ปฐมอักขันติสูตร

คนไม่อดทนย่อมก่อปัญหามาก

พระมหาทองนาค นาควโร ประธานสงฆ์วัดธรรมวิหาร ฮันโนเฟอร์ เยอรมัน

(พระธรรมเทศนา ; การเทน์ )

Sprecher ist Phra Maha Thongnark Nagawaro , Abt des

Wat Dhammavihara Hannover . ( hier hören wir eine Predikt / Vortrag v. Abt )

กลิคที่ Download

www.wathannover.de

ชวนโยมเรียนพระไตรปิฎก

เรื่อง ปฐมอักขันติสูตร

คนไม่อดทนย่อมก่อปัญหามาก

โทษ ความน่ารังเกียจของคนไม่อดทน ดังนี้

๑. ไม่เป็นที่รักไม่เป็นพอใจของคนส่วนใหญ่

๒. ก่อเวรเยอะ

๓. มักทำผิดเยอะมาก

๔. ขาดสติตาย

๕. ตายแล้วเกิดในอบายภูมิแน่นอน

อธิบาย

๑. ไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของคนส่วนใหญ่

คนไม่อดทน มักทำอะไรตามใจตนเอง คำว่าตามใจคือตามกิเลส ไม่ทนไม่ฝึกฝนอบรมตนเอง อยากทำอะไรก็ทำ อยากพูดอะไรก็พูด อยากคิดอะไรก็คิด ไม่ห้าม ไม่ฝืน

คนไม่อดทน มักเป็นคนดื้อ ด้าน ก้าวร้าว อวดเก่ง เบ่งโต จึงเป็นที่น่ารังเกียจเหลือเกิน เด็กไม่อดทนต่อคำเตือนของพ่อแม่ จะทำให้พ่อแม่เหนื่อยมาก เหนื่อยกายที่เลี้ยงดูเขาให้เติบโตไม่เท่าไหร่ แต่เหนื่อยใจนั้น หนักหนาสาหัส

คนโตแล้ว จนกระทั่งแก่เฒ่า หากไม่อดทน ก็เป็นผู้ใหญ่ที่น่าเกลียด ยิ่งคนแก่มากแล้ว หากไม่อดทน ขี้บ่นจุกจิกจู้จี้ ลูกหลานก็ไม่อยากเข้าใกล้

น่าเกลียดกว่าสิ่งใดก็คนไม่อดนทนนี้แหละ

๒. ก่อเวรเยอะ

เพราะความดื้อดึง ไม่เชื่อฟัง อย่างเช่น ขณะนี้ เรากำลังเผชิญหน้ากับCOVID-19 ซึ่งเป็นโรคที่เรามองไม่เห็นตัวเขา แต่แพร่เชื้อเพราะติดต่อสัมพันธ์กัน แล้วเชื้อโรคก็เข้าทางตา จมูก ปาก หากเราทำความสะอาดไม่ทัน หรือไม่ทำความสะอาด

โรคนี้จะหยุดแพร่ ถ้าทิ้งระยะห่างที่เชื้อกระจายไม่ถึง หากเราทั้งหลายทำตามคำแนะนำของหมอดังกล่าวแล้ว โรคก็หยุดทันที ส่วนคนที่ติดแล้ว ก็รักษาได้ หากไม่รุนแรง แต่ขณะนี้ เชื้อก็ยังแพร่กระจายไม่หยุด ทั้งที่รัฐบาลทั่วโลกสั่งให้อยู่บ้าน ทิ้งระยะห่าง ทำความสะอาดตัวเองเรื่อยๆ

ก็แสดงว่า ยังมีคนไม่เชื่อฟัง ยังมีคนคิดว่าไม่เป็นไร ไม่ใช่เรา เชื้อก็เลยยังกระจายออกไปเรื่อยๆ เพราะคนเหล่านี้

การไม่เชื่อฟัง ไม่ปฏิบัติตาม เพราะไม่อดทน จึงเป็นคนดื้อ นี้แหละ คนเหล่านี้ ก็เป็นที่น่ารังเกียจของคนที่พยายามอยู่ในกฎ เกลียดคนเหล่านี้ เป็นการก่อเวรอย่างหนึ่งของผู้ที่ไม่อดทน

หมอ พญาบาล เจ้าหน้าที่ทั้งหลาย ทั่วโลก เหนื่อย ล้า ติดเชื้ออีก มากมาย ก็เพราะท่านไม่เชื่อฟัง ดื้อดึง

๓.มักทำผิดเยอะ

เพราะไม่อดทนจึงก่อกรรมทำเข็ญไม่จบสิ้น ยิ่งในขณะนี้ เพราะไม่อดทนที่จะอยู่ในกฎ ไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำของหมอ ของผู้รู้ เขาเหล่านั้น จึงไปเอาเชื้อCOVID-19แล้วก็ปล่อยต่อไปอีก คนบริสุทธิ์ต้องติดเชื้อเพราะท่านที่ดื้อทั้งหลาย

อดทนสักนิด เราจะผ่านCOVID-19 อย่างสบายๆ

๔. ขาดสติตาย

คนไม่อดทน ไม่ฝึกฝนอบรมตนเองให้เป็นดีมีศีลธรรม อย่างไรก็ตายอย่างไม่มีสติ เช่นกล้าเกิน ก็ขาดสติ ทุรนทุรายก่อนตาย ฟุ้งซ่าน สติแตกก่อนตาย เครียดก่อนตาย เป็นต้น

๕. ตายแล้วเกิดในอบายภูมิแน่นอน

คนไม่อดทน จึงไร้ศีลธรรม ก่อกรรมชั่วไว้เยอะอย่างไม่ละอาย ตายแล้วต้องเกิดในอบายภูมิแน่นอน

นี้แหละโทษ ผลชั่วของคนไม่อดทนก่อให้ตัวเอง และชาวโลกต้องเดือดร้อนไปด้วย

ส่วนคนที่อดทน จะเป็นคนที่ประเสริฐมาก ดังนี้

๑. ใครๆก็รัก

๒. ไม่มีเวรกับใคร

๓. ทำผิดน้อยมาก

๔. ตายอย่างสงบสุขเพราะมีสติ

๕. ไปเกิดในสวรรค์สุคติภูมิแน่นอน

อ้างอิง

http://www.84000.org/tipitaka/read/m_siri.php?B=22&siri=215

You may also like...

Popular Articles...

Schreibe einen Kommentar