Buddhadhamma Tepitaka Sihasenapati sutta_mixdown

Buddhadhamma Tepitaka Sihasenapati sutta_mixdown
Buddhadhamma Tepitaka Sihasenapati sutta_mixdown
Popularität:0
  • Beschreibung

Buddhadhamma Tepitaka Sihasenapati sutta_mixdown

ชวนโยมเรียนพระไตรปิฎก

เรื่อง สีหเสนาบดีสูตร

อำนาจแห่งการให้……

พระมหาทองนาค นาควโร ประธานสงฆ์วัดธรรมวิหาร ฮันโนเฟอร์ เยอรมัน

(พระธรรมเทศนา ; การเทน์ )

Sprecher ist Phra Maha Thongnark Nagawaro , Abt des

Wat Dhammavihara Hannover . ( hier hören wir eine Predikt / Vortrag v. Abt )

กลิคที่ Download

www.wathannover.de  / Fotos Visakha Bucha 18.05.2014 [ Bild zeigt Phra Maha Vinai]

ชวนโยมเรียนพระไตรปิฎก

เรื่อง สีหเสนาบดีสูตร

อำนาจแห่งการให้

ท่านสีหเสนาบดี ของกษัตริย์เมืองเวสาลี เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้า ณ กูฏาคาร ศาลา ป่ามหาวัน ได้สนทนาถึงผลของการให้ทาน ท่านเสนาบดี อยากทราบว่า ผลของการให้ทาน ที่เห็นได้ขณะปัจจุบัน มีไหม จึงได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้า

พระผู้มีพระภาคเจ้า ตรัสผลแห่งการให้ทานที่เห็นได้ในปัจจุบันหลังจากให้ทานแล้ว ดังนี้ คือ

๑. เป็นที่รักของหมู่คนทั้งหลาย

๒. คนดีผู้ประเสริฐ ผู้สงบ เช่นพระภิกษุสงฆ์ผู้ทรงศีลทั้งหลาย ย่อมจะเข้าไปหาคนใจดี คนใจบุญ

๓. ชื่อเสียงของคนให้ทาน ชอบช่วยเหลือผู้อื่น ย่อมงดงาม คนยกย่อง

๔. องอาจ ไม่เคอะเขิน ต่อหมู่คนทั้งหลาย

๕. ตายแล้ว ต้องไปสู่คติภูมิที่ดี บันเทิงบนสวรรค์แน่นอน

ท่านเสนาบดี ก็ยอมรับว่าเป็นจริงทุกประการ เพราะตนเองซึ่งเป็นคนชอบให้ทาน ก็ได้รับผลเช่นที่พระพุทธองค์ตรัสทุกประการ แม้ข้อที่ ๕ ยังไม่เห็น ยังไม่รู้ก็ตาม แต่ก็เชื่อว่าต้องเป็นอย่างนั้นแน่นอน

อธิบายเพิ่มเติม

๑. เป็นที่รักของคน

คนมีน้ำใจงาม ใจกว้าง ชอบให้ ชอบช่วยเหลือผู้อื่น เห็นคนอื่นเดือดร้อน ก็ไม่นิ่งนอนใจ รีบช่วยเหลือ ย่อมเป็นคนที่น่ารัก ใครเห็นก็รัก คนชอบให้ เพียงเห็นหน้า ก็ดูน่าเลื่อมใส ตรงกันข้ามกับคนขี้ขอ หน้าตาไม่น่าเลื่อมใส ออกจะน่ากลัวด้วยซ้ำไป คนขี้ขอมักโกรธง่าย คนชอบให้สุขภาพจิตดี ส่งผลไปถึงร่างกายด้วย ป่วยก็หายง่าย ถึงคราวเคราะห์ร้ายก็จะกลายเป็นดี

อยู่ใกล้คนใจดีแล้วอบอุ่น มีความสุข

๒. คนดีมีศีลธรรม ฉลาดรอบรู้ ก็นิยมเข้าหาคนใจงามใจกว้าง คนดีต่อคนดี อยู่ด้วยกัน สนทนากัน มีแต่เบิกบานใจ

๓. ชื่อเสียงของคนให้ทาน ชอบช่วยเหลือผู้อื่น ย่อมงดงาม คนยกย่อง

คนที่ชอบให้ด้วยใจดี จริงใจ ชื่อเสียงงดงาม กระจายไปทั่ว เพียงแค่ได้ยินชื่อ ก็ชื่นใจ ตรงกันข้ามกับคนตระหนี่ คนขี้ขอ เพียงแค่ได้ยินชื่อ ก็อึดอัด เหมือนเดินเข้ากลุ่มควันหายใจไม่ออก ประมาณนั้น

๔. องอาจ ไม่เคอะเขิน ต่อหมู่คนทั้งหลาย

คนชอบให้ ชอบช่วยผู้อื่น มีสง่าราศรีในตัว องอาจ มั่นใจตัวเอง เดินเข้ากลุ่มเพื่อนฝูงเหมือนดาวเด่นเลย คนนี้ก็เรียก คนโน้นก็เรียก ยิ่งคนชอบให้ ชอบช่วยเหลือผู้อื่น เป็นคนที่มีความรู้ดีด้วย ก็ยิ่งองอาจ พูดอะไรออกไปก็มีแต่สิ่งดีๆ

๕. ตายแล้ว ต้องไปสู่คติภูมิที่ดี บันเทิงบนสวรรค์แน่นอน

คนชอบให้ ใจงาม ปัจจุบันชีวิตก็สุขสบาย บางคราวมีปัญหาบ้าง แต่ไม่นานก็เห็นทางออก เพราะคนใจบุญ จิตจะสะอาด ปลอดโปร่ง เบาสบาย จึงเห็นทางออกของปัญหาได้ง่าย

ผลแห่งการให้ ๔ ข้อข้างตน ก็ทำให้เรามีความสุขไม่น้อย ถึงไม่ได้ปรารถนาให้เกิด ก็เกิดเองแน่นอน

ไปไหนก็มีแต่คนรัก มีคนต้อนรับ คอยดูอย่างดี ก็มีความสุข แต่คนใจงามมักขี้เกรงใจ

อยู่ใกล้กับคนดี มีปัญญา เสมอ เพราะท่านเหล่าเข้าหาไม่ขาดสาย

มีชื่อเสียงเพราะความดีของเราเอง มีความสุข เพราะคนรู้จักเราเยอะ คนดี คนมีน้ำใจใครๆก็อยากรู้จัก การเป็นคนที่มีคนรู้จัก เราจะทำอะไรง่าย สะดวก เพราะเขาเหล่านั้นคอยช่วยเหลือเราอยู่เสมอ

คนทำบุญไว้เยอะ ทำความดีไว้เยอะ ช่วยเหลือผู้อื่นไว้เยอะ มีสง่าราศรีงาม เข้มแข็ง ผ่องใส องอาจ มั่นใจตัวเองด้วยความดีของตน

ผลแห่งการให้ด้วยใจจริง บริสุทธิ์จริง ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยใจจริง บริสุทธิ์ใสสะอาดจริง ทำให้เกิดผลข้อที่ ๕ อยู่เป็นสุข และจะสุขต่อไปเมื่อวันกายดับ ไปสุขอยู่บนสวรรค์อีก งดงามยิ่งเกินจะบรรยายเลย

อ้างอิง

https://84000.org/tipitaka/read/m_siri.php?B=22&siri=34

You may also like...

Popular Articles...

Schreibe einen Kommentar