Buddhadhamma Tepitaka Punnavipaka Mettasutta_mixdown-1

Buddhadhamma Tepitaka Punnavipaka Mettasutta_mixdown-1
Buddhadhamma Tepitaka Punnavipaka Mettasutta_mixdown-1
Popularität:0
  • Beschreibung

Buddhadhamma Tepitaka Punnavipaka Mettasutta_mixdown-1

พระมหาทองนาค นาควโร ประธานสงฆ์วัดธรรมวิหาร ฮันโนเฟอร์ เยอรมัน

(พระธรรมเทศนา ; การเทน์ )

Sprecher ist Phra Maha Thongnark Nagawaro , Abt des

Wat Dhammavihara Hannover . ( hier hören wir eine Predikt / Vortrag v. Abt )

กลิคที่ Download

ทบทวนธรรม

ชวนโยมเรียนพระไตรปิฎก

เรื่อง ปุญญวิปากสูตร

พลังบุญแห่งการแผ่เมตตาจิต

สมัยหนึ่ง ครั้งเมื่อพระพุทธเจ้าบำเพ็ญบารมีเป็นพระโพธิสัตว์อยู่ ได้แผ่เมตตาจิตแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายเป็นเวลา ๗ ปี เมื่อสิ้นอายุไขยแล้วได้เกิดเป็นพรหมถึง ๗ สังวัฏฏกัป(คราวกัปเสื่อม) และวิวัฏฏกัป (คราวกัปเจริญ) หรือ ๗ ยุคสมัย คำว่าเสื่อม หมายถึงยุคที่โลกบรรลัยไฟไหม้ น้ำท่วม พายุกระหน่ำ ภัยนี้ไม่ใช่ภัยธรรมดา เพราะพลังความเสียหายถึงชั้นพรหมเลย พรหมที่รอดพ้นจากการถูกทำลายในยุคนั้น คืออาภัสสรพรหม ยุคสมัยที่จักรวาลเจริญ พระโพธิสัตว์ที่เป็นพรหม ก็เกิดในวิมานพรหม ที่บรรดาพรหมมากมายถูกทำลาย จนวิมานพรหมว่าง เวลาที่เป็นสังวัฏฏกัปและวิวัฏฏกัป มันนานเหลือเกิน นานจนนับไม่ได้ ได้แต่คาดคะเนเอาว่าประมาณนี้

พอพลังบุญแห่งเมตตาจิตอ่อนกำลังลง พระองค์ก็เกิดเป็นท้าวสักกะถึง ๓๖ ครั้ง เมื่อพลังบุญอ่อนกำลังลงอีก ก็เกิดเป็นมนุษย์ เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ์และเป็นกษัตริย์อีก (ไม่บอกว่ากี่ชาติ คงจะหลายชาติ ขนาดเป็นท้าวสักกะถึง ๓๖ ครั้ง) พระองค์เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ์และกษัตริย์ผู้ทรงธรรม

เมื่อพลังบุญแห่งเมตตาจิตอ่อนกำลังลงอีก ก็เกิดเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีอีกหลายชาติ

นี้คือพลังแห่งเมตตาจิต เป็นบุญที่ยิ่งใหญ่จริงๆ จนนับประมาณมิได้

เมตตาจิต เป็นบุญที่ทำได้เลย ไม่ต้องเตรียมวัตถุสิ่งของ ไม่ต้องใช้เงินทองเป็นจำนวนมากมายก่ายกอง เตรียมแค่จิตให้เป็นบุญเท่านั้น

การแผ่เมตตาจิต เป็นบุญได้อย่างไร?

สังเกตจิตตัวเอง เวลาเราแผ่เมตตาจิต เราจะจับจ้องจดจ่อ (Focus) กับผู้ที่เราแผ่เมตตาจิตไปให้ การจับจ้องนั้นเป็นสมาธิ ยิ่งเราใช้เวลาแผ่เมตตาจิตนานเท่าไหร่ จิตก็เป็นสมาธินานเท่านั้น จิตที่เป็นสมาธิขณะแผ่เมตตาจิตหรือแผ่บุญ เป็นบุญมาก

การแผ่เมตตาจิต หากเกิดจากจิตที่เป็นเมตตาจริงๆ เราจะไม่อยู่ภายใต้ความเกลียดชังผู้ใด ไม่อิจฉาริษยาใคร ไม่น้อยเนื้อต่ำใจตนเอง ไม่อยากชนะคะคานผู้ใดด้วยโลภจิต โทสจิต โมหจิต การที่เมตตาจิตอยู่เหนือกิเลส เป็นที่ยิ่งใหญ่

ขณะแผ่เมตตาจิต บางทีก็ไปติดตรงคนที่เราเกลียด ไม่ชอบ ที่เราอิจฉาริษยา ความโกรธก็เกิดแทนเมตตาจิต เช่น เรื่องอะไรจะให้มันเจริญ เรื่องอะไรจะให้มันมีความสุข เมตตาจิตกับโทสจิตมันเป็นศัตรูกัน เมตตาไม่ได้ก็เพราะโกรธ อิจฉา ริษยา ตระหนี่ความดี

หากเราผ่านด่านความโกรธได้ เวลาแผ่เมตตาจิตจะเบาสบายมีความสุข เราหาความสุขได้จากการไม่โกรธ ให้อภัย เขาจะเจริญจะเสื่อม เป็นเรื่องของเขา แต่ใจเราปล่อยวางได้ ให้อภัยได้ คนที่ปล่อยวางได้ ให้อภัยได้เท่านั้นคือคนมีความสุขที่แท้จริง

จิตที่เป็นเมตตาอยู่เหนือความโกรธ เป็นบุญที่ยิ่งใหญ่

ขอเชิญพวกเราทั้งหลายแผ่บุญทุกวัน แผ่เมตตาจิตทุกวัน ให้เทวดา ภูติผีปีศาจ อมนุษย์ทั้งหลาย เขาเหล่านั้นเมื่อได้รับผลของเราแล้ว ขอท่านทั้งหลายเหล่านั้นจงช่วยมนุษย์ด้วยเถิด ให้หมู่มนุษย์ปราศจากโรคไวรัสCOVID-19 ด้วยเถิด

แผ่บุญแผ่เมตตาจิตให้เพื่อนมนุษย์ของเราทั้งหลายปราศจากโรคไวรัสCOVID-19

พวกเราทั้งหลาย อย่าเฉยเมยต่อความทุกข์ของเพื่อนมนุษย์เลย อย่างน้อยส่งความรู้สึกดีๆไปในทุกสารทิศ

เมตตาจิตนี้ จะทำเรามีความสุขตลอดเวลา เพราะเราแผ่เมตตาจิตเรื่อยๆ

ผลบุญของเมตตาจิตก็สูงส่ง อย่างที่พระพุทธเจ้าของเราบำเพ็ญมาแล้วนี้

อ้างอิง

http://www.84000.org/tipitaka/read/r.php?B=23&A=1939

You may also like...

Popular Articles...

Schreibe einen Kommentar