Buddhadhamma Tepitaka Sala sutta ii_mixdown-1

Buddhadhamma Tepitaka Sala sutta ii_mixdown-1
Buddhadhamma Tepitaka Sala sutta ii_mixdown-1
Popularität:0
  • Beschreibung

Buddhadhamma Tepitaka Sala sutta ii_mixdown-1

ชวนโยมเรียนพระไตรปิฎก

เรื่อง สาลสูตร หรือมหาสาลปุตตสูตร

ผู้นำดี ย่อมเป็นพลังให้ผู้ตาม ดีไปด้วย

ต้นสาละในป่าใหญ่ เช่นป่าหิมพานต์ซึ่งเป็นป่าที่สมบูรณ์แห่งหนึ่งของโลก โดยเฉพาะเมื่อกว่า ๒,๐๐๐ ปีก่อนโน้น เป็นแดนสวรรค์บนโลกมนุษย์เลยทีเดียว ปัจจุบันแม้ป่าอเมซอน จะเป็นป่าที่สมบูรณ์ แต่ป่าอเมซอน ขาดความมหัศจรรย์แห่งภูเขา ภูเขาหิมาลัย ณ ป่าหิมพานต์นั้น ประหนึ่งเพรชประดับป่าหิมพานต์ ที่สามารถเปลี่ยนเป็นสีต่างๆได้ด้วย ตามอากาศ เช่นแสงแดดเป็นต้น

ต้นไม้ ไร้อันตรายเบียดเบียน ย่อมจะเป็นต้นไม้ที่สมบูรณ์ ด้วยกิ่งใบใหญ่โตงาม เปลือกงาม สะเก็ดเปลือกก็งาม กระพี้งาม แก่นก็งาม

ไม้ที่สมบูรณ์อย่างนี้ ก็กลายเป็นเจ้าป่าไปโดยปริยาย เพียงเราเห็นต้นไม้ใหญ่ๆ เราก็เกรงขามแล้ว อึ้งทึ่งในความสูงใหญ่โต และให้ความเคารพทันที แต่คนพาลต้องเห็นต่างแน่นอน

เช่นเดียวกัน หากเราได้ผู้นำ ตั้งแต่ผู้นำในบ้าน คือหัวหน้าครอบครัวที่ดี เราจะคล้อยตามหัวหน้าทันที หากมีคนไม่คล้อยตาม ผู้นั้นจะอึดอัด ร้อนรน ในที่สุดก็อยู่ตรงนั้นไม่ได้ อยู่กับหัวหน้าที่ดีไม่ได้ ต้องเนรเทศตนเองออกไป พร้อมกับไปนินทาใส่ร้ายต่างๆนานาตามนิสัยชั่วของตนเอง คนพาล ชั่วรวมตัวกันมากๆ คนดีก็อยู่ไม่ได้เหมือนกัน

นิสัยหัวหน้าที่ดีเป็นดังนี้

๑. ศรัทธา เชื่อมั่นในความดี ตามเหตุและของกฎธรรมชาติเท่านั้น ไม่ใช่เชื่อเพราะชอบ หรือคิดเอาเอง หรือเกรงใจผู้ใดแล้วเชื่อผู้นั้นก็ไม่ใช่

๒. เป็นคนมีศีลธรรม เป็นคนเคารพกฎระเบียบที่งดงามเป็นธรรมเท่านั้น เอาระเบียบเป็นฐานการดำเนินชีวิต มีกติกาในการทำงาน จัดระเบียบบ้าน ระเบียบการทำงาน ระเบียบดำเนินชีวิต เป็นต้น

๓. ใฝ่รู้อยู่เสมอ ไม่จมปลักอยู่กับความรู้เดิม ๆ เอาความรู้เดิมเป็นฐานต่อยอดสู่ความรู้ใหม่เสมอ

๔. มีน้ำใจ ไร้ขอบเขต แต่ประกอบด้วยปัญญา

คนเป็นหัวหน้า หากไร้น้ำใจ คนในบ้าน ลูกน้องจะไม่รัก ไม่เคารพ ไม่ให้เกียรติ น้ำใจนี้ คือเทพเจ้าเลย

๕. มีปัญญา

หัวหน้าที่เฉลียวฉลาด ว่องไว พร้อมกับมีคุณธรรม ๔ ข้อข้างต้น เป็นสุดยอดของหัวหน้า ใครได้หัวหน้าครอบครัวอย่างนี้ ใครได้หัวหน้าอย่างนี้ นับว่าเป็นบุญตัวเองเหลือเกิน เพราะเราเองค่อยๆพัฒนาตนเองเป็นอย่างหัวหน้า

เราจะมีความสุขอย่างหัวหน้า และเราจะเป็นแบบอย่างให้คนอื่นอีกหลายคน ปัจจุบันเรามีความสุข ตายแล้วย่อมจะไปอยู่ในสถานที่สุขสำราญยิ่งขึ้น คือสุคติโลกสวรรค์

หาก เราไม่ได้หัวหน้าอย่างนี้ เราก็เป็นหัวหน้าตัวเองเลย

หัวหน้า สำคัญมาก เพราะพลังของหัวหน้า จะปรับสภาพแวดล้อมให้เป็นอย่างไรก็ได้ เป็นหัวหน้าระดับบ้าน ก็มีพลังในบ้าน เป็นหัวหน้าระดับหมู่บ้าน ก็มีพลังระดับหมู่บ้าน เป็นหัวหน้าในหน่วยงาน ก็มีพลังในระดับหน่วยงาน จนถึงระดับประเทศ

สังคมเป็นอย่างไร ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า เราได้หัวหน้าอย่างนั้น

อ้างอิง

https://84000.org/tipitaka/read/m_siri.php?B=22&siri=40

You may also like...

Popular Articles...

Schreibe einen Kommentar