Buddhadhamma Tepitaka Putimukhapeta_mixdown

Buddhadhamma Tepitaka Putimukhapeta_mixdown
Buddhadhamma Tepitaka Putimukhapeta_mixdown
Popularität:0
  • Beschreibung

Buddhadhamma Tepitaka Putimukhapeta_mixdown

พระมหาทองนาค นาควโร ประธานสงฆ์วัดธรรมวิหาร ฮันโนเฟอร์ เยอรมัน

(พระธรรมเทศนา ; การเทน์ )

Sprecher ist Phra Maha Thongnark Nagawaro , Abt des

Wat Dhammavihara Hannover . ( hier hören wir eine Predikt / Vortrag v. Abt )

กลิคที่ Download

ชวนโยมเรียนพระไตรปิฎก

เรื่อง ปูติมุขเปรต

เปรตปากเน่า หนอนชอนไชเหม็นคลุ้ง

ในยุคสมัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากัสสปะ มีพระธรรมกถึก นักเทศน์เก่งรูปหนึ่ง ได้เดินทางไปพักวัดแห่งหนึ่ง ที่พระเถระสองรูปอยู่ด้วยกันด้วยธรรมะ เคารพกันมาก พรรษาห่างกันแค่พรรษาเดียว แต่ท่านก็เคารพกันตามพรรษา ญาติโยมก็มีความสุขที่พระสามัคคีกัน

พระอาคันตุกะ ได้รับการต้อนรับจากพระเถระทั้งสองด้วยความอบอุ่นตามนิสัยของผู้มีคุณธรรมสูง วันรุ่งขึ้นก็พาท่านไปบิณฑบาต ญาติโยมก็ดีใจมีพระมาเพิ่มให้ได้ทำบุญพระอาคันตุกะ เห็นดังนั้น เกิดความโลภอย่างแรงกล้า อยากอยู่วัดนี้ทันที เพราะญาติโยมถวายสิ่งของดีๆทั้งนั้นให้ใช้

เพราะความที่ตนเป็นนักเทศน์เก่ง ถือตนว่าเก่ง คนเก่งอย่างเรา จะอยู่ภายใต้การปกครองของผู้อื่นได้อย่างไร เราต้องเป็นหัวหน้า เราต้องเป็นเจ้าอาวาสเท่านั้น การที่จะได้เป็นเจ้าอาวาสสมบูรณ์แบบนั้น มีวิธีเดียวเท่านั้น คือต้องกำจัดพระเจ้าถิ่นออกไปให้ได้ นั่นไม่ใช่เรื่องยากสำหรับคนมีวาทศิลป์อย่างท่าน มีวิธีการ มีลีลาพูดเหนือชั้นอยู่แล้ว

แผนการยุแยงตะแคงรั่ว ก็ดำเนินการทันที

วันนี้ แกล้งไปชื่นชมยินดีพระผู้ใหญ่ แล้วก็แกล้งพูดกระทบพระผู้น้อย แล้วก็แต่งเรื่องให้พระทั้งสองรูปทะเลาะกัน

พระเถระทั้งสอง เป็นพระที่ใจงาม แต่ยังเป็นพระปุถุชนคนธรรมดา พอถูกยุแยงเข้า คนเราที่ยังมีกิเลสอยู่ ยากนักที่จะไม่หวั่นไหว จนในที่สุด พระเถระทั้งสอง ก็ทะเลาะกันด้วยความเงียบ ไม่แสดงความเคารพ ไม่ทักทาย จากนั้น ต่างก็ไปคนละทิศคนละทาง

พระอาคันตุกะ แอบมองตลอด จนเมื่อพระเถระทั้งสองแยกกัน สะใจพระอาคันตกะจริงๆ ดีใจสุดๆ

วันรุ่งขึ้นไปบิณฑบาตในหมู่บ้าน ถูกชาวบ้านถามถึงที่ไม่เห็นพระเถระทั้งสอง ท่านก็แพรวพราววาทะ ตอบชาวบ้าน จนชาวบ้านเชื่อ ถึงแม้ชาวบ้านบางคนไม่เชื่อก็ตาม แต่ก็ไม่ใช่ปัญหา

สังเกตการพูดจาของคนชั่ว แพรวพราว เหมือนมีเสน่ห์ มีเหตุผลหลักฐานน่าเชื่อถือจริงๆ

แต่นั่นมันเป็นความหน้าด้านของพวกเขา

สุดท้ายคนชั่วก็ต้องรับผลของการกระทำของตนเอง จะเก่งการยกเหตุผล อ้างกฎเกณฑ์ อ้างกฎหมาย ก็เป็นการอ้างด้วยจิตชั่วๆของเขา จิตชั่วที่แสดงออกทางกาย ทางจาวา และที่เกิดอยู่ในใจนั้น เป็นการสร้างระบบชีวิตของผู้นั้นเรียบร้อยแล้ว ว่าจะเป็นอย่างไร

พระรูปนี้ ไม่นานนัก ก็เครียดมาก คิดถึงกรรมที่ทำกับคนดีๆ แล้วก็ร้อนรุ่ม จนหัวใจวายตาย แล้วก็ไปเสวยผลกรรมของตนในนรกอเวจี นานแสนนาน จนถึงพระพุทธเจ้าของเรา เป็นเวลาช่วงหนึ่งของพระพุทธเจ้าพอดี ด้วยเศษกรรมที่ความร้อนของนรกเผาไม่หมด ท่านมาเกิดเป็นเปรต อยู่แถวภูเขาคิชกูฏ

เป็นเปรตที่รูปร่างงามเหลือเกิน ผิวเหมือนทองคำ เพราะบุญที่บวชเป็นพระรักษากายกรรมดี แต่ปากนั้นเน่าเฟะ หนอนชอนไชยั้วเยี้ยะ ส่งกลิ่นเหม็นคลุ้งไปไกลมาก ด้วยกรรมที่ปากเสีย

นี้ขนาดท่านสำนึกถึงกรรมของตนแล้วนะ ยังส่งผลให้ทรมานถึงขนาดนี้

กรรมเกิดจากปากนี้ รักษายากมากสำหรับคนประมาท

การเชื่ออะไรง่าย ใครยุยงให้เชื่ออย่างไร ก็เชื่ออย่างนั้น ร่วมขบวนการยุยุง ส่งเสริมการยุยง ใส่ร้ายป้ายสีคนอื่น หากเขาไม่ได้ชั่วอย่างที่เรากำลังเชื่อ ระวังเถิดกรรมนั้นจะตามสนอง ว่าเขาอย่างไร ได้อย่างนั้นแน่นอน หากเขาเป็นคนดีมากทำคุณงามดีไว้มาก ผลกรรมชั่วก็ยิ่งมาก

ถึงหากเขาเป็นคนชั่วจริง แต่ใจเราที่เกลียเขามาก เราเองก็เป็นคนชั่วไม่แพ้เขา มีแต่ความเกลียดชังอยู่ในใจ เพราะความชิงชังขังอยู่ในใจ พูดออกมาก็มีแต่ชวนทะเลาะ คนดีจริงเขาพูดแต่ดีงาม พูดให้คนทำดี พูดให้ใจสะอาด ส่วนการพูดให้เกลียดกัน ให้ชังกัน ให้ทะเลาะกัน ให้ชนะคะคานกัน มันก็เป็นคำพูดของคนชั่วนี่เอง ผลกรรมของตนย่อมอยู่กับตน

ด่าว่าคนดีมีศีลธรรม เพราะจิตอคติ น่ากลัวผลกรรมเหลือเกิน

การอ่านคำโพสต์ตามสื่อ ทั้งที่เป็นการใส่ร้าย แต่เราก็เชื่อเพราะเราไม่ชอบผู้นั้น กรรมชั่วก็เกิดแก่เรา โพสต์ต่อให้คนอื่นช่วยเชื่อ ให้คนอื่นช่วยเกลียดคนที่เราเกลียด ผลกรรมแบบโยงใยก็เกิดขึ้นแก่เรา จะเป็นสายใยให้พบแต่เรื่องทุกข์ และหากบุญน้อย ต้องไปนรกแน่นอน เพราะใส่ร้ายผู้อื่น

เชื่อบทเขียนที่ไม่จริง จะทำให้เราโง่ไปเรื่อยๆ โง่ถึงขนาดจะไม่เชื่ออะไรที่เป็นจริงเลย การเสพข่าวสารที่หลั่งไหลมาจากทุกสารทิศในปัจจุบัน เป็นเหมือนสนามรบของสมอง แล้วมันจะแสดงออกทางวาจา และทางกาย และมันก็จะส่งผลแห่งกรรมที่กาย วาจา นั้นทำ โดยสั่งตรงมาจากใจ

ศึกษาเปรตตนนี้ เป็นครูสอนชีวิต นี้เพียงแค่เศษเล็กๆของกรรมทั้งหลาย

อ้างอิง

http://www.84000.org/tipitaka/read/r.php?B=26&A=2995

อรรถกถา

http://www.84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=26&i=88

You may also like...

Popular Articles...

Schreibe einen Kommentar