Buddhadhamma Tepitaka Putigattatissa thera_mixdown

Buddhadhamma Tepitaka Putigattatissa thera_mixdown
Buddhadhamma Tepitaka Putigattatissa thera_mixdown
Popularität:0
  • Beschreibung

พระมหาทองนาค นาควโร ประธานสงฆ์วัดธรรมวิหาร ฮันโนเฟอร์ เยอรมัน

(พระธรรมเทศนา ; การเทน์ )

Sprecher ist Phra Maha Thongnark Nagawaro , Abt des

Wat Dhammavihara Hannover . ( hier hören wir eine Predikt / Vortrag v. Abt )

กลิคที่ Download

ชวนโยมเรียนพระไตรปิฎก

เรื่อง พระปูติคัตตติสสเถระ

พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพยาบาลพระป่วยเน่าทั้งตัว

พระติสสะ บวชมาหลายปี จนมีลูกศิษย์คอยปรนนิบัติดูแล แต่ท่านยังไม่บรรลุพรอรหันต์ อาจจะเป็นเพราะกรรมเก่าที่ไม่ดีของท่าน บดบังไม่ให้ท่านได้ดวงตาเห็นธรรม

และแล้วผลกรรมชั่วที่ท่านเคยทำไว้ในสมัยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่า กัสสปะ ท่านเคยเป็นพรานนก จับนกมาขายเป็นอาชีพ ส่วนหนึ่งก็เลี้ยงครอบครัว แต่ที่หนักกว่านั้น ท่านคิดว่า หากฆ่านกทุกตัวแล้วขาย หากวันใดขายไม่หมด นกก็จะเสีย จะเน่า จึงหาวิธีให้นกมีชีวิตอยู่นานๆ แต่ไม่ให้นกหนีไปด้วย จึงหักแข้งขานก หักปีกนกทั้งหมด แล้วกองๆไว้

นกก็ร้องด้วยความเจ็บปวด บินไปไหก็ไม่ได้ เดินไปไหนก็ไม่ได้ ทนเจ็บปวดอยู่อย่างนั้น จนถูกขาย เอาไปทำอาหาร จึงจะหมดความเจ็บปวด

วันหนึ่งขณะ นายพรานนี้ กำลังจะกินอาหารเช้า ซึ่งมีนกเป็นกับข้าว ขณะนั้นเอง พระอรหันต์รูปหนึ่ง ก็เดินบิณฑบาต มาหยุดอยู่หน้าบ้านของนายพรานนั้นพอดี

เห็นพระแล้ว ก็เลื่อมใส อยากทำบุญขึ้นมาทันที จึงได้ใส่บาตรท่าน เสร็จแล้วได้อธิษฐานบุญว่า “ขอให้ได้ดวงตาเห็นธรรม เหมือนที่ท่านเห็นแล้วด้วยเถิดครับ”

กรรมไม่ดีของท่านผ่านไปหนึ่งพุทธันดร เกิดมาชาตินี้ มีโอกาสฟังธรรม แล้วเลื่อมใส บวชเป็นพระ แต่ไม่บรรลุธรรมเลย จนวันหนึ่ง เริ่มป่วยเป็นโรคผิวหนัง และป่วยหนักชึ้นเรื่อยๆ จนตุ่มที่ผิวหนังของท่านเต็มไปด้วยต่อมหนอง พองโตเท่าผลมะตูม แล้วแตกเหม็นคลุ้งไปทั่ว เนื้อตัวท่านเป็นหลุมหนอง จนลูกศิษย์เอง ก็ทนไม่ไหว ดูแลไม่ไหว ไม่ใช่ไม่เคารพท่าน แต่เข้าใกล้ไม่ได้จริงๆ

นอนอยู่รูปเดียว เดียวดายในกุฏิหลังที่อบอุ่น แต่มันช่างอ้างว้างผู้คน เพราะกลิ่นเหม็นตลบอบอวนไปหมด น่าเศร้าเหลือเกิน ยามทุกข์ยาก พึ่งพาตัวเองก็ไม่ได้ ผู้อื่นก็ดูแลไม่ได้ ย้อนนึกถึงกรรมที่ท่านเคยทำกับนกน้อยทั้งหลาย เหล่านกน้อยถูกหักแข้งขา ถูกหักปีก บินไม่ได้ เดินไม่ได้ นอนเจ็บปวด ไม่มีน้ำตาให้มนุษย์เห็นเพื่อเรียกร้องความสงสาร ถูกกองทิ้งไว้ขาย ไร้ความเมตตาจากเพรชฆาต

นกก็มีหัวใจ คนก็มีหัวใจ นกก็เจ็บปวดเป็น คนก็เจ็บปวดเป็น แต่ทำไมความเจ็บปวดของนกมีค่าเพียงแค่เป็นอาหาร ถูกคนให้ความสำคัญอย่างมากก็แค่เป็นอาหารของเขา นั่นเป็นเพียงแค่มนุษย์คิดเอาเอง แต่กฎธรรมชาติ คุณค่าของนกกับคุณค่าของมนุษย์ เสมอกัน ถึงแม้ว่าปัญญาที่บรรลุธรรมของสัตว์ไม่มี แต่จิตเป็นกุศลสามารถเกิดแก่สัตว์เดรัจฉานได้

ดูท่านพระติสสะเถระ เป็นอุทาหรณ์เถิด ทรมานนกอย่างไร นกเจ็บปวดอย่างไร ความเจ็บปวดนั้น ความทรมานนั้น ก็เป็นของท่านเช่นเดียวกัน นกถูกเมินเฉย ท่านก็ถูกเมินเฉย แต่กรรมดีที่ท่านได้ถวายอาหารบิณฑบาตแด่พระอรหันต์ จึงทำให้ท่านบรรลุอรหันต์ กรรมดีนั้นเป็นพลังให้ท่านเข้าในพระญาณของพระผู้มีพระผู้มีพระภาคเจ้าได้

พระเมตตาของพระพุทธเจ้า ไม่มีประมาณ ยิ่งใหญ่มาก ถึงพระเถระนั้นจะมีกายเหม็นคลุ้งไปทั่ว แต่พระพุทธองค์ไม่รังเกียจเลย ทรงเอ็นดูพระเถระมาก จนพระภิกษุสงฆ์ทั้งหลาย ต้องรีบเข้ามาช่วยพระองค์

เมื่อท่านสบายกาย ผ้าผ่อนสะอาด ใจก็เบาสบาย และที่สบายกว่านั้น คือ พระพุทธเจ้ามาดูแลท่านด้วยพระองค์เอง เกิดความปลาบปลื้มใจ ยิ่งใหญ่มาก

พอฟังพระธรรมเทศนาจากพระพุทธองค์จบ ก็บรรลุอรหันต์ ดับขันธ์ไปเลย เพราะกายนั้นไม่ไหวแล้ว มีแต่รูหนอง กระดูกก็แตกหัก

กรรมชั่วน่ากลัวเหลือเกิน ตอนทำก็สนุก ตอนเราเอาเปรียบผู้อื่นก็สนุก ตอนเราผิดศีลแต่ละข้อก็สนุก ดูถูกเหยียดหยาบคนตักเตือน แต่เมื่อผลกรรมชั่วนั้นให้ผลจึงรู้รสแห่งกรรม

เหตุผล อันเป็นอาวุธสำหรับเบียดเบียนผู้อื่นอย่างศีลข้อที่หนึ่งว่า “ไม่ฆ่าแล้วจะเอาอะไรกิน ก็สัตว์พวกนี้มันเป็นอาหารของมนุษย์อยู่แล้ว ไม่เป็นไรหรอก” หากเราเอาความเจ็บปวดของสัตว์ที่เรากำลังทำเขานั้น มาเป็นความเจ็บปวดของตัวเองบ้าง เราจะรู้สึกอย่างไร เราลองนึกถึงหัวอกเขาดูบ้าง

ที่สำคัญ ธรรมชาติยุติธรรมเสมอ

อีกเรื่องหนึ่งที่อยากกล่าวถึง เนื่องจากมีข้อความที่ไม่เป็นความจริงเกี่ยวเรื่องนี้ แชร์กันไปมาก ทำนองว่า พระพุทธเจ้าตรัสกับพระอานนท์เกี่ยวกับโรคระบาด หากเราไม่มีกรรมเก่า เราก็จะไม่ติดเชื้อ

เป็นการกล่าวที่ผิดมาก เรื่องก็เล่าผิด ที่ผิดหนักมาก คือ ไปเน้นแค่กรรมเก่า ให้เชื่อแค่กรรมเก่า ซึ่งเป็นมิจฉาทิฏฐิ นี้ไม่ใช่คำสอนของพระพุทธเจ้า เมื่อเชื่อกันมาก มิจฉาทิฏฐิก็เกิดแก่ผู้โพสต์ เกิดแก่คนเชื่อ บาปกรรมติดตัวกันไปเรื่อยๆ

พระพุทธศาสนา สอนให้เชื่อทั้งกรรมเก่าและสอนให้เชื่อทั้งกรรมปัจจุบัน โดยเฉพาะกรรมปัจจุบัน สำคัญที่สุด

สอนให้เชื่อแต่เรื่องกรรมเก่า คนเชื่อก็จะประมาท เช่นขณะนี้ หากคนเชื่อแต่กรรมเก่าของตน บางคนมั่นใจว่าตนทำกรรมดีไว้เยอะ หรือที่ผ่านๆมาก็บริจาคทานไว้เยอะ ทำบุญไว้เยอะ แล้วไม่ระวังตัวเอง ประมาทคิดว่ามีบุญเยอะ บุญจะคุ้มครองรักษา ไม่ป้องกันตัวเองจากโรค COVID-19 เขาผู้นั้นก็จะกลายเป็นเหยื่อของ COVID-19 อย่างง่ายดาย

ส่วนเรื่องเกี่ยวกับโรคระบาดที่เมืองเวสาลีมีคนตายมาก จนเมืองทั้งเมืองเหม็นคลุ้งไปด้วยกลิ่นศพ กลายเป็นแหล่งชุมนุมของสัตว์กินเนื้อและภูติผีที่กินของเน่า แล้วพระพุทธเจ้าเสด็จไปช่วยนั้น ก่อนเสด็จไปถึงเมืองเวสาลี ฝนก็ตกหนัก ได้ชำระล้างสิ่งสกปรกออกไปหมด เกิดความสะอาดขึ้นแทน ยังมีภูติผี อมนุษย์อยู่ พระพุทธองค์ก็ให้พระอานนท์ไปพรมน้ำ ทรงให้พระอานนท์อ้างเอาพลังอานุภาพของพระพุทธเจ้าช่วยคุ้มครองสรรพสัตว์ทั้งหลาย ทั้งภูติผีเทวดาและมนุษย์ด้วย และอ้างเอาบุญทั้งหลายที่มนุษย์ทำแล้วแผ่บุญให้ภูติผีเทวดา ให้สิ่งศักดิ์เหล่านั้น มีเทวดาเป็นต้นช่วยคุ้มครองมนุษย์ด้วย

การโพสต์ที่บิดเบือนและมีผู้เชื่อการบิดเบือน จะด้วยเจตนาอย่างไรก็ตาม แต่การเชื่อที่ผิด ก็จะพาเราเดินทางผิดไปเรื่อยๆ แล้วก็เข้าใจเอาเองว่า เราทำถูก

สัมมาทิฏฐิสำคัญมาก เหมือนแสงอรุณ พร้อมที่จะสว่างแจ่มจ้า ส่วนมิจฉาทิฏฐิ เหมือนแสงอาทิตย์ตอนเย็น พร้อมที่จะมืดมิด

อ้างอิง

http://www.84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=25&i=13&p=7

You may also like...

Popular Articles...

Schreibe einen Kommentar