วิดีโอ หอคอยอาเลม

วิดีโอคลิปหอคอยอาเลม วิดีโอ Ahlemer Turm Hannover [วัด Dhammavihara, วัดธรรมฮัสโนเฟอร์เยอรมัน] Youtube เพลย์ลิสต์ที่มีความประทับใจมากมายในปี 1897 ที่สร้างขึ้น Ahlemer-Turm Hannover ทุกวันนี้ศูนย์กลางทางพุทธศาสนาและวัดไทยในฮันโนเวอร์เยี่ยมชมอาคารเก่าแก่ที่ได้รับการบูรณะอย่างสวยงามและน่ารักด้านล่างนี้เป็นวิดีโอเกี่ยวกับหอคอย Ahlemer และวัดธรรมมาหา Post Views: 1

ทำบุญฉลองวัดธรรมวิหาร 16 Years !

Happy Birthday ! Herzlichen Glückwunsch Wat Dhammavihara Hannover [ วัดธรรมวิหาร ฮันโนเฟอร์ เยอร์มัน ] Wir feiern das 16.  Jubiläum und den Tag der offenen Tür am 23 Juni 2019. Der Wat Dhammavihara wurde im Januar 2003 in Hannover-Misburg gegründet. Seit dem Jahr 2007 [ Juni 2007 ] ist der thailändische Buddhisten- Verein nun als thailändisches Kloster …