Buddhadhamma Tepitaka Vanaropasutta_mixdown

Buddhadhamma Tepitaka Vanaropasutta_mixdown
Buddhadhamma Tepitaka Vanaropasutta_mixdown
Popularität:0
  • Beschreibung

Buddhadhamma Tepitaka Vanaropasutta_mixdown

ชวนโยมเรียนพระไตรปิฎก

เรื่อง วนโรปสูตร

คนทำประโยชน์แก่สังคมย่อมไปเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์แน่นอน

เทวดาองค์หนึ่ง ได้มาสนทนาธรรมกับพระผู้มีพระภาคเจ้าในคืนหนึ่ง ที่วัดเชตวันว่า

คนพวกไหนชื่อว่าเป็นผู้มีบุญ จึงจะเจริญทุกกาลเวลา ทั้งกลางวันและกลางคืน คนพวกไหนชื่อว่าตั้งอยู่ในธรรม มีศีล จึงจะไปเกิดบนสวรรค์

พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่า

คนที่ทำสวนให้งดงามน่ารื่นรมย์ทั้งไม้ดอกและไม้ผล ปลูกต้นไม้(ให้ความชุ่มชื่น) สร้างสะพาน ให้น้ำเป็นทานและขุดสระน้ำบ่อน้ำ และให้ที่พักอาศัย(แก่ผู้มาขอพัก) ชื่อว่าเป็นคนมีบุญ ย่อมมีความสุขความเจริญเสมอทั้งกลางวันและกลางคืน (การทำอย่างนี้)ชนเหล่านั้นชื่อว่าประพฤติธรรม รักษาศีลอย่างดี ย่อมไปเกิดในสวรรค์แน่นอน

อธิบายธรรม

การทำประโยชน์แก่สังคม ดังในพระสูตรนี้ มีความชัดแล้ว อธิบายเพิ่มเล็กน้อย ตามพระคาถาท่อนสุดท้าย “ชนเหล่านั้นประพฤติธรรม รักษาศีลอย่างดี ย่อมไปเกิดในสวรรค์แน่นอน”

คนที่ทำประโยชน์แก่สังคมได้ ก็แสดงถึงว่า เขาเป็นคนใจบุญแน่นอน เป็นคนมีธรรมะแน่นอน ดังที่เราเห็นคนที่ประโยชน์แก่สังคมส่วนใหญ่เป็นคนดีทั้งนั้น

คนไม่มีธรรมะ ไม่มีศีล ทำประโยชน์แก่สังคมไม่ได้แน่นอน เพราะฉะนั้น จึงเป็นหลักยืนยันได้เลยว่า ต้องไปสวรรค์แน่นอน

คนประทำโยชน์แก่สังคมได้ เพราะจิตงาม ยิ่งได้ทำก็ยิ่งมีความสุข คนทำประโยชน์แก่ผู้อื่นเรื่อยๆ ยิ่งเพิ่มปริมาณความสุขของจิต คนที่จิตเบาสบายด้วยบุญที่ได้ทำนั้น จึงชื่อว่ามีความสุขตลอดกาลเวลา ทั้งกลางวันและกลางคืน คิดถึงบุญทีไรก็มีความสุขทีนั้น

ส่วนคนที่ประโยชน์แก่สังคมอีกประเภทหนึ่ง มักเครียด และเครียดอยู่เรื่อยๆ เพราะเขาทำเพื่อให้สังคมยกย่อง ทำเพื่อเอาหน้าตา ทำเพื่อให้คนรู้จัก ทำเพื่ออยากได้เกียรติ หรือทำเพื่อให้คนเลือกตนเองเป็นอะไรสักอย่างหนึ่ง หรือบางทีก็ทำเพื่อรักษาตำแหน่งงาน ตำแหน่งที่เขายกย่องว่ามีเกียรติ คนเหล่านี้ ไม่มีความสุขกับการทำงานเพื่อสังคม เพราะไม่ได้ทำด้วยใจจริง จึงเครียด

หากเราเห็นแก่ตัว ถึงจะประสบความสำเร็จในการเงิน ในตำแหน่งการงาน อาจจะสนุกสนานตอนมีกำลัง มีเรี่ยวแรง แต่วันที่แก่เฒ่า จะเครียด ว้าเหว่ หรือยังไม่ถึงวันแก่เฒ่า วันที่เศร้าสร้อยก็อาจจะมาเร็วก่อนกำหนดก็ได้ คนที่เห็นแก่ตัว ไม่มีใครเลยที่จะมีจิตใจผ่องใส ดังนั้นเบื้องหน้าของชีวิตระหว่างคนใจดีงดงามช่วยเหลือสังคม ทำประโยชน์แก่สังคม กับคนที่เห็นแก่ตัวที่จิตใจสกปรก ย่อมแตกต่างกันแน่นอนตามสภาวะของจิต

อ้างอิง

https://84000.org/tipitaka/read/v.php?B=15&A=966&Z=976

You may also like...

Popular Articles...

Schreibe einen Kommentar