Buddhadhamma Tepitaka Supubbanhasutta _mixdown

Buddhadhamma Tepitaka Supubbanhasutta _mixdown
Buddhadhamma Tepitaka Supubbanhasutta _mixdown
Popularität:0
  • Beschreibung

Buddhadhamma Tepitaka Supubbanhasutta _mixdown

ทบทวนธรรม

ชวนโยมเรียนพระไตรปิฎก

เรื่อง สุปุพพัณหสูตร

ฤกษ์ดีทุกวัน

ฤกษ์ที่จะประกอบพิธีการเพื่อสร้างเสริมสิริมงคลให้แก่ตัวเอง และเป็นมงคลแน่นอนร้อยเปอร์เซ็น คือ ทำดีทางกาย วาจา ใจ เวลาเช้า เวลาเช้านั้นก็จะเป็นมงคลทันที ทำดีทางกายวาจาใจ เวลาบ่าย เวลาบ่ายนั้นก็เป็นมงคลทันที ทำดีทางกายวาจาใจ เวลาเย็น เวลาเย็นนั่นเอง ก็จะเป็นมงคลทันที

ที่เป็นมงคล เพราะความดีเกิดแก่เราทันที ที่ความดีเกิดทันทีเพราะจิตเราเป็นกุศลขณะนั้น จิตที่ดีงามเกิดขณะไหน ขณะนั้นก็เป็นคนดี จิตดีเกิดขณะเป็นทุกข์ ความทุกข์จะดับ จิตดีฉลาดเกิดขณะโง่ ความโง่ก็จะหายทันที จิตเมตตาเกิดขณะจะเบียดเบียนผู้อื่น ความโหดร้ายจะหายทันที ความเป็นสิริมงคลเกิดทุกขณะที่จิตดีๆเกิด ไม่ต้องคอยเวลาดี ยามดี ฤกษ์ดี เพื่อจะดับความโง่เป็นต้น

ได้วันดีแล้วก็ประกอบพิธีที่เรียกว่าเป็นมงคล แล้วเราเจริญจริงหรือเปล่า เรายังอิจฉากัน ทะเลาะกัน เรายังเป็นทุกข์สารพัดทุกข์ เพราะฉะนั้นวันดี จึงไม่ได้ช่วยให้เราเป็นคนดีได้เลย หากเราไม่เริ่มเป็นคนดีทางกาย วาจา ใจ ของเรานี้ วันดี ฤกษ์ดี อาจจะเป็นกำลังใจของคนที่ยังอ่อนกำลังทางจิตอยู่ อ่อนปัญญาอยู่

แต่การเป็นคนดีตั้งแต่ระดับต้นๆ คือค่อยประพฤติดีไปเรื่อยๆ แล้วค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆ จนถึงการเป็นคนดีที่รู้จักจิตตัวเอง รู้จักห้ามจิตตนเวลาโกรธ ความสงบเกิดความสุขเกิด นี้เห็นชัดเลยว่า เป็นคนดีเป็นตอนไหน ก็เป็นสิริมงคลตอนนั้น

จะทำบุญแต่ละครั้งก็คอยวันดี

จะเป็นคนดีแต่ละครั้ง ก็คอยวันดี

เราคอยแต่สิ่งภายนอกกระทำเราให้เป็นคนดี เราคอยแต่สิ่งภายนอกเอาลาภมาให้เรา เราคอยแต่สิ่งภายนอกสร้างความรำ่รวยมาให้เรา เราคอยแต่สิ่งภายนอกเอาความแข็งแรงมาให้เรา เราคอยแต่สิ่งภายนอกเอาสติปัญญามาให้เรา เราคอยแต่สิ่งภายนอกช่วยทำมาหากินแทนเรา จนเราไม่ใช้สติปัญญาที่มีอยู่แล้วในร่างกายขันธ์นี้ของเราเลย พอไม่ได้ใช้นานเข้า มันอับ

ในความรู้สึกเรา เหมือนเราเคารพนับถือท่านเหล่านั้นมาก แต่ความเคารพของเรานี้ใช้ท่านเหมือนทาสเลย อยากได้อะไร ก็เอาความเคารพเป็นสื่ออ้อนท่าน ให้ท่านทำให้ ให้ท่านหาให้

ทำความดีให้ท่านเหล่านั้นที่เราเอาชีวิตไปฝากไว้กับท่าน ให้ท่านชื่นใจบ้าง แผ่บุญให้ท่านเหล่านั้นบ้าง

จนบัดนี้ บ้านเมืองเราที่คอยแต่วันดีเพื่อตนจะได้ดี วันก็ยังช่วยให้เราเป็นคนดีได้น้อยเหลือเกิน เชื่อพระพทธเจ้าดูบ้าง เป็นคนดีเดี๋ยวนี้ ได้ดีเดี๋ยวนี้เลย ไม่ต้องคอยฤกษ์ดีก่อนจึงจะเป็นคนดีได้

ถึงหลายท่านคัดค้าน ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับฤกษ์ยาม ที่ผู้เขียนได้กล่าวไปแล้วนั้น การค้าน ไม่เห็นด้วย เฉยๆ เพื่อสนองความไม่พอใจของตนเท่านั้น ได้ประโยชน์น้อยเกินไป เพราะผู้ค้านไม่ได้ท้าทายตนเอง ไม่เอาตัวเองพิสูจน์หลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าเป็นจริงแค่ไหน หรือไม่เป็นจริงอย่างไร

ความเกียจคร้านมักเอาความเพียรเป็นศัตรูตนเองเสมอ เพราะความเกียจคร้านคิดว่า ความสำเร็จต้องขอเอาเท่านั้น ปฏิบัติเหนื่อย ยาก ลำบาก แต่ความเพียรทำเอาเองเดี๋ยวนี้ และยังเอาความดีที่ได้ให้แก่ผู้อื่นอีก ความเพียรเสกสรรค์ทุกอย่างให้แก่คนที่มีสติปัญญา

อ้างอิง

http://www.84000.org/tipitaka/read/r.php?B=20&A=7802

….weiter mit Dhamma Podcast Wat Dhammavihara Hannover

You may also like...

Popular Articles...

Schreibe einen Kommentar