Buddhadhamma Tepitaka Sangkiccajataka_mixdown

Buddhadhamma Tepitaka Sangkiccajataka_mixdown
Buddhadhamma Tepitaka Sangkiccajataka_mixdown
Popularität:0
  • Beschreibung

Buddhadhamma Tepitaka Sangkiccajataka_mixdown

ชวนโยมเรียนพระไตรปิฏก

เรื่อง สังกิจจชาดก

เที่ยวชมนรกกับสังกิจจฤาษี

ตอนที่ ๑ (มีหลายตอน เพราะเรื่องยาว)

(สรุปจากพระอรรถกถาจารย์ ช่วงแรกก่อน)

เมื่อพระเจ้าอชาตศัตรู ได้ยินข่าวพระเทวทัตถูกลูกศิษย์ลูกหาบริวารทอดทิ้ง แตกกระจัดกระจายไป พระเทวทัตก็ป่วยหนัก แล้วหวังที่จะให้พระผู้มีพระภาคเจ้ายกโทษให้ จึงให้ลูกศิษย์ที่ยังมีเหลืออยู่หามไปไปวัดเชตวัน เมืองสาวัตถี ใกล้จะถึงวัดเชตวันอยู่แล้ว ก็ต้องถูกแผ่นดินสูบเสียก่อน ตกนรกอเวจี

พระองค์เอง ตั้งแต่ปลงพระชนม์พระราชบิดามา ก็ไม่มีความสุข พอได้ทราบว่าพระเทวทัตถูกแผ่นดินสูบตกนรกอเวจี เกิดความทุกข์มากยิ่งขึ้น จนพระองค์นอนไม่ค่อยหลับ บางครั้งเพียงแค่เคลิ้มไปนิดเดียวเท่านั้น ก็มีความรู้สึกว่าถูกยมบาล ลากตัวไปแล้วก็ผลักลงบนเหล็กหนาเก้าโยชน์ แล้วก็ทิ่มแทงด้วยหลาว บางคราวมีความรู้สึกว่ามีสุนัขมากมายไล่กัดกินเนื้อของพระองค์ มีความเจ็บปวดมาก ถึงกับทรงเปล่งพระสุรเสียงออกมาอย่างน่ากลัว

คืนวันเพ็ญเดือนสี่ ดอกโกมุท เบ่งบาน ส่งกลิ่นหอมคลุ้งในท่ามกลางความมืดที่คลอเคล้าด้วยแสงจันทร์นวนผ่องนั้น เป็นค่ำคืนเดือนหงายที่ดูสวยงาม แต่พระองค์นั้นกลับเศร้า ว้าเหว่ ทั้งที่แวดล้อมด้วยข้าราชบริพารมากมาย ทรัพย์สมบัติก็มากมาย แต่พระองค์กลับเหงา เศร้าพระทัยยิ่งนัก

พระทัยของพระองค์นั้น เหมือนถูกทิ่มแทงด้วยอะไรสักอย่างหนึ่ง คนที่จะช่วยถอนความเจ็บปวดนี้ออกจากพระองค์ได้ ไม่มีใครอีกแล้วนอกจากพระผู้มีพระภาคเจ้า แต่มีความรู้สึกว่าผิดต่อพระผู้มีพระภาคเจ้ามาก จึงไม่กล้าไป

มีคนเดียวเท่านั้นที่จะพาพระองค์ไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ นั้นคือหมอชีวก ครั้นจะบอกตรงๆกับหมอชีวก ก็จะทำให้บรรดาอำมาตย์ทั้งหลายที่นับถือลัทธิศาสนาต่างๆเกิดการน้อยใจ พระองค์จึงแกล้งถามว่า ในราตรีเช่นนี้ เหมาะแก่การสนทนาธรรม ท่านทั้งหลาย คิดว่าเราควรจะไปหาใครดี

บรรดาลูกศิษย์ของคณาจารย์ทั้งหลายต่างก็เสนออาจารย์ของตัวเอง ซึ่งในสมัยนั้นมีครูทั้งหก มีปูรณกัสสปะเป็นต้น แต่ละท่านมีลูกศิษย์ลูกหากันมาก ไม่น้อยทีเดียว

พระเจ้าอชาตศัตรู ฟังเกียรติคุณต่างๆของอาจารย์เหล่านั้นแล้ว พระองค์ก็ทรงเฉยเสีย ส่วนหมอชีวก กลับนิ่งเงียบ พระองค์จึงถามว่าท่านไม่เสนอใครบ้างหรือ

หมอชีวก จึงทูลพระองค์ให้ไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้า

เพราะความที่พระองค์ทำความผิดไว้ จึงหวาดระแวง แม้ไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้า ก็จัดกระบวนทัพใหญ่โต เมื่อเข้าสู่บริเวณชีวกอัมพวัน มันเงียบผิดปกติ มีแค่แสงจันทร์ส่องลอดใบไม้ พอเห็นเงาๆ เสียงไอเสียงกระแอมก็ไม่มี พระองค์ยิ่งตกใจกลัวว่าหมอชีวก วางแผนพาพระองค์มาฆ่าทิ้งเสีย

หมอชีวก กราบทูลให้ทรงทราบว่า ชีวิตของพระสงฆ์ก็เงียบอย่างนี้ พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ประทับอยู่ตรงนั้น

พระเจ้าอาชาตศัตรู ปกติเป็นคนที่ไม่ค่อยกลัวใคร แต่ครั้นอยู่หน้าพระพักตร์ของพระผู้มีพระภาคเจ้า กลับสั่น กลัวไปหมด

พระผู้มีพระภาคเจ้า ได้ตรัสต้อนรับ จนพระเจ้าอาชาตศัตรูหายอาการประหม่า สบายพระทัย

พระองค์ขอฟังพระธรรมเทศนาที่ง่าย เห็นผลได้ในปัจจุบัน พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงแสดงสามัญผลสูตร พระธรรมเทศนาที่เกี่ยวกับการเลือกคำสอนจากคนอื่นๆมาปฏิบัติ และตรัสถึงศีลจนถึงการทำจิตให้สะอาด

พระเจ้าอาชาตศัตรูได้ฟังแล้ว พระองค์ก็เบิกบานพระทัย หลังจากนั้นพระองค์ก็เข้ามาเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าอยู่เสมอๆ จนความหวาดระแวงถึงกรรมเก่าที่พระองค์ได้ทำนั้นหายไป พระองค์ตั้งหน้าตั้งตาทำบุญอย่างยิ่งใหญ่

หากไม่ปลงพระชนม์พระบิดา พระองค์ก็จะบรรลุโสดาบันแน่นอน ตั้งแต่ฟังสามัญญผลสูตรจบ แต่น่าเสียดาย คบคนผิดหน่อยเดียว เสียหายหลายชาติ

พระสงฆ์ทั้งหลายเห็นว่าพระเจ้าอาชาตศัตรู มีความสุขเพราะได้คบพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นกัลยาณมิตร จึงได้สนทนากันขึ้นในโรงธรรมสภา

ในระหว่างที่พระสงฆ์สนทนากันนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้า ก็เสด็จมา แล้วตรัสถามถึงเรื่องที่ภิกษุทั้งหลายกำลังสนทนากันอยู่นั้น

พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า ไม่ใช่เพียงแค่ชาตินี้ที่พระองค์บรรเทาทุกข์ให้แก่พระเจ้าอชาตศัตรู แม้ชาติที่แล้วพระองค์ก็ได้บรรเทาทุกข์ให้แก่พระเจ้าอชาตศัตรูเหมือนกัน

ดังนี้แล้ว จึงตรัสสังกิจจชาดกว่าด้วยเรื่องของนรก ให้พระสงฆ์ทั้งหลายฟัง

อ้างอิง

https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=28&i=90

You may also like...

Popular Articles...

Schreibe einen Kommentar