31.08.2013รวมตัวพร้อมกับที่วัดธรรมวิหาร เยอรมัน เมื่อง ปราก
31.08.2013รวมตัวพร้อมกับที่วัดธรรมวิหาร เยอรมัน ไบที่ ประเทศเชค- เมื่อง ปราก/
2Tages Ausflug des thailändischen buddhisten Vereins, dem Wat Dhammavihara Hannover, zum Tempel nach Prag
>> Darreichung gesammelter Spenden für den Thai-Tempel in Prag<<.
Rückfahrt am 01.09. über die Stadt Dresden.
ถึงปรากเข้าสถานที่จัดงาน ร่วมกับถวายผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนสร้างวัดปรากและเทียวเมืองปราก.

Musik – Video 13 Minuten

Schreibe einen Kommentar