Buddhadhamma Tepitaka Sivathikaa sutta_mixdown

Buddhadhamma Tepitaka Sivathikaa sutta_mixdown
Buddhadhamma Tepitaka Sivathikaa sutta_mixdown
Popularität:0
  • Beschreibung

Buddhadhamma Tepitaka Sivathikaa sutta_mixdown

ชวนโยมเรียนพระไตรปิฎก

เรื่อง สีวถิกาสูตร

คนทำตัวเหมือนป่าช้า น่าเกลียดน่ากลัว…..

พระมหาทองนาค นาควโร ประธานสงฆ์วัดธรรมวิหาร ฮันโนเฟอร์ เยอรมัน

(พระธรรมเทศนา ; การเทน์ )

Sprecher ist Phra Maha Thongnark Nagawaro , Abt des

Wat Dhammavihara Hannover . ( hier hören wir eine Predikt / Vortrag v. Abt )

กลิคที่ Download

www.wathannover.de

ชวนโยมเรียนพระไตรปิฎก

เรื่อง สีวถิกาสูตร

คนทำตัวเหมือนป่าช้า น่าเกลียดน่ากลัว

ความน่ารังเกียจน่ากลัวของป่าช้า ดังนี้

๑. ไม่สะอาด (สมัยก่อนสกปรกมาก)

๒. กลิ่นเหม็น (สมัยก่อนทิ้งซากศพไม่ปิดบัง)

๓. มีภัยเฉพาะหน้า คือ น่าเกลียดน่ากลัวจนไม่น่าเข้าไป

๔. เป็นที่อยู่ของพวกอมนุษย์ คือผีอยู่

๕. เป็นที่รำพันทุกข์ เศร้าโศก

อธิบาย

ป่าช้า

๑. ไม่สะอาด (สมัยก่อนสกปรกมาก)

หลายคน มี

* กายกรรม มี 3 อย่าง คือ ฆ่าสัตว์ ลักทรัพย์ ประพฤติผิดในกาม

* วจีกรรม มี 4 คือ พูดเท็จ พูดส่อเสียด พูดคำหยาบ พูดเพ้อเจ้อ

* มโนกรรม มี 3 คือ โลภอยากได้ของเขา พยาบาทปองร้าย เห็นผิดเป็นชอบไม่ตั้งอยู่ในธรรม

ป่าช้าว่าสกปรกแล้ว คนพวกนี้ สกปรกยิ่งกว่าป่าช้าเสียอีก

๒. กลิ่นเหม็น (สมัยก่อนทิ้งซากศพไม่ปิดบัง)

กลิ่นป่าช้า หรือที่ประกอบพิธีศพ ดูเหมือนกลิ่นไม่เหม็น ถึงอย่างไรกลิ่นก็อับ อึดอัด หายใจไม่คล่องตัว คนที่มีแต่อกุศลดังกล่าว เหม็นยิ่งกว่าอึดอัดกว่านั้น

๓. มีภัยเฉพาะหน้า คือ น่าเกลียดน่ากลัวจนไม่น่าเข้าไป

ป่าช้า เป็นสถานที่ชุมนุมผี ถึงป่าช้าบางประเทศสะอาด ปลูกต้นไม้ ดอกไม้เต็มไปหมด แต่มันเป็นต้นไม้ในป่าช้า ดอกไม้ในป่าช้า มันดูสวย แต่มันสวยแบบผีชอบ ไม่น่าใส่แจกันตั้งไว้ในห้องรับแขก ไม่น่าเก็บมาบูชาพระเลย มันน่ากลัวจริง ๆ ป่าช้าน่ากลัว แต่คนชั่วดังกล่าวน่ากลัวกว่านั้น

๔. เป็นที่อยู่ของพวกอมนุษย์ คือผีอยู่

ป่าช้าเป็นสถานที่ชุมนุมผี เป็นที่อยู่ของผี สารพัดผี ใครใจอ่อน ดวงตกเพราะบุญหมด หรือบุญเหลือน้อย เพียงเดินป่าช้า ก็สยอง ผีเอาไปเป็นเพื่อนได้ง่าย ขึ้นชื่อว่าถิ่นอมนุษย์แล้ว น่ากลัวทั้งนั้น คนชั่วน่ากลัวยิ่งกว่าอีก

๕. เป็นที่รำพันทุกข์ เศร้าโศก

ป่าช้า มีแต่เสียงระงม ระทมทุกข์ โหยหวน บีบคั้นหัวใจยิ่งนัก เพียงแค่นึกถึงก็เศร้าสร้อยแล้ว เข้าไปป่าช้ายิ่งหดหู่

กับคนพาล คนชั่วดังกล่าว หรือคนคนดื้อทั้งหลาย เราจะเหน็ดเหนื่อยกับคนเหล่านี้มากบ่นแล้วบ่นอีกกับคนประเภทนี้ ทำไมต้องอยู่กับคนอย่างนี้ ทำไมต้องมีเพื่อนอย่างนี้ ทำไมต้องมีลูก หลาน อย่างนี้ และอีกทำไม เป็นจำนวนมาก ซึ่งเหมือนเราอยู่ในป่าได้ยินแต่เสียงระทมทุกข์ แต่กับคนพาล เราบ่นเพ้อเอง ทุกข์ยิ่งนักกับคนเหมือนป่าช้า

อ้างอิง พระไตรปิฎก ฉบับมหาจุฬาฯ ข้อ ๒๔๙ หน้าที่ ๓๘๙

https://tripitaka-online.blogspot.com/2016/07/tpd22-08.html

 

You may also like...

Popular Articles...

Schreibe einen Kommentar