Buddhadhamma Tepitaka Punyakiriyavatthusutta_mixdown

Buddhadhamma Tepitaka Punyakiriyavatthusutta_mixdown
Buddhadhamma Tepitaka Punyakiriyavatthusutta_mixdown
Popularität:0
  • Beschreibung

Buddhadhamma Tepitaka Punyakiriyavatthusutta_mixdown

ชวนโยมเรียนพระไตรปิฎก

เรื่อง ปุญญกิริยาวัตถุสูตร

วิธีบำเพ็ญบุญให้แก่ตัวเองในชีวิตประจำวัน

วิธีทำบุญ ๓ ประการ ที่เรียกว่า “บุญกิริยาวัตถุ ๓” แม้เราจะคุ้นเคยมานาน แต่เราก็ไม่ค่อยได้ประพฤติให้บริบูรณ์ อย่างมากเราบำเพ็ญได้เพียงแค่ “ทานบุญกิริยาวัตถุ”การให้ทาน ส่วนบุญประการที่ ๒ ซึ่งสำคัญมาก เรามักปล่อยปละ และละเลย เพราะการมีศีล การมีระเบียบวินัย การเคารพกฎกติกา ดูเหมือนจะเป็นอุปสรรคต่อการทำอะไรตามใจ เราพอใจกับการทำอะไรตามใจมากกว่า รู้สึกว่าไม่อึดอัด และดูเหมือนจะรวดเร็วทันใจ แต่ความช้าทั้งระบบคือผลของการทำอะไรตามใจ

บุญประการที่ ๒ เราจึงประมาท ไม่สนใจ น้อยคนนักที่จะใส่ใจในการฝึกตนให้มีระเบียบ การทำผิดกฏผิดศีลอยู่เรื่อยๆ จนกลายเป็นนิสัยมักง่าย เอาแต่ใจ จึงกลายเป็นสำนวนของชนชาติไทยว่า “ทำอะไรตามใจคือไทยแท้” แม้คนที่ไม่ทำอะไรตามใจ ก็พลอยอยู่ในเครื่อข่ายแห่งไทยแท้นี้ด้วยไปด้วย

การมีศีล สำหรับคนที่ต้องการบุญด้วยใจจริงแท้แล้ว กลับมีความสุขที่ได้ประพฤติ มีความสุขที่ได้ตั้งอยู่ในศีล ไม่รู้สึกอีดอัด ตรงกันข้ามกลับคล่องตัว ยิ่งหากคนมีศีลเป็นหัวหน้าคน เป็นเจ้าของกิจการ คนที่เป็นลูกน้องเป็นพนักงานในบริษัทตนก็จะพลอยมีศีลไปด้วย มีระเบียบไปด้วย เพราะหากไม่มีศีลไม่มีระเบียบ ก็ทำงานกับหัวหน้าที่มีศีลยาก เป็นพนักงานในบริษัทของคนมีศีลไม่ได้

ลูกน้องมีศีล แต่หัวหน้าหรือเจ้าของกิจการไม่มีศีล ลูกน้องก็อึดอัดไม่น้อย

บุญประการที่ ๓ คือภาวนาบุญกิริยาวัตถุ การน้อมเอาธรรมะมาประพฤติด้วย การมีปัญญา การปล่อยวาง การมีเมตตาจิต การอดทน ก็จะเป็นเกราะคุ้มครองคนดีมีศีลธรรม หาทางออกให้ตนเองอย่างคนมีบุญเสมอแม้ในสถานการณ์ที่ยาก

หัวหน้าที่มีทาน ศีล เมตตาภาวนา จะแผ่พลังธรรมกระจายไปทั่วสำนักงานขอบเขตที่เขารับผิดชอบ และจะเลยไปอย่างไร้ขอบเขต

หากเป็นลูกน้องที่มีศีลธรรม ๓ ประการนี้ ทั้งเจ้านายและเพื่อนพ้องจะเกรงใจ แต่บางคนการเป็นคนดีมีศีลธรรม ไม่ราบรื่นเลย เพราะมีมารมาพิสูจน์การมีศีลธรรมของผู้นั้นมาก มากถึงขนาดจะเอาชีวิตไม่รอดก็มี บางคนก็พ่ายแพ้ต่อมารเหล่านั้น จึงกลายเป็นมารกับมารเหล่านั้นไปด้วย กลุ่มมารอยู่รวมกันก็มีความสุข สนุกสนานเหมือนหมู่หนอนได้ชอนไชเนื้อเน่าเหม็นสกปรก กิน นอนอย่างเพลิดเพลินในเนื้อเน่านั้น

คนที่ต้องการบุญ และมั่นใจว่าบุญคือความสุข แม้จะเจออุปสรรคปัญหา ก็ไม่ละ ไม่ท้อ ไม่หวั่นไหวในการมีทาน ศีล เมตตาภาวนา เพราะบุญนี้ จะคุ้มครองทั้งชาตินี้และชาติหน้า และพาเข้าสู่พระนิพพานในที่สุด

บุญ ๓ ประการ ต้องบำเพ็ญด้วยกัน จึงจะบริบูรณ์แห่งบุญ หากมีแต่ทาน แต่ไม่มีศีลไม่มีวินัย ไม่มีปัญญา ก็เป็นทุกข์ มีศีลมีระเบียบอย่างเดียว แต่ขาดทาน ขาดปัญญา ก็จะเป็นคนไร้น้ำใจไร้เหตุผล เครียดปล่อยวางไม่เป็น หากมีปัญญาอย่างเดียว แต่ขาดทาน ขาดศีล ก็จะเป็นคนเห็นแก่ตัวมาก และมักเอาเปรียบผู้อื่นจากความรู้ จากปัญญาของตน

ดังนั้น ต้องบำเพ็ญทั้ง ๓ ประการพร้อมกันไป จึงจะส่งผลให้ชีวิตมีความสุขอย่างบริบูรณ์

อ้างอิง

https://84000.org/tipitaka/read/m_siri.php?B=25&siri=175

……weiter mit Dhamma Podcast Wat Dhammavihara Hannover

You may also like...

Popular Articles...

Schreibe einen Kommentar