Buddhadhamma Tepitaka Suvirasutta _mixdown

Buddhadhamma Tepitaka Suvirasutta _mixdown
Buddhadhamma Tepitaka Suvirasutta _mixdown
Popularität:0
Dauer:12:00   Jahr:2020
  • Beschreibung

Buddhadhamma Tepitaka Suvirasutta _mixdown

พระมหาทองนาค นาควโร ประธานสงฆ์วัดธรรมวิหาร ฮันโนเฟอร์ เยอรมัน

(พระธรรมเทศนา ; การเทน์ )

Sprecher ist Phra Maha Thongnark Nagawaro , Abt des

Wat Dhammavihara Hannover . ( hier hören wir eine Predikt / Vortrag v. Abt )

กลิคที่ Download

ชวนโยมเรียนพระไตรปิฎก

เรื่อง สุวีรสูตร

สุวีรเทพบุตร เกียจคร้านไปรบกับอสูร

ช่วงบางสมัยที่อสูรรบกับเทวดาชั้นดาวดึงส์ วันหนึ่งอสูรทำลายด่านคุ้มกันประตูสวรรค์ดาวดึงส์ ถึงด่านสุดท้าย ซึ่งทั้งหมดมี ๕ ด่าน ด่านสุดท้าย ท้าวมหาราชทั้ง ๔ คุ้มกัน แต่ก็ต้องพ่ายแพ้แก่อสูร ท้าวมหาราชมากราบทูลให้ท้าวสักกะทราบ แต่วันนี้พระองค์ยังไม่สะดวกที่จะไปป้องกันด้วยพระองค์เองก่อน จึงให้พระสุวีรเทพบุตรไปรบสกัดอสูรก่อน

พระสุวีรเทพบุตรก็รับคำ ว่าจะไป แต่ก็เพลิดเพลินอยู่กับนางฟ้าตั้ง ๑,๐๐๐ นาง ล้วนแต่สวยงาม แล้วก็เพลิดเพลินกับกันการเล่นงานรื่นเริง ก็ลืมไปไปอีก

ท้าวสักกะ สั่งถึง ๓ ครั้ง แต่พระสุวีรเทพบุตรก็ไม่เคยไปเลย จนพระองค์ต้องเสด็จมากำชับกล่าวว่า

“คนเกียจคร้านแล้วจะประสบความสุขมีไหม ถ้ามีจริง อยู่ที่ไหน พาไปหน่อย”

สุวีรเทพบุตร ตรัสถามว่า

“คนเกียจคร้านทำงาน ทั้งไม่ใช้ให้ใครทำงานด้วย แต่ว่ามีกามคุณทุกอย่าง มีไหมพระองค์ ขอพระองค์บอกด้วย อยากได้”

ท้าวสักกะ หรือพระอินทร์ ตรัสว่า

“คนเกียจคร้าน แล้วได้ความสุขอย่างเหลือล้น มีอยู่ที่ไหน หากมีพาไปหน่อย”

สุวีรเทพบุตร ตรัสถามว่า

“ข้าแต่พระองค์ ที่ไหนบ้าง ไม่ต้องทำงาน แต่ว่ามีความสุขอันประเสริฐ สมบูรณ์ทั้งหมด ไม่มีทุกข์เจือปนเลย”

พระอินทร์ตรัสว่า

“ที่เช่นนั้นมีอยู่ คือนิพพาน ท่านจงไปที่นั่น และพาเราไปด้วย”

ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ยกเรื่องนี้ มาเล่า เพราะต้องการให้พระภิกษุสงฆ์หมั่นเพียร พยายามทำลายกิเลส พระองค์ตรัสว่า ขนาดท้าวสักกะ ยังตรัสพรรณนาการมีความเพียร ซึ่งเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่

คำว่าเกียจคร้านนี้ หมายถึงเกียจคร้านทำความดี เกียจคร้านฝึกจิตตัวเอง

ทำความเข้าใจอีกเล็กน้อย อสูรนั้น เป็นเทวดาระดับเดียวกันพระอินทร์สวรรค์ชั้นดาวดึง เป็นเทวดารุ่นพี่ของท้าวสักกะ

วันหนึ่งมีเทวดาเกิดใหม่ คือท้าวสักกะนี้ บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์

เทวดารุ่นพี่ จึงต้อนรับขับสู้ด้วยน้ำเมา แต่ต่างก็มีเลสนัย เทวดาเกิดใหม่ระวังตัวไม่ดื่มน้ำเมา แต่เทวดารุ่นพี่ พลาดท่าไปกินน้ำเมาของตัวเองเข้า จึงถูกเทวดาเกิดใหม่จับโยนออกไปที่อื่น มาตกอยู่แถวภูเขาสิเนรุ ตั้งแต่นั้นมาก็เลยตั้งสัจจะกันว่า จะไม่ดื่มน้ำเมาอีก จึงได้ชื่อว่า เทวดา อสูร คือเทวดาไม่ดื่มสุรา เพราะความแค้น จึงรบกับพระอินทร์อยู่เรื่อยๆ แต่การรบนั้นไม่มีใครเสียเลือดเสียเนื้อ เพราะเทวดาเป็นกายทิพย์ อย่างมากก็เพียงให้เร่าร้อนเท่านั้น

การรบครั้งนี้ พระอินทร์ยังไม่พร้อมจึงส่งสุวีรเทพบุตรมารบป้องกันสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ แต่ท่านก็เพลินกับงานรื่นเริง เพลินกับนางฟ้า พระอินทร์ก็เลยต้องตำหนิ แต่การตำหนิกันของเทวดานั้น ก็ไพเราะไปอีกแบบหนึ่ง

อ้างอิง

http://www.84000.org/tipitaka/read/m_siri.php?B=15&siri=247

You may also like...

Popular Articles...

Schreibe einen Kommentar