Buddhadhamma Tepitaka Pathomvuddhapabbaj_mixdown

Buddhadhamma Tepitaka Pathomvuddhapabbaj_mixdown
Buddhadhamma Tepitaka Pathomvuddhapabbaj_mixdown
Popularität:0
  • Beschreibung

Buddhadhamma Tepitaka Pathomvuddhapabbaj_mixdown

ชวนโยมเรียนพระไตรปิฎก

เรื่อง ปฐมวุฑฒปัพพชิตสูตร

บวชเมื่อแก่เข้าใจธรรมะลึกซึ้งได้ยาก (แต่ไม่ใช่หมายความว่าเข้าใจไม่ได้)

ร่างกายก็เหมือนกับสรรพสิ่งบนโลกนี้หรือโลกไหนก็ตาม มีวัยเด็ก วัยรุ่น วัยกลาง วัยปลาย วัยชรา วัตถุสิ่งของก็เหมือนกัน วัตถุสิ่งของเก่ามากแก่มาก ก็ใช้การไม่ค่อยได้ ใช้ได้ไม่ค่อยดี และไม่ดีเลย ร่างกายก็อย่างเดียวกัน เก่ามาก แก่มากก็ใช้การไม่ค่อยได้ ใช้ได้ไม่ดีเลย

ต้นไม้ที่โตเต็มที่แล้ว ก็คอยวันตาย หรือถูกตัดไปทำอะไรอย่างอื่น ชีวิตคือร่างกายโตแล้ว ก็คอยวันแก่วันเจ็บและวันตาย แค่นั้นเอง

การเป็นสมณะ ยิ่งยากสำหรับคนแก่แล้วมาบวช คำว่ายากในที่นี้ หมายถึง ดังนี้

๑. เป็นคนละเอียด ยาก

เพราะแก่แล้ว หลงๆลืมๆ สกปรก

๒.เป็นคนมีมารยาทงาม ได้ยาก

เป็นสมณะมีกฎระเบียบเยอะมากๆ ถ้าไม่มีกฎระเบียบในการฝึกตน ในการกำจัดความหยาบ กิริยามารยาท ก็ไม่น่าเลื่อมใส ไม่น่าศรัทธา จะบวชทำตัวเช้าชามเย็นชามก็ได้ แต่มีประโยชน์น้อย หรือไม่ได้ประโยชน์เลย คุณค่าของสมณะอันหนึ่ง ก็คือการทำตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม

๓. เป็นคนใฝ่หาความรู้ ยาก

นอกจากไม่ใฝ่รู้แล้ว ยังยึดติดประสบการณ์ที่อาบน้ำร้อนน้ำเย็นมาก่อน เลยเป็นคนสอนยากอีก อะไรก็รู้แล้ว รู้แล้ว รู้แต่เรื่องราวที่ทำตนให้ดื้อด้าน รู้แต่เรื่องราวที่ทำตนให้โง่งมงายดักดาน

๔. เป็นคนพูดธรรมะให้ดีได้ยาก

เพราะไม่มีอะไรจะให้พูด ที่พูดไปก็ไม่เป็นหลักไม่เป็นแหล่งอะไร เอาแต่ความรู้สึกว่า น่าจะเป็นอย่างนั้น น่าจะเป็นอย่างนี้ หรือมั่นใจว่าต้องเป็นอย่างนี้ เพราะตนเกิดมากก่อน

๕.จำพระวินัย ได้ยาก

มันเหนื่อยหน่ายที่จะจำ เมื่อจำกฎการปฏิบัติตัวของตนเองไม่ได้ จะทำให้ประพฤติตน วางตนให้เหมาะ ให้งามได้อย่างไร

ต้นไม้ใบหญ้า ผักพืชทั้งหลาย จะกินก็ต้องกินตอนที่มันยังหนุ่มสาวอยู่ ไปกินตอนแก่แล้ว มันก็เหนียวเคี้ยวยาก ชีวิตเราก็เช่นกัน จะทำอะไร ต้องรีบทำ อย่าผัดวันประกันพรุ่ง เวลาของร่างกายมันไม่คอยเรา มันแก่ไปทุกวินาที

คนแก่ที่ไม่สติปัญญาฝึกตน จะเป็นคนหยาบ ทำอะไรก็หยาบไปหมด มารยาทก็แย่ ดื้อดึงแต่ว่าอาบน้ำร้อนมาก่อน ไม่ใฝ่รู้ใฝ่เห็น พูดจาก็เลอะเลือน ไม่มีกฎเกณฑ์ชีวิต ยิ่งศีลข้อที่ ๔ คำเท็จ คำหยาบ ส่อเสียด เพ้อเจอ มีหมดเกือบทุกข้อ

ฝึกตนแต่ยังหนุ่มสาว มันง่ายและทรงพลังถึงตอนแก่ คนแก่ที่ผ่านการฝึกตนมาอย่างดีแล้ว จะเป็นคนแก่ที่น่าเคารพน่ากราบไหว้ น่านับถือบูชา คนแก่ที่มีหลักธรรมตรงข้าม ๕ ข้อ นั้น คือคนแก่ที่ขลัง เป็นคนแก่ที่วิเศษ ใครๆก็อยากเข้าใกล้ หากเป็นคนแก่ที่พร้อมพรั่งไปหลัก ๕ ข้อนั้น เป็นคนแก่ที่น่าเกลียด น่ากลัวมาก

คนหนุ่มที่มีหลัก ๕ ประการนี้ ก็เป็นคนที่น่ารังเกียจอย่างยิ่ง

อ้างอิง

https://84000.org/tipitaka/read/m_siri.php?B=22&siri=59

You may also like...

Popular Articles...

Schreibe einen Kommentar