9

Buddhadhamma Tepitaka Rogasutta _mixdown

Buddhadhamma Tepitaka Rogasutta _mixdown
Buddhadhamma Tepitaka Rogasutta _mixdown
Popularität:0
  • Beschreibung

พระมหาทองนาค นาควโร ประธานสงฆ์วัดธรรมวิหาร ฮันโนเฟอร์ เยอรมัน

(พระธรรมเทศนา ; การเทน์ )

Sprecher ist Phra Maha Thongnark Nagawaro , Abt des

Wat Dhammavihara Hannover . ( hier hören wir eine Predikt / Vortrag v. Abt )

กลิคที่ Download

Buddhadhamma Tepitaka Rogasutta _mixdown

ชวนโยมเรียนพระไตรปิฎก

เรื่อง โรคสูตร

ทุกคนเป็นโรคใจหมดเลย ยกเว้นพระอรหันต์

โรคมี ๒ อย่าง คือ

๑.โรคทางกาย

๒. โรคทางใจ

คนไม่ป่วยทางกายเลยตลอด ๑๐๐ ปี นั้น ยังพอหาได้ แต่คนที่ไม่ป่วยทางใจแม้แต่วินาทีเดียวไม่มีเลย

โรคทางใจนั้น ทุกคนเป็นอยู่ตลอดเวลา มากบ้าง น้อยบ้าง บางคนอาการป่วยใจปรากฎชัด บางคนซ่อนอยู่ภายใน คอยเวลากำเริบแค่นั้นเอง

เราดิ้นรนแสวงหาทรัพย์สินเพื่อเลี้ยงกาย ก็แสนทุกข์ทรมาน ขณะแสวงหา ก็ป่วยทั้งกายทั้งใจ เหนื่อยและก็เป็นทุกข์

นอกจากทำงานหาทรัพย์เลี้ยงกาย ทำให้ป่วยทั้งกายและใจแล้ว ยังต้องดิ้นรนหาชื่อเสียง เกียรติยศ ตำแหน่งเพื่อประดับใจอีก ก็เป็นโรคอีกชนิดหนึ่ง ที่บังคับเราให้ดิ้นรนหา

กิเลสหยาบ กิเลสละเอียดของปุถุชน ของโสดาบันบุคคล ของสกทาคามีบุคคล ของอนาคามีบุคคล ล้วนเป็นโรคทั้งนั้น ผู้บรรลุอรหันต์เท่านั้น หายโรคใจร้อยเปอร์เซ็น กิเลสหมดสิ้น

บุคคลนอกนั้น มีโรคทั้งนั้น สัตว์นรกขึ้นมาจนถึงเทวดาชั้นพรหม ล้วนมีโรคใจทั้งนั้น

ไวรัส COVID-19 เข้าร่างกายได้ เฉพาะทางตา จมูก ปาก หากรักษาทันก็ไม่ทำลายปอด รอดชีวิต

ส่วนโรคทางใจนั้น ไวรัส เข้าทางตา หู จมูก ลิ้น กาย และทางใจ โดยเฉพาะไวรัสที่เกิดทางใจนั้น มันเกิดขึ้นเองได้ด้วย เพราะได้เชื้อมาเก็บไว้

ไวรัส COVID-19 เข้าสู่กายโดยไม่ได้ตั้งใจ แต่ไวรัสทางใจนั้น ตั้งใจให้เกิดทั้งนั้น ไวรัส COVID-19รักษาให้หายได้ ถ้าไม่หนักเกินขณะนี้ แต่ไวรัสทางใจ รักษากันมาหลายล้านชาติแล้ว ไม่เคยหาย และจะไม่หายเลย หากผู้นั้น ไม่มีปัญญาเป็นสัมมาทิฏฐิ

ไวรัส COVID-19 ป้องกันได้ ไวรัสใจป้องกันยากเหลือเกิน แต่ก็ไม่เหลือวิสัยหากจะป้องกัน เช่นระวังตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ให้ดี ไม่ให้รูปที่เข้ามาทางตาเข้าถึงใจได้ ไม่ให้เสียงที่เข้าทางหูเข้าถึงใจได้ ไม่ให้กลิ่นที่เข้ามาทางจมูกเข้าถึงใจได้ ไม่ให้รสที่เข้ามาทางลิ้นเข้าถึงใจได้ ไม่ให้สัมผัสกายเข้าถึงใจได้ และระวังที่ไวรัสที่ใจเองด้วย หากระวังได้ ก็จบกันที่ ตาเห็น หูได้ยิน กลิ่นถูกจมูก รสถูกลิ้น สัมผัส (เย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อยตึง จากอากาสบ้าง จากวัตถุสิ่งของที่ชอบไม่ชอบ)ถูกกาย และความนีกคิดทางใจที่สติรู้ทัน

สถานการณ์ COVID-19 ขณะนี้ รักษากายให้ดี ไม่ให้ป่วย และรักษาใจไม่ให้ป่วยด้วย ถึงป่วยใจก็อย่าถึงขั้นรักษาไม่หาย สติแตกบ้าง กระเจิงบ้าง ผวาบ้าง ก็เป็นอาการของโรคใจที่กำเริบ สักพักอาการก็ลงเอง แต่มันจะไม่ลงเลย หากไม่มีสติ

อ้างอิง ข้อ ๑๕๗

http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_read.php?B=21&A=6401

You may also like...

Popular Articles...

Schreibe einen Kommentar